Koldkrigsforsker: KGB-dom kan få store konsekvenser

Frifindelsen af historiker for injurier kan betyde, at offentlige personer i fremtiden risikerer at blive hængt ud, mener forsker.

Professor Poul Villaume mener, at det kan få store konsekvenser for offentlige personer, at en historiker i dag blev frifundet for injurier på baggrund af hemmeligstemplede papirer.

Det kan få vidtrækkende konsekvenser, at historikeren Bent Jensen i dag blev frifundet for, at kalde en journalist for KGB-agent på baggrund af hemmelige arkiver fra PET.

Det vurderer professor i historie og koldkrigsforsker fra Københavns Universitet, Poul Villaume, der selv vidnede i sagen i 2010.

- Dommen åbner vide rammer for, hvad man kan tillade sig at kalde folk.

Forsker: Bygger på rygter og påstande

Poul Villaume, der kender Jørgen Dragsdahl, som han var med til at stifte foreningen Nej til Atomvåben sammen med for over 30 år siden, hæfter sig ved, at anklagerne mod journalisten Jørgen Dragsdahl for at være KGB-agent kommer fra PETs hemmelige arkiver.

Men netop en efterretningstjenestes arkiver er svære at bruge som sandhedsvidne, da de bygger på en masse uunderbyggede påstande.

- Det er en helt særlig arkivtype, hvor alle mulige oplysninger samles. Rygter og forlydender bliver skrevet sammen, siger Poul Villaume og fortsætter:

- Plukker man enkeltdokumenter ud og citerer løsrevet fra dem og nævner folk ved navn uden det har konsekvenser, så har ytringsfriheden virkelig vide rammer. Det er ganske bemærkelsesværdigt og en smule chokerende.

Dommen burde have været omvendt

I sagen mod Jørgen Dragsdahl blev der aldrig rejst nogen sigtelse for spionage, og derfor burde dommen være gået den anden vej, mener Poul Villaume.

- Retten anerkender, at Bent Jensens påstande var æreskrænkende, men siger også, at de var faktuelt begrundede. Men det faktuelle i dokumentationen kan altså i høj grad diskuteres.

Offentlige personer risikerer at blive hængt ud

Poul Villaume er ikke uddannet jurist, men mener, at dommen i yderste konsekvens kan betyde at uskyldige personer med en offentlig profil i fremtiden kan blive beskyldt for at være både hemmelige agenter og meget andet - så længe de blot har været efterforsket af politiet, men ikke er dømt.

- Det åbner for, at man kan blive stemplet som agent for terrorister, hvis man som f.eks. journalist passer sit arbejde og har kontakt med visse yderligtgående bevægelser eller personer.

Afgørelse burde prøves ved Højesteret

Dermed kan dagens dom altså få vidtrækkende konsekvenser, især fordi den er prøvet ved både by- og landsretten med to forskellige udfald, mener Poul Villaume.

- Jeg er jo ikke jurist, men Landsrettens domme har det med at danne præcedens, og der er næppe tvivl om, at netop denne dom bliver historisk og får stor betydning for individets rettigheder.

Derfor mener han også, at det kunne være interessant at få dommen afprøvet ved højesteret.

- Men det tvivler jeg på kommer til at ske, for Jørgen Dragsdahl har ikke pengene til at fortsætte sagen.

Artiklen er blevet opdateret siden udgivelsen og bl.a. fået tilføjet, at Poul Villaume og Jørgen Dragsdahl kender hinanden fra tidligere.