Kørelærere jubler: Forventer kortere ventetider og bedre service til køreprøver

Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver fra politiet fra 2020.

Også transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forventer, at ventiderne bliver mindre med at ændringen. (Foto: © Morten Germund, Scanpix)

Lærerne på de danske køreskoler trommer nok lidt ekstra på rattet idag.

Det bliver ikke længere politiets ansvar at stå for at afvikle køreprøver og udstede kørekort.

De opgaver kommer til at ligge hos Færdselsstyrelsen fra 1. januar 2020, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Og det er man rigtig godt tilfredse med i Dansk Kørelærer-Union. Det har køreskolelærerne nemlig anbefalet transportordførerne i flere år, fortæller landsformand René Arnt.

- For det første har vi set en ressortomlægning fra Justitsministeriet til Transportministeriet. Derfor synes vi, at det er en god idé, at det hænger sammen. Derudover har vi i årevis desværre konstateret, at politiet ikke helt har levet op til de forventninger, vi har haft omkring ventetider på køreprøver.

Netop ventetiden på at komme til køreprøve er blevet kritiseret både fra kørelærere og elever de seneste år.

Ventetiden røg for alvor i vejret, da det fra 1. januar 2017 blev lovligt for 17-årige at tage kørekort. Det betød ventetider på flere måneder mange steder i landet.

Ventetiden skal ned

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forventer, at ventetiderne bliver mindre med ændringen.

Den forventning deler han med René Arnt, der understreger, at nogle af de køreprøvesagkyndige i politiet har udført et ganske udmærket stykke arbejde.

- Problemet er bare, at ressourcerne er af sådan en karakter, at vi i årevis har oplevet, at når der er andre politimæssige opgaver, så bliver ressourcerne taget fra den her opgave. Det har vi set de seneste 30 år, og det kan ikke blive ved.

Ole Birk Olesen håber også, at overdragelsen vil frigøre et større antal betjente, som får tid andre vigtige politiopgaver.

Ud over kørekortopgaver vil udstedelse af førerkort, også kendt som takografkort og særtransporttilladelser flytte fra politiet til Færdselsstyrelsen. Ansøgning om kørekort vil fortsat ske til kommunen.

DI: Forventer mere smidighed

Det er ikke kun køreskolelærerne, der ser frem til, at Færdselsstyrelsen overtager poltiets opgaver.

I Dansk Industri Transport forventer man blandt andet, at lastbilschauffører kommer hurtigere bag rattet - især dem, som har en anmærkning på lægeerklæringen.

- Det har været et problem for både chauffører og transportvirksomheder. Vi håber og forventer, at det kommer til at foregå mere smidigt, når opgaven bliver flyttet til Færdselsstyrelsen, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Ifølge Politiforbundet er der næsten 100 polititjenestemænd og 140 civile køresagkyndige, som arbejder med de berørte områder. Om de flytter med over i Færdselsstyrelsen er usikkert, fortæller Claus Oxfeldt, der er formand for forbundet til Ritzau.

- Erfaringen viser, at det med nogle af opgaverne, som er forsvundet ud af politiet, ikke har kunnet lade sig gøre at fastholde kollegerne, siger han.

Herunder kan du se, hvor mange der dumper i din politikreds.