Klippekortsordning til ældre får sparekniven: 'Deres hjem bliver et fængsel'

Klippekort giver ældre og handicappede mulighed for at få ekstra hjælp i op mod én time om ugen. Nu skrotter flere kommuner ordningen.

Byrådet i Viborg Kommune lægger op til at halvere klippekortsordningen, som giver op til én times ekstra hjælp om ugen. (Foto: © Grafik: Mads Rahbek Hougaard)

En gåtur, ekstra støvsugning eller et spil backgammon.

Mulighederne er mange, når ældre og handicappede skal vælge, hvordan de vil bruge den ekstra tid til hjælp, de hver uge frit kan bestemme over.

Men i Morsø Kommune har de i denne uge besluttet at skære klippekortsordningen væk. En række andre kommuner har enten skåret ned eller fjernet klippekortsordningen helt.

Det mener chefkonsulent i Ældre Sagen Per Toftenæs er en katastrofe for de mennesker, der ikke kan komme uden for døren uden hjælp.

- Vi taler om en ordning, der giver stærkt svækkede ældre mulighed for eksempelvis at komme uden for deres egen dør i hverdagen. Deres hjem bliver som et fængsel. De kommer aldrig ud for en dør.

Hårdt presset økonomi i kommunerne

Der skulle findes cirka 10 millioner kroner i næste års budget i Morsø Kommune. Ved at sløjfe klippekortsordningen kan de spare halvanden million kroner.

- Vi har været inde med en tættekam for at finde ud af, hvor det gør mindst ondt at fjerne penge. Klippekortsordningen er en ekstra ydelse, der hverken indgår i serviceloven eller sundhedsloven, forklarer Venstre-formand for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune, Henning Sørensen.

Klippekortet blev indført i 2017, og dengang fik kommunerne et tilskud, der var øremærket ordningen.

Siden 2019 har kommunerne modtaget omkring 600 millioner kroner årligt i tilskud som en del af det almindelige bloktilskud. Det har derfor været muligt at bruge pengene til andre formål.

Chefkonsulent i Ældresagen Per Toftenæs mener ikke, at kommunerne lever op til deres kerneopgaver, når de giver klippekortsordningen sparekniven.

- Det handler jo ikke kun om at overleve. Det handler også om at kunne leve. Hvis man berøver folk muligheden for at komme ud fra deres eget hjem, så berøver man også livskvalitet i hverdagen. Så jeg mener, det her er kernevelfærd.

Men som Henning Sørensen peger på, så drejer det sig ikke kun om besparelser, men at beskæftigelsen på ældreområdet er hårdt presset ude i kommunerne.

- Det er blevet sværere at rekruttere dem, der skal passe vores ældre. Der er to årsager til, at vi skærer klippekortsordningen. Det er økonomien, og at medarbejderne kan gøre gavn et andet sted i kommunen.

Klippekort lider muligvis samme skæbne i Viborg

I Viborg Kommune lægger byrådet op til at halvere den klippekortsordning, som giver op til én times ekstra hjælp om ugen.

Ved at halvere ordningen kan kommunen nemlig spare knap syv millioner kroner om året.

Det er en nødvendighed, hvis den kommunale økonomi skal hænge sammen, lyder det fra Venstre-politikeren Johannes Vesterby, der er formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget i Viborg Kommune.

- Det er ikke et ønske om at skære ned, men et middel til at få budgetterne til at hænge sammen.

I dag modtager beboere i eget hjem et klip, der svarer til en time om ugen, mens beboere på plejecentre modtager en halv times hjælp om ugen.

De kan for eksempel vælge at spare klip op, så de kan få støtte til at besøge en ven eller tage på en tur ud af huset i én uge mod ikke at modtage ekstra hjælp i andre uger.

Hvordan kniven skal skæres i forhold til støtten, ligger endnu ikke fast, fortæller Johannes Vesterby.

Nedskræinger er løftebrud og for ringe

Der er tale om et svigt fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, hvis det bliver vedtaget, mener Aksel Rosager Johansen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Viborg Kommune.

Han understreger, at partierne selv gik til valg på, og efterfølgende har underskrevet en konstitueringsaftale med vægt på, at ældreplejen skulle styrkes.

- Nærheden bliver ikke større end, når man selv kan vælge, hvad man har brug for hjælp til. Og det skærer man væk nu. Så det vil jeg kalde et klokkeklart løftebrud.

At der er tale om løftebrud, er Johannes Vesterby dog ikke enig i.

Tværtimod fremhæver han, at Viborg Kommune som en af de få kommuner i landsdelen har valgt at holde fast i klippekortsordningen fremfor at nedlægge den, hvilket flere andre nabokommuner har gjort.

Det argument køber Aksel Rosager Johansen så til gengæld ikke.

- Det er da frygteligt, at nogle kommuner gør det værre. Men det er ikke en undskyldning for, vi ikke skal gøre det i Viborg.

  • - Vi lever i et land, hvor vi ikke skulle skære ned på det område, mener 52-årige Niels Henrik Godtfredsen fra Viborg. (Foto: © Laura Uldahl Aggernæs DR Nyheder)
  • - Jeg synes, det ville være ualmindelig trist, hvis jeg skulle til at sidde på et plejehjem, og der aldrig sker noget som helst, fortæller 75-årige Eigil Christiansen fra Viborg. (Foto: © Laura Uldahl Aggernæs DR Nyheder)
  • - Jeg tror, det er nogle mennesker, der har rigtig meget glæde af den ordning, vi har, siger Line Warming, 46 år, der er fra Viborg. (Foto: © Laura Uldahl Aggernæs DR Nyheder)
  • - De sparer altid på de gamle og de syge. De har brug for den hjælp. Det er jo ingen ting, mener Lis Søndergaard på 68 år og bosat i landsbyen Øby lidt uden for Viborg. (Foto: © Laura Uldahl Aggernæs DR Nyheder)
1 / 4

På gågaden i Viborg har 52-årige Niels Henrik Gotfredsen ikke meget tilovers for tiltaget, der skal spare kommunen for syv millioner.

- Alle former for nedskæringer for de ældre er for ringe og for dårligt. De skal jo have et ordentlig liv at leve. Så det kan jeg slet ikke forstå. Syv millioner er jo ingen penge.

Også 46-årige Line Warming fra Viborg frygter, at det vil gå udover de ældre og handicappede, hvis man skærer i ældre og handicappedes mulighed for at få ekstra hjælp.

- Jeg tror, det forringer livskvaliteten hos nogle, hvor der i forvejen er en lille smule trængt på, hvad livskvalitet egentlig er.

Ældrerådet ser hellere administrative besparelser

Anette Kløjgaard Jensen, formand for Ældrerådet i Viborg Kommune, er enig i viborgensernes bekymring. Hun så hellere besparelserne blev fundet i de mange administrative opgaver i kommunen.

- Jeg synes, det er en meget nem måde at spare nogle penge. Vi har så mange konsulenter i kommunen. Jeg tror, man skulle have kigget på det i stedet.

Men ifølge formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget i Viborg Kommune, Johannes Vesterby, er der ikke meget at komme efter dér.

- Vi skærer allerede hårdt administrativt. Der er administrative besparelser i hele kommunen, som vi har pålagt os selv, og vi er blevet pålagt af Kommunernes Landsforening og Regeringen. Så det ønske er blevet opfyldt.

Selvom 28 ud af byrådets 31 medlemmer er enige i det budget, der er lagt for Viborg Kommune, hvor forslaget indgår, så er budgettet ikke endeligt vedtaget endnu.

Det bliver det først efter en andenbehandling af budgettet, der finder sted på et byrådsmøde den 11. oktober.