Københavns Politi: Zoneforbud mod hjemløse udlændinge har virket

Politiet har udstedt et såkaldt zoneforbud omkring 25 gange, siden reglerne blev indført 1. juli.

Politiet i København kan give et såkaldt zoneforbud på 400 meter for folk, der bliver taget i at sove i en utryghedsskabende hjemløselejr. Hvis de overtræder det, kan de udvide forbuddet til 800 meter. (Foto: © Sofie Mathiassen, Scanpix)

Fra 1. juli i år har politiet i landets største byer fået en udvidet beføjelse til at sikre, at hjemløse udlændinge ikke slår sig ned i lejre, hvor de kan skabe utryghed i gadebilledet.

Nu har politiet nemlig mulighed for at give et såkaldt zoneforbud, hvis de opdager, at personer har etableret interimistiske lejre i bybilledet.

Det betyder, at de kan give de hjemløse et zoneforbud, der betyder, at de ikke må befinde sig i en radius på 400 meter fra lejren - og hvis det forbud bliver overtrådt, kan det udvides til 800 meter.

Og de nye strammere regler har virket. Det mener Jacob Søndergaard, der er vicepolitiinspektør og chef for udlændingekontrolsektionen ved Københavns Politi:

- De værktøjer, som politikerne har givet os igennem det seneste halve til trekvarte år, det er min opfattelse, at det har virket på de utryghedsskabende lejre, siger Jacob Søndergaard, der fortæller, at der har været en stagnering i antallet af lejrene.

Har givet 25 zoneforbud

Politiet har cirka 25 gange brugt muligheden for at give det såkaldte zoneforbud på 400 meter. Det bliver udstedt, når politiet er ude på aktioner mod lejrene, hvor der typisk befinder sig rumænske og bulgarske statsborgere.

Hvis personer, der har fået et zoneforbud, bliver taget igen i området, udvider politiet zonen yderligere. Og tredje gang klapper fælden for alvor, da sagen bliver overdraget til myndighederne med henblik på muligheden for at udvise dem fra Danmark.

Jacob Søndergaard fra Københavns Politi oplyser dog, at man ikke har udstedt et udvidet zoneforbud i de tre og en halv måned, hvor loven har været gældende. Og det kan sagtens være fordi, folk respekterer forbuddet.

- Jeg tror på det bedste i folk. Så når de har fået at vide, at de ikke må noget, så gør de det ikke næste gang, siger han.

Vicepolitiinspektøren erkender dog, at gentagne aktioner mod de samme hjemløselejre trækker store veksler på politiet.

- Det er selvfølgelig en ting, der kræver en del ressourcer fra Københavns Politi, at vi skal ud at udstede et zoneforbud to gange, siger han.

Pape: Zoneforbuddet skal udvides yderligere

Hvis det står til regeringen, skal politiet nu have yderligere muligheder for at bekæmpe "utryghedsskabende lejre" i København.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nemlig fremlægge et nyt lovforslag, der betyder, at hjemløse allerede første gang, de bliver taget i at sove i en sådan lejr, helt kan forbydes at befinde sig i kommunen.

- Det var svært med de 800 meter - en kommunegrænse er mere enkel. Vi så, hvordan folk lavede lejre omkring vores parker og kirker og brugte det som toilet (i foråret, red). Det skal vi ikke have, så nu strammer vi skruen. Vi skal have ryddet op i den trafik. Det, vi så i foråret, vil vi ikke se igen, siger ministeren.

Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig om det nye forslag, oplyser vicepolitiinspektør Jacob Søndergaard.

Sådan har Folketinget strammet reglerne om hjemløselejre

  • Per 1. april blev ordensbekendtgørelsen ændret. Det medførte blandt andet, at politiet nu kan opløse og forbyde hjemløselejre ud fra den begrundelse, at de skaber utryghed i nærområdet. Hvis lejren blev genetableret kan beboerne få en bøde.

  • 19. juni strammede Folketinget loven for såkaldt betleri, som er utryghedsskabende tiggeri. Det betød, at strafferammen blev hævet fra syv dages betinget til 14 dages ubetinget fængsel.

  • 1. juli blev det såkaldte zoneforbud indført. Det betød helt konkret, at hvis man bliver taget i at bo i en utryghedsskabende lejr, så kan man få forbud mod at befinde sig i en zone på 400 meter fra lejren. Ved gentagelsestilfælde kan zonen udvides til 800 meter.