Kommunaldirektører: Vi drukner i bureaukrati

Til trods for at regeringen stillede kommunerne mindre bureaukrati i sigte, oplever de danske kommunaldirektører det stik modsatte, nemlig flere regler.

Til trods for at regeringen stillede kommunerne mindre bureaukrati i sigte, oplever de danske kommunaldirektører det stik modsatte, nemlig flere regler. (© Colourbox)

Trods regeringens løfter om det modsatte vokser bureaukratiet uforbeholdent i de danske kommuner.

Knap to ud af tre kommunaldirektører oplever, at kommunerne er blevet underlagt en større kontrol fra Folketinget, hvilket har forøget bureaukratiet i kommunerne inden for det seneste år.

Det viser en rundspørge blandt 69 af landets 98 kommunaldirektører foretaget af DR Nyheder.

Regelproduktionen eksploderer

Og det er uden tvivl rigtigt, at kommunerne bliver bombarderet med regler og love fra Folketinget, fortæller Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Regelproduktionen er kraftigt stigende. Samlet set produceres der omkring 2000 love, regler og cirkulærer hvert eneste år, og hvis vi går tyve til tredive år tilbage, var det altså kun omkring 1000 om året, siger han.

- Og en meget væsentlig del af det retter sig selvfølgelig mod kommunerne, fordi det er ude i kommunerne, at den offentlige sektor har de mange opgaver, forklarer Roger Buch.

Regeringen lovede afbureaukratisering

Regeringen har ellers erklæret, at de vil gøre op med regeltyranniet i kommunerne. Faktisk er det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at kommunerne skal have mere selvstyre. Men det lader altså ikke til at gå i opfyldelse.

- Helt tilbage fra Schlüters tid talte man om afbureaukratisering, og sådan har det også været for de efterfølgende regeringer. Alle siger de afbureaukratisering, og udviklingen går i den stik modsatte retning, siger Roger Buch.

Den væsentligste årsag til det voksende bureaukrati er, at den offentlige sektor er blevet en stor, kompliceret forretning. Faktisk er sektoren fordoblet siden 70'erne målt på antallet af ansatte, forklarer Roger Buch.

Flere ressourcer på administration

Bureaukratiets vokseværk har imidlertid store konsekvenser for kommunerne.

Knap to ud af tre kommunaldirektører fortæller, at deres kommune gennem det seneste år har brugt flere ressourcer på administration som følge af det forøgede bureaukrati. Ressourcer, som ellers skulle gå til at servicere borgerne.

Derfor ser man også ude i kommunerne, at der foregår en sortering, hvor de mindst alvorlige regler bliver nedprioriteret, fortæller kommunalforskeren.

Bureaukratiet er et nødvendigt onde

Men det er farligt at tro, at man med et snuptag kan fjerne alt, hvad der hedder bureaukrati og administration, advarer Roger Buch.

- Det kan meget let blive betragtet som et spild, men på den anden side er det oplagt, at vi har brug for noget bureaukrati og noget administration. Vi har brug for nogen til at holde styr på den store offentlige sektor, siger han.