Kom med i dybet: I en gammel nazi-bunker holder Søværnet øje med russerne

Under Den Kolde Krig skulle fortet på toppen af Jylland forsvare en vigtig brændstofledning - nu er kun radarskærmene tilbage.

Syv meter under jordens overflade - i et bunkeranlæg fra Den Kolde Krig samt Anden Verdenskrig - overvåger Søværnet de danske farvande. Kom med på opdagelse i en verden, hvor alle årstider er ens. (Foto: © Mads Korsager Nielsen, DR Nyheder)

I mere end 70 år har vind og vejr slebet på bakkerne over Frederikshavn. Men dybt under jorden er årstiderne ens.

Her sidder Søværnets specialister og overvåger de danske farvande. På skærmene løber signaler fra 29 radarstationer sammen og danner et komplet billede af alt, der flyder på vandet inden for rigets grænser. Men fortiden og nutiden flyder også sammen her.

Bunkeranlægget er et levn fra Den Kolde Krig. Det består delvist af en gammel kommandobunker, som Adolf Hitlers ‘Kriegsmarine’ anlagde under Anden Verdenskrig, samt en moderne fløj, der stod færdig i 1986.

- Loftshøjden er 20 centimeter lavere i den gamle bunker. Det siges, at tyskerne skar ned på loftshøjden, fordi man skulle spare byggematerialer, siger kaptajnløjtnant Rikke Stenbæk, daglig leder af Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn.

DR Vejret er taget på sommertogt rundt i landet. I de kommende uger sender ‘Vores Sommervejr’ fra kendte og ukendte steder på Margueritruten.

 • Overvågningsbunkeren er gravet syv meter ned i bakkerne over Frederikshavn.
 • Bunkerens moderne halvdel - til højre - er bygget i 1986. Den anden halvdel til venstre er en gammel kommandobunker fra Anden Verdenskrig.
 • Fordelingsgang i den nye bunker-halvdel.
 • Nedgang til den gamle 'tysker-bunker', hvor der er lavere til loftet.
 • Udenfor militærets område holder Bunkermuseet ved Bangsbo Fort til.
 • Mange af bunkerne er indrettet, som de så ud under Anden Verdenskrig.
 • Kort efter tyskernes kapitulation overtog det danske forsvar anlægget, som var i brug til 1962.
 • Fra ildlederbunkerens udkigsdæk dirigerede man granaterne fra de fire kanoner.
 • Kanonerne havde en rækkevidde på 18 km.
 • Betonstillingerne var forbundne med åbne løbegrave. Også under Den Kolde Krig.
 • De fire kanoner stammer fra det danske krigsskib Niels Juel.
 • Efter Forsvaret nedlagde stillingen i 1962 blev kanonerne stående.
 • Området var stadig afspærret - derfor er de mange museumsbunkers relativt velbevarede i dag.
 • Som en velbevogtet ø midt i området ligger Søværnets overvågningsbunker.
 • På overfladen blot et hus og nogle master.
 • Det vigtige er syv meter nede under jorden.
 • I den gamle, tyske del af det underjordiske anlæg er der blandt andet indrettet køkken.
 • Sove- og hvilerum i den nyere bunker-del fra 1986.
 • Opholdsrum i den lavloftede bunker fra Anden Verdenskrig.
 • Under Den Kolde Krig myldrede det med liv i mødelokalet her. I dag er aktiviteten skruet ned.
 • Overvågningen foregår med radar. Men Søværnet har stadig fem manuelle udkigsposter, hvor der døgnet rundt er folk på vagt med kikkerter.
 • Operationsrummet er bunkerens hjerte.
 • Fordelingsgang i den ældre del af anlægget.
 • Majestæten på væggen i spisestuen over jordens overflade.
1 / 25

I denne uge besøger DR Vejret Nordjylland, hvor den 3.600 kilometer lange turistvej passerer lige under ‘Bangsbo Fort’, der i dag er museum og offentligt tilgængelig.

Eneste undtagelse: Forsvarets grundigt indhegnede overvågningsbunker midt i den gamle kanonstilling.

Danske soldater overtog i 1945

Fortet var en del af det danske koldkrigsforsvar indtil 1962. Men det var tyskerne, der i sin tid byggede anlægget.

- I første omgang for at beskytte Frederikshavns havn. Senere blev anlægget en del af Hitlers Atlantvold. I tilfælde af at de allierede gik i land i Vendsyssel, hvilket blev betragtet som en reel trussel, skulle kampen dirigeres herfra, siger Henrik Gjøde Nielsen, museumsinspektør ved Kystmuseet i Frederikshavn.

Efter krigen overtog Forsvaret anlæggene, hvis hovedbevæbning bestod af fire kanoner fra krigsskibet ‘Niels Juel’. Kanonerne kunne slynge de 49 kilo tunge granater cirka 18 kilometer ud over havet.

- Forsvaret benyttede de tyske installationer, som de stod. Man byggede dog et ekstra luftværnsbatteri og monterede en radar på ildlederbunkeren. Den strategiske mening med det hele var fortsat at beskytte Frederikshavns havn, der i tilfælde af krig skulle forsyne det nordlige Jylland. Samtidig skulle man beskytte den såkaldte 'NEPS' (Northern European Pipeline System) - en 650 km lang olieledning - der havde sit udspring et hemmeligt sted i vandet ud for fortet. Rørledningen forsyner kaserner og flyvestationer med brændstof i hele landet, siger Henrik Gjøde Nielsen.

Overvåger dansk farvand

Bangsbo Fort blev lukket ned i 1962. På skråningerne højt over Frederikshavn måtte kanoner vige for radarer og sendemaster.

På jordoverfladen ligner Søværnets Overvågningsenhed i dag et parcelhus fra 1980’erne. Anlæggets hjerte er bunkerens operationsrum syv meter under jorden.

- Er der fartøjer, der afviger fra det. vi kalder ‘uskadelig gennemsejling’, så opdager vi det og reagerer derefter, forklarer Rikke Stenbæk.

På kortet her kan du se, hvor DR Vejret rejser hen de kommende uger. Du kan sende dine sommerbilleder til vejret@dr.dk eller 1212@dr.dk.