Kommunaldirektør brugte kommunens kreditkort privat: 'Det er meget alvorligt'

Kommunalt kreditkort blev brugt til private udgifter, har kommunaldirektøren erkendt over for DR.

I efteråret 2019 var kommunaldirektøren i Sorø til en kommunal konference i den amerikanske by Nashville i USA - sammen med sin hustru, der var med på turen.

På turen til Nashville tog Sorøs øverste direktør blandt andet til koncert på kommunens regning en aften på det historiske country-spillested, Ryman Auditorium, også tidligere kendt som The grand ole opry, der har været yndet spillested for blandt andre Johnny Cash og Hank Williams.

Han betalte også med kommune-kortet for billetter til fem andre gæster, der ifølge programmet kunne nyde tonerne fra det grammy-vindende band Jason Isbell and the 400 Unit, viser transaktioner og bilagene fra turen, som DR har fået aktindsigt i.

Senere på ugen var kommunaldirektøren og ti andre gæster nået frem til restauranten B. B. Kings Blues Club – et sted, der efter eget udsagn er den bedste restaurant, bar og live-spillested i USA. Også her var det kommunaldirektøren, der afholdt alle udgifterne for de andre gæster, viser bilagene.

Topdirektøren fra Sorø fik efterfølgende deltagerne til at betale for den konsumerede mad og drikkelse direkte til sin egen, private konto via MobilePay - kontant indkasserede han over 4.000 kroner, fremgår det af en ekstern advokatvurdering, som DR har indblik i.

På rejsen til Nashville var kommunaldirektøren – med flere - på besøg på restauranter, barer og kaffebarer betalt på kommunens regning, viser bilagene.

Men forløbet tager en drejning, da DR omkring et år efter turen spørger ind til, hvad det kommunale formål egentlig var med en en lang række af kreditkort-betalingerne. Her viser det sig, at kommunaldirektørens forbrug af blandt andet koncertbilletter og bespisning slet ikke er kommunale, men derimod private udgifter.

- Flere af bilagene er ikke håndteret fyldestgørende, og kommunaldirektøren har derfor besluttet at dække en række af udgifterne som private og ikke officielle udgifter, har kommunaldirektøren forklaret til DR i et skriftligt svar.

Private indkøb på kommunens kort

Knap 9.500 kroner blev brugt privat, har kommunaldirektøren forklaret efter en række anmodninger om aktindsigt i transaktioner, bilag og formålsbeskrivelser i hans brug af kommunens kort.

Penge der først blev betalt tilbage, da DR i efteråret 2020 spurgte ind til transaktionerne, der blandt andet er udgifter til koncertbilletter, bespisning og betaling af hustruens konferencebillet.

Direktøren har også brugt kommunens kort til privat formål i Danmark, viser opfølgende anmodninger om aktindsigt.

Her drejer det sig om udgifter til billetter til kommunaldirektørens hustru, der fik adgang til en teaterforestilling betalt af kommunen.

- Kommunaldirektøren har valgt at indbetale udgiften (…) således at der ikke kan rejses tvivl om det kommunale formål, har Sorø Kommune forklaret til DR.

Det har ikke været muligt at komme i direkte kontakt med kommunaldirektøren, men DR er via Sorø Kommune blevet bedt om at kontakte hans fagforening Jordbrugsakademikerne (JA), der repræsenterer kommunaldirektøren i sagen. DR har forelagt kritikken for kommunaldirektøren via JA.

- Jeg har med beklagelse opsagt min stilling i Sorø Kommune den 9. august 2021. På trods af syv års godt samarbejde har Sorø Kommune oplyst ikke at ønske yderligere dialog. Jeg har været glad for mine syv år i Sorø Kommune, men kan selvsagt ikke fortsætte som kommunaldirektør under sådanne vilkår, skriver kommunaldirektøren i et skriftligt svar til DR via sin fagforening.

Kommunaldirektøren vil ikke kommentere sagen yderligere.

"Det er meget alvorligt"

De eksperter, som DR har bedt om at vurdere de private indkøb, hæfter sig særligt ved, at kommunaldirektøren i første omgang har afleveret alle bilagene i kommunen, hvor han ifølge eksperterne dermed erklærede, at indkøbene havde et klart kommunalt formål.

Det er først, efter DR spørger ind til indkøbene omkring ét år efter, at pengene er forbrugt, at kommunaldirektøren erkender, at brugen af kommunens kreditkort i en lang række tilfælde egentlig var private.

- Det er meget alvorligt, hvis det viser sig, at han har spekuleret i det, altså simpelthen godt ved, at den er helt gal, men forsøger at 'går den, så går den'. Vi prøver lige at lægge bilag ind her. Det læner sig op af bedrageri, vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, der arbejder med økonomisk kriminalitet.

Den vurdering bakkes op af Per Nikolaj Bukh, der professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Hvis man begynder at købe bevidst private ting på kommunens regning, så er det jo markant ulovligt, det må man simpelthen ikke, siger han og fortsætter:

- Hvis en kommunaldirektør systematisk har afholdt privatudgifter på kommunens regning, så er der ikke ret mange formildende omstændigheder ved det, og der har vi fortilfælde for, at kommuner forholdsvis prompte vil foretage politianmeldelse.

Væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet

Det er ikke kun de eksperter, DR har talt med, der har vurderet, at sagen om privatindkøbene er alvorlig. Efter DR har stillet spørgsmål til indkøbene, har Sorø Kommune fået foretaget en ekstern advokatvurdering af kommunaldirektørens privatindkøb.

Også Sorø Kommunes egen eksterne jurist, Norbomm Vinding, har vurderet, at kommunaldirektørens handlinger strider mod reglerne.

- Der foreligger misligholdelse af ansættelsesforholdet, der synes at kunne karakteriseres som væsentlig, og at der derfor er grundlag for ophævelse og dermed bortvisning, fremgår det af advokatvurderingen, som DR har indblik i.

Advokaten fra Norbomm Vinding vurderer også, at kommunaldirektørens handlinger er så alvorlige, at politiet kan inddrages i sagerne.

- Det skal endelig bemærkes, at en sag af denne karakter altid vil give anledning til overvejelse om, hvorvidt der foreligger et grundlag for politianmeldelse – en stillingtagen hertil bør efter vores opfattelse afvente sagens videre forløb, vurderer den eksterne advokat.

I sin vurdering hæfter advokaten sig blandt andet særligt ved, at kommunaldirektøren afleverede alle sine bilag som fuldt ud kommunale udgifter, men at han dog ændrer forklaring omkring et år efter, hvor kommunaldirektøren kalder udgifterne private og betaler penge tilbage til Sorø Kommune.

- Man får det klare indtryk, at betalingen aldrig ville have fundet sted, hvis ikke DR havde spurgt til den. Var pengene ikke blevet betalt til kommunen, ville kommunaldirektøren have haft en berigelse på beløbet, og det ville være ulovligt for kommunen at have afholdt den udgift, skriver advokaten.

Af advokatvurderingen fremgår det blandt andet, at kommunaldirektøren afholdt udgifterne for mad og drikke for ti personer på kommune-kortet på B.B. Kings Blues Club, hvorefter kommunaldirektøren efterfølgende har fået de andre deltagere i selskabet til at overføre penge tilbage via MobilePay for drikkevarer og mad - penge, der dog blev betalt til kommunaldirektørens egen, private konto.

- Dertil kommer, at det er kritisabelt, at kommunaldirektøren ikke senest umiddelbart efter hjemkomsten drog omsorg for, at Sorø Kommune fik den betaling, som kommunaldirektøren selv forklarer at have fået fra de øvrige deltagere på MobilePay. Et beløb på over 4.000 kroner, skriver Sorø Kommunes eksterne advokat.

"Hvor grådig kan du være?"

DR har forelagt kritikken fra eksperterne for borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen (C), der forklarer, at kommunen lige nu arbejder for at forhindre, at der opstår privatindkøb på kreditkortene igen.

- Vi vil gøre alt for at undersøge, hvordan vi kan gøre kontrolsystemerne bedre, hvordan vi kan sikre, at det ikke kommer til at ske fremadrettet, siger Gert Jørgensen (C).

Borgmesteren vil dog ikke svare på konkrete spørgsmål omkring de private indkøb, som kommunaldirektøren har foretaget på sit kort.

- Jeg kan ikke kommentere på det, da det er en personalesag, der er under fortsat behandling, så hvis det måtte afsluttes på et tidspunkt, så kan man kommentere på det - ikke før, siger borgmester Gert Jørgensen (C).

Udover borgmesteren har det ikke været muligt for DR at få andre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune til at stille op til interview - lige på nær Bo Bjerre Mouritzen (EL), der blandt andet har fået forelagt informationerne omkring, hvordan kommunaldirektøren modtog private MobilePay-indbetalinger for middagen i Nashville, som Sorø Kommune havde betalt for.

- Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jamen, hvor dum er man? Hvor grådig kan du være? lyder reaktionen fra Bo Bjerre Mouritzen (EL), der fortsætter:

- Så tror jeg, at vi er meget, meget tæt på, at det må blive en politianmeldelse. Det kan man ikke, altså sådan kan man jo ikke opføre sig.

Har sagt op

Sorø Kommune udsendte fredag den 13. august en pressemeddelelse med overskriften "Kommunaldirektør siger op", der beskriver, at kommunaldirektør kommunaldirektøren havde opsagt sin stilling efter syv år på posten.

- Tiden er inde til at skifte spor og bruge mine kompetencer i den grønne omstilling. Det haster med at få en markant mindre udledning og mindske klimapåvirkningen, lyder det i pressemeddelelsen fra kommunaldirektøren.

Ifølge Sorø Kommunes pressemeddelelse har kommunaldirektøren sidste arbejdsdag den 30. september.