Kommunaldirektør kom potentiel bortvisning i forkøbet med opsigelse

Sorø Kommune havde mistet tilliden til kommunaldirektøren efter sag om privat forbrug på kommunens kreditkort, viser dokumenter, som DR har indblik i.

Fredag den 13. august offentliggjorde Sorø Kommune en nyhed på sin hjemmeside med overskriften "kommunaldirektør siger op".

- Tiden er inde til at skifte spor og bruge mine kompetencer i den grønne omstilling. Det haster med at få en markant mindre udledning og mindske klimapåvirkningen, forklarede kommunaldirektøren i meddelelsen om årsagerne til, at han havde opsagt sin stilling efter omkring syv års virke som topdirektør.

Men nu kan DR afsløre opsigtsvækkende detaljer i forløbet, der fortæller en anden historie end den officielle forklaring fra Sorø Kommune og kommunaldirektøren.

Kort før sin opsigelse blev topdirektøren fritaget for tjeneste af økonomiudvalget i Sorø Kommune på grund af private indkøb for omkring 9.500 kroner, som han havde foretaget med kommunens betalingskort, fremgår det af dokumenter, som DR har indblik i.

Kommunalbestyrelsen havde ikke længere tillid til kommunaldirektørens varetagelse af embedet, fremgår det af referater fra lukkede økonomiudvalgsmøder.

I kommunens økonomiudvalg lød vurderingen, at privatindkøbene var af så alvorlig karakter, at der kunne foreligge kontraktmæssig misligholdelse af en sådan væsentlighed, at der var grundlag for at ophæve kontrakten og ligefrem bortvise kommunaldirektøren, viser dokumenterne.

Ydermere stod kommunaldirektøren potentielt også på nippet til at blive politianmeldt af sin arbejdsgiver på baggrund af privatindkøbene, fremgår det af informationerne fra møderne i økonomiudvalget og en ekstern advokatvurdering.

Hvorfor er det, at I ikke vil oplyse offentligheden om den egentlige årsag til, at kommunaldirektøren træder af?

- Det er simpelthen, fordi det er en personalesag, og så længe den foregår, så er der tavshedspligt i personalesager, siger borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen (K).

Hændelserne i Sorø Kommune sker, efter kommunaldirektøren over for DR har erkendt at have brugt kommunens betalingskort til privatforbrug på knap 9.500 kroner - han har efter DR’s henvendelser tilbagebetalt pengene til Sorø Kommune, omkring et år efter pengene var forbrugt.

'Kan selvsagt ikke fortsætte som kommunaldirektør'

Eksperterne, som DR har bedt vurdere de private indkøb, hæfter sig særligt ved, at kommunaldirektøren i første omgang har afleveret alle bilagene i kommunen, hvor han ifølge eksperterne dermed erklærer, at indkøbene har et klart kommunalt formål.

Det er først, efter DR spørger ind til indkøbene omkring ét år efter, at pengene er brugt, at kommunaldirektøren erkender, at brugen af kommunens kreditkort i en lang række tilfælde egentlig er private.

- Det er meget alvorligt, hvis det viser sig, at han har spekuleret i det, altså simpelthen godt ved, at den er helt gal, men forsøger, at 'går den, så går den', vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, der arbejder med økonomisk kriminalitet.

Den vurdering bakkes op af Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Det har ikke været muligt at komme i direkte kontakt med kommunaldirektøren, men DR er via Sorø Kommune blevet bedt om at kontakte hans fagforening Jordbrugsakademikerne (JA), der repræsenterer kommunaldirektøren i sagen. DR har forelagt kritikken for kommunaldirektøren via JA.

- Jeg har med beklagelse opsagt min stilling i Sorø Kommune den 9. august 2021. På trods af syv års godt samarbejde har Sorø Kommune oplyst ikke at ønske yderligere dialog. Jeg har været glad for mine syv år i Sorø Kommune, men kan selvsagt ikke fortsætte som kommunaldirektør under sådanne vilkår, skriver kommunaldirektøren i et skriftligt svar til DR via sin fagforening.

Kommunaldirektøren vil ikke kommentere sagen yderligere.

Borgmesteren i Sorø Kommune, Gert Jørgensen (K), ønsker ikke at kommentere på den konkrete personalesag.

- Vi vil gøre alt for at undersøge, hvordan vi kan gøre kontrolsystemerne bedre, hvordan vi kan sikre, at det ikke kommer til at ske fremadrettet, siger Gert Jørgensen (K) til DR.

Lukkede sagen - nu er den åben igen

Da politikerne i Sorø Kommunes økonomiudvalg havde truffet beslutning om at fritage kommunaldirektøren for tjeneste på et lukket møde 16. juli, var det meningen, at sagen om en eventuel bortvisning skulle behandles igen på endnu et lukket møde 11. august - efter kommunaldirektøren havde fået tid til at forklare sig via en partshøring.

Økonomiudvalget nåede aldrig at træffe beslutning om en eventuelt bortvisning, fordi kommunaldirektøren den 9. august valgte at sende sin egen opsigelse til kommunen, viser dokumenter, som DR har adgang til.

- Økonomiudvalget har besluttet at tage opsigelsen til efterretning og har besluttet ikke at politianmelde sagen på det foreliggende grundlag, lyder det i en orientering fra vicekommunaldirektør Andreas Jegstrup fra Sorø Kommune, som DR er i besiddelse af.

Beslutningen om ikke at politianmelde sagen blev truffet i økonomiudvalget på trods af, at politikerne var orienteret om, at der med kommunaldirektørens privatforbrug på kommunekortet kunne være tale om overtrædelser af straffeloven - fremgår det referatet fra det lukkede økonomiudvalgsmøde.

Ligesom en ekstern advokatvurdering, der blev foretaget af firmaet Norrbom Vinding for Sorø Kommune, også påpeger over for politikerne, at kommunaldirektøren havde misligeholdt sin kontrakt i væsentlig grad og dermed kunne bortvises.

- Sagen indeholder brug af kommunale midler til private formål, og uagtet at der i august og september 2020 er sket tilbagebetaling, kan der være tale om overtrædelse af straffeloven. Administrationen indstiller, at perspektivet om straffelovsovertrædelse ikke forfølges, og der ikke sker politianmeldelse, fremgår det af et referat fra et lukket møde i Sorø Kommunes økonomiudvalg 11. august, som DR har adgang til.

Ifølge referatet fra det lukkede byrådsmøde fra 11. august, traf økonomiudvalget beslutning om ikke at politianmelde kommunaldirektøren for at få lukket sagen ned.

- Administrationen ønsker at lukke sagen, således at både Sorø Kommune og kommunaldirektøren så hurtigt som muligt kan komme videre i deres virke, fremgår det af referatet, som DR har adgang til.

Ifølge referatet blev indstillingen om at lukke sagen vedtaget af økonomiudvalget på det lukkede møde, der blev afholdt 11. august. Ligesom udvalget også besluttede, at der ikke skulle ske politianmeldelse i sagen.

Men over for DR forklarer borgmester Gert Jørgensen (K) dog nu, at sagen ikke er lukket alligevel.

- Jeg mener ikke, at vi har lukket nogen sag, og jeg har nævnt et par gange nu, at sagen stadig foregår. Indtil da har jeg ingen kommentarer, da der er tale om en personalesag, der er forbundet med tavshedspligt, siger borgmesteren.

Private indkøb på kommunens kort

Mistilliden fra medlemmerne i økonomiudvalget til kommunaldirektøren indtraf, efter kommunaldirektøren ad flere omgange over for DR i løbet af sommeren og efteråret 2020 har erkendt at have foretaget private indkøb på kommunens betalingskort.

Knap 9.500 kroner blev brugt privat, har topdirektøren forklaret, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i transaktioner, bilag og formålsbeskrivelser i hans brug af kommunens kort.

Pengene blev først betalt tilbage, da DR i efteråret 2020 spurgte ind til transaktionerne, der blandt andet er udgifter til koncertbilletter, bespisning og betaling af hustruens konferencebillet.

Blandt andet har kommunaldirektøren, der ifølge Sorø Kommune officielt har sin sidste arbejdsdag 30. september, brugt kommunens penge på private koncertbilletter, barbesøg, restaurant-udgifter samt konference- og teaterbilletter til sin hustru.