Køreprøvepukkel skaber frustrationer i transportbranchen

Ministeren lover, at der er løsninger på vej.

Lars Andersen, afdelingsleder i vognmandsforretning, Frede Andersen og Søn, er frustreret over, at hans lærling ikke kan komme ud at køre på grund af de ekstra lange ventetider på køreprøver.

To en halv måned. Så længe har Nicolai Almskou indtil videre ventet på at kunne komme til køreprøve, så han kan få sit kørekort og afslutte sin uddannelse til chauffør.

Han er til daglig lærling i vognmandsforretningen Frede Andersen og Søn i Næstved og er ramt af en flaskehals på kørekortområdet.

De seneste år er ventetiderne til køreprøver steget, blandt andet på grund af nedlukningerne i forbindelse med Covid-19. Og det går ud over virksomheder og lærlinge i transportbranchen.

Det tætteste Nicolai Almskou kommer på en lastbil er derfor, når han for eksempel sidder og skruer baglygter på.

- Jeg vil gerne ud at køre bil og 'mærke' vejene.

- Det er frustrerende, at jeg ikke kan komme ud og gøre det, som jeg brænder for, siger Nicolai Almskou.

1. oktober overtog Færdselsstyrelsen afviklingen af teori- og køreprøver fra politiet. Opgaveflytningen er en del af politiforliget, som et bredt udsnit af Folketingets partier sidste år blev enige om.

Med opgaven overtog man også ventetidspuklen fra politiet, og Færdselsstyrelsen anslår, at der vil gå 1-2 år, før man vil se væsentlige forbedringer på kørekortområdet.

Det er estimatet på trods af, at man tidligere på ugen oplyste på Styrelsens hjemmeside, at man nu har øget prøveafviklingen og nået et højere niveau, end hvad der gennemsnitligt tidligere blev afviklet, før man overtog opgaven fra politiet.

I alt regner Styrelsen med, at der hver uge i november vil blive afviklet mellem 8.000 og 8.500 prøver.

Det har ikke været muligt for Færdselsstyrelsen at stille op til interview med DR, men Styrelsen har i et skriftligt svar tidligere på måneden oplyst, at man ikke på nuværende tidspunkt har et tilstrækkeligt overblik over, præcist hvor mange, der venter på teori- og køreprøver.

Imens breder frustrationen sig i transportbranchen.

Lars Andersen, der er afdelingsleder i Frede Andersen og Søn deler sin lærling Nicolai Almskous frustration over ventetiderne.

- Det er uholdbart for mig, og det er uholdbart for min lærling.

- Der må være nogen, der har nogle løsningsforslag.

Dansk Erhverv: Et stort problem

Hos Dansk Erhverv har man heller ikke tal på problemets omfang, men fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, Jesper Højte Stenbæk, bekræfter, at ventetiderne er et problem, de hører om fra medlemmerne.

- Det forstærker jo den chaufførmangel, vi har allerede nu, siger han og tilføjer, at det ikke kun omfatter tunge køretøjer som lastbiler og busser, men også taxaer og varebiler.

Derfor er han heller ikke i tvivl:

- Det er et stort problem.

- Det handler om konkrete opgaver, man ikke kan få udført. Det kommer meget tæt på for mange virksomheder, at de mangler de her chauffører og må sige nej til opgaver.

Det sker samtidig i en tid, hvor man ifølge Jesper Højte Stenbæk uddanner lærlinge som aldrig før, fordi der netop er ekstra behov for dem.

- Derfor er det jo ekstra ærgerligt, at de ikke kan komme ud og komme i gang, når de er færdige med deres uddannelse.

Fagchefen udtrykker forståelse for, at Covid-19 og omstruktureringer kan skabe ekstra ventetid, men det ændrer ikke på, at der må findes en løsning.

- Vi må håndtere det nu, for ellers får det altså alvorlige konsekvenser for vores virksomheder, siger Jesper Højte Stenbæk, der også selv har nogle konkrete bud på løsninger.

- Der er mange muligheder. Jeg er sikker på, at der er virksomheder, som selv ville betale for at få fremrykket en køreprøve, hvis de kunne spare et halvt år på det. Man kunne få pensionerede køreprøvesagkyndige ind.

Han nævner også weekend- og overarbejde som en mulighed.

- Hvis man giver et tillæg til det, ville det være rigtig godt for at få afviklet den her pukkel, siger han.

Transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lauritzen, er også stærkt utilfreds med ventetiderne.

På den baggrund har han allerede stillet flere spørgsmål til Transportministeren og er én af politikerne bag et beslutningsforlag om bedre afvikling af køre- og teoriprøver, der skal tages op i Foketinget den 25. november.

- Det er et gigantisk problem, fordi der er rigtig mange unge, som er afhængige af at få et kørekort. Blandt andet dem, der er lærlinge, og som skal ud at virke som chauffører eller bruge et kørekort som led i deres uddannelse.

- Men også for ganske almindelige unge, der bare gerne vil ud at køre bil og har brug for at kunne køre bil. Det er helt uacceptabelt med de lange ventetider, vi har i dag.

Beskeden fra transportordføreren er derfor klar:

- Det her er vi simpelthen nødt til at få løst.

Minister: Kommer ikke til at tage to år

Transportminister Benny Engelbrecht (A) påpeger, at man allerede er i gang med at igangsætte initiativer, der skal løse problemerne med de ekstra lange ventetider - og at der er flere løsninger på tegnebrættet.

Han henviser blandt andet til, at Færdselsstyrelsen har rekrutteret ekstra timelønnede medarbejdere fra politiet, som har mulighed for at stille sig ekstraordinært til rådighed i en overgangsfase, indtil puklerne er afviklet.

- Forventningen er ikke, at det tager to år at få hele den her pukkel afviklet. Forventningen er, at vi med den ekstra indsats og de køresagkyndige, der er tilgængelige nu kan høvle de pukler, som er opstået under corona, af.

- Målsætningen fra Færdselsstyrelsen er, at der kun skal gå maksimalt omkring fire-fem uger fra man har gennemført sin teoriprøve til man skal have sin praktiske prøve. Det er jeg også tryg ved, at vi kan opnå, også inden der er gået to år, siger Benny Engelbrecht.

Hvornår er det målsætningen, at de fire-fem uger bliver en realitet?

- Der er ingen, der i dag kan sige, hvornår vi når i mål med dét. Hensigten er, at vi når den situation så hurtigt som muligt, lyder det fra ministeren.

Han nævner, at man i fremtiden også vil have en målsætning om at flytte prøvesagkyndige med ledig tid rundt i landet til steder, hvor der er behov for ekstra hjælp. Det vil også komme erhvervslivet til gode.

- Helt konkret er der i denne og næste uge sendt folk fra Færdselsstyrelsen til Bornholm, fordi der er ekstraordinært mange køreprøver, der skal afvikles på tung vogn. Netop for at sikre, at erhvervslivet også kan følge med.

- Men det er også klart, at på den helt korte bane er en meget stor coronapukkel, som vi ikke kommer udenom.

Vi har talt med en vognmandsforretning, der har en lærling, der i månedsvis har ventet på at kunne komme til køreprøve, så han kunne køre for virksomheden. Hvad vil du sige til dem?

- Vi skal have afviklet coronapuklerne, og derfor skal vi selvfølgelig ikke have meget lang ventetid på det her område i fremtiden. Det ligger mig selvfølgelig særligt på sinde, at det er ekstraordinært vigtigt for de, som skal have erhvervskørekort, at vi kommer i mål. Derfor skal vi netop have mulighed for at kunne sende personale derhen i landet, hvor behovet er størst.

- Det kræver selvfølgelig også, at branchen spiller med og hjælper Færdselsstyrelsen med at vise, hvor behovet er størst, og det er en dialog, jeg ved, at Færdselsstyrelsen også har med branchen.

FacebookTwitter