Københavns Universitet vil ofre kandidat til døende småstudier

- Det er uhæderligt at fratage os vores ret til kandidaten, siger Line Latuske.

23-årige Line Latuske mener, at det vil afgrænse hende, hvis ikke hun kan tage en kandidat i tibetologi.

23-årige Line Latuske var lige ved at falde ned af stolen, da hun fik besked om, at hun muligvis ikke kan få lov til at læse en kandidat i tibetologi, som hun ellers havde planer om.

Lige nu er hun på andet år af tibetologi-bacheloren, som er et af de fem småfag, som Københavns Universitet har valgt at lukke på grund af dårlig økonomi.

Ifølgeretskravet, paragraf 10 i kandidatbekendtgørelsen, har hun krav på at læse videre i samme spor på en kandidat, selvom uddannelserne lukker. Men i et brev fra universitetet har de omkring 50 studerende fået at vide, at det højst sandsynlig ikke bliver muligt.

- Det er enormt ærgerligt. Det er uhæderligt at fratage os vores ret til kandidaten, mens vi er i gang med vores bachelor. Vi føler ikke, at vi er blevet hørt, og nu skal vi til at kæmpe for at fortsætte på kandidaten, siger hun.

Københavns Universitet har henvendt sig til Styrelsen for Videregående Uddannelser og meddelt, at man ikke ønsker at optage studerende på de nævnte kandidatuddannelser. Her beder man styrelsen om at ændre retskravet, så de studerende kan tage en anden kandidatuddannelse end den, der ligger i naturlig forlængelse af deres bacheloruddannelse.

I brevet til styrelsen, som også er blevet sendt til de studerende, har Københavns Universitet peget på alternative kandidatuddannelser, som de studerende på de berørte uddannelser kan tage. Nu afventer universitet styrelsens tilbagemelding.

Men Line Latuske er uforstående over for universitetets ønske. Ifølge hende giver det ikke mening at skulle læse noget andet.

- Det er virkelig vigtigt, at jeg får en kandidat i tibetologi, så jeg kan blive en anerkendt forsker inden for det her emne. Hvis jeg læser en anden kandidat, så afgrænser det mig. Jeg forstår ikke, at vi ikke må fortsætte. Generelt har det virket som en principsag og ikke som besparelser, siger hun.

Præcedens for andre universiteter

Det bekymrer formand for Danske Studerendes Fællesråd, Yasmin Davali, at Københavns Universitet vil forsøge at undvige retskravet.

- Det er en gradvis udhuling af retskravet. Som landet ligger nu, så er jeg rigtig bange for, at det vil skabe præcedens, så andre universiteter kan gøre det samme, siger hun og refererer til, at andre universiteter i landet ligeledes har lukket uddannelser.

Et af universitetets argumenter er, at man risikerer at skulle fastholde uddannelser med meget få studerende helt frem til 2023. Kan du ikke forstå det argument?

- Jeg synes ikke, at økonomi er et argument for at gå på kompromis med studerendes rettigheder. Jeg har fuld forståelse for, at økonomien er ekstrem stram. Men hvis vi begynder at kunne bruge nedskæringer som et argument for at pille ved grundlæggende studenterrettigheder, så har vi snart ikke meget tilbage, siger hun.

Men de studerende har jo stadig mulighed for at tage en anden kandidatuddannelse?

- Ja. Men man kan ikke byde folk, at de så langt inde i deres uddannelse lige pludselig ikke kan læse den helt færdig. Det gør, at man potentielt har spildt nogle års uddannelse, siger hun.

KU's alternative kandidatuddannelser

  • Københavns Universitet har beskrevet hvilke kandidatuddannelser det fagligt set giver bedst mening at give bachelorer fra de lukkede bacheloruddannelser retskrav på:

  • Bachelor i finsk -> kandidat i lingvistik

  • Bachelor i asienstudier (indologi) -> kandidat i tværkulturelle studier

  • Bachelor i asienstudier (sydøstasienstudier/indonesisk) -> kandidat i tværkulturelle studier

  • Bachelor i asienstudier (sydøstasienstudier/thai) -> kandidat i tværkulturelle studier

  • Bachelor i asienstudier (tibetologi) -> kandidat i religionshistorie

Facebook
Twitter