Kød- og benmel i fødevarer

Selv om EU forbyder at bruge kød- og benmel i dyrefoder, er det tilladt at bruge gelatine fra kød- og benmel til slik, lægemidler og fødevarer. Forbrugerrådet kalder det absurd, og har nu bedt fødevareministeren se på sagen.

Selv om EU forbyder at bruge kød- og benmel i dyrefoder, er dettilladt at bruge gelatine fra kød- og benmel til slik, medicin ogfødevarer.

Forbrugerrådet kalder det absurd, og har nu bedtfødevareministeren se på sagen, skriver Jyllands-Posten.

- Set i lyset af, hvor hårdt man griber ind mod kød- og benmel,må man også forbyde gelatine i fødevarer til mennesker, sigerbromatolog Gitte Groes fra Forbrugerrådet.

Dyrlæge Carl-Aage Morgen fra Fødevaredirektoratet siger, at EUikke har forbudt gelatine til mennesker, fordi man antager, atdrøvtyggere er mere modtagelige for smitten end mennesker.

Herhjemme bruges der årligt 5000 tons gelatine i slik, medicinog fødevarer. Gelatine fremstilles af kød- og benmel, som kansprede kogalskab.

Facebook
Twitter