København vil oprette plejehjem for indvandrere

De 3800 plejehjemsbeboere i hovedstaden skal fremover have mulighed for at vælge et plejehjem, der matcher deres interesser eller etniske baggrund.

Københavns Kommune vil som den første i landet oprette særlige plejehjem for ældre indvandrere. (Foto: Simon Knudsen © Scanpix)

På ét plejehjem samles 15 ældre tyrkiske kvinder, et andet tilbyder haveelskere, at de kan få jord under neglene i plejehjemmets have, og et tredje satser på at samle de computerinteresserede.

Ligesom der over alt i landet oprettes profilskoler, så vil Københavns Kommune som den første i landet nu også satse på at oprette særlige profilplejehjem, hvor ældre kan bo sammen med mennesker, de deler interesser eller etnisk tilhørsforhold med.

Stort grundlag i København

22 procent af indbyggerne i Københavns Kommune er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, men en analyse fra kommunen viser, at der kun er 68 beboere med anden etnisk baggrund blandt byens i alt 3800 plejehjemsbeboere. Den skævhed skal der rettes op på, mener kommunens sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

- Mange ældre med etnisk minoritetsbaggrund ved ikke nok om plejehjem og tror, det er en slags hospital. Vi mener, der er et mørketal af ældre indvandrere, som kunne have gavn af en plejehjemsplads, siger Ninna Thomsen, som understreger, at profilplejehjemmene samlet set skal give de ældre flere valgmuligheder.

- Individualiseringen i samfundet betyder, at den enkelte ikke bare kan se sig selv på et plejehjem, som er ens for alle. Det handler om at sætte området fri og give både beboere, bestyrelse og personale mulighed for at præge plejehjemmene, siger hun.

Ældre Sagen positive

Københavns Borgerrepræsentation forventes at give grønt lys for planerne på et møde i næste uge, og Ninna Thomsen vurderer, at den egentlige planlægning af de to-tre første profilplejehjem kan gå i gang inden udgangen af 2012.

I Ældre Sagen er konsulent Margrethe Kähler begejstret for idéen.

- Der er brug for de etniske plejehjem, for der bliver flere ældre med anden etnisk baggrund. Samtidig er der et alt for dødt socialt liv på mange plejehjem. Hvis man kunne samle mennesker med fælles interesser, kunne det give grobund for et bedre socialt liv. Men selvfølgelig skal vi passe på, at vi ikke får bestemte plejehjem for de højt uddannede. Tilbuddene skal gå på tværs af socialklasser, siger Margrethe Kähler.

Kræver friske ældre

I dag er gennemsnitsalderen for en plejehjemsbeboer 84,5 år, og beboerne bor i snit 30 måneder på plejehjemmet.

Forsker ved Palliativt Videnscenter Mette Raunkiær mener, at profilplejehjemmene forudsætter, at de ældre er relativt friske.

- I dag kommer ældre ofte på plejehjem, når de er rigtigt syge og har kognitive svigt. Skal de virkelig have udbytte ud af et profilplejehjem, så kræver det, at de får tilbuddet, mens de stadig kan benytte det, siger hun.

DF er kritiske

Mens et flertal i Borgerrepræsentationen bakker op om forslaget, er Dansk Folkeparti skeptisk.

- Hvis et profilplejehjem indebærer særlige religiøse hensyn, så må det være op til det private initiativ at organisere plejehjemmet på samme måde, som det er sket med Det Jødiske Plejehjem i København. Men vi er ikke afvisende over for ønsket om særlige plejehjem. Det er for eksempel forkert at pålægge ældre plejehjemsbeboere, at de ikke må ryge, så man kunne godt forestille sig et plejehjem for rygere, siger Carl Christian Ebbesen, gruppeformand for DF i Borgerrepræsentationen i København.

Facebook
Twitter