Kommune fik flere advarsler i misbrugssag

Esbjerg Kommune fik mindst fem advarsler om, at den nu dømte JA muligvis begik seksuelle overgreb på børn. Alligevel griber kommunen ikke ind.

seksuelt misbrug esbjerg børn overgreb (© DR)

Dybt bekymrede lærere underrettede gentagne gange Esbjerg Kommune om muligt seksuelt misbrug i den såkaldte Esbjerg-sag. Det afslører DR's nyhedsmagasin 21Søndag. Advarslerne kom løbende over to et halvt år. Alligevel skred kommunen først for alvor til handling, da manden blev anholdt.

En af landets førende eksperter i kommunal sagsbehandling kalder forløbet rystende.

- Man kunne have forhindret de overgreb, der fandt sted i de tre år, der gik, inden man fik sagen undersøgt tilstrækkeligt og handlet, siger Karin Kildedal, socialrådgiver og lektor på Aalborg Universitet til 21Søndag.

Overgreb på mindst otte børn

Esbjerg-sagen er blevet betegnet som en af de groveste misbrugssager herhjemme. Den nu 41-årige JA blev i oktober 2010 idømt syv års fængsel for overgreb på mindst otte børn. Overgrebene inkluderede fuldbyrdet voldtægt af et mindreårigt barn og strakte sig over 19 år.

Selv om Esbjerg Kommune i en redegørelse til Socialministeriet i oktober 2011 har erkendt, at sagsbehandlingen kunne have været bedre, har der ifølge kommunen ingen alarmerende underretninger været:

- Der er ikke nogen steder, som jeg ser det, når jeg kigger tilbage, at alarmklokkerne kunne have ringet, uanset hvad. Det er faktisk helt almindelig sagsbehandling, der ikke har været god nok, sagde Hans Erik Møller (S), formand for Esbjerg Kommunes børne- og familieudvalg til DR Syd 18. november 2011.

Kommunen er gentagende gange blevet advaret

Samtidig har Hans Erik Møller løbende afvist, at man skulle være blevet advaret om JA's seksuelle overgreb på børn:

- Ikke ud fra hvad jeg ved, der er ikke kommet underretninger om seksuelle krænkelser og så handler man selvfølgelig ikke ud fra det.

Men 21Søndag kan afsløre, at Esbjerg Kommune gentagne gange i løbet af to et halvt år blev advaret om JA's seksuelle krænkelser.

Hidtil har Esbjerg Kommunes redegørelse til Socialministeriet om sagsforløbet kun været offentliggjort i en stærkt censureret udgave. Men 21Søndag har fået adgang til redegørelsen i sin fulde ordlyd. Og den viser et helt andet billede end det, kommunen har tegnet i offentligheden.

Ifølge redegørelsen får kommunen den første underretning af seksuel karakter fra børnenes skole i januar 2008.

En underretning Esbjerg Kommune ikke gør noget ved, da politiet ikke rejser sigtelse.

Kommunen bør reagere

Men det er ikke den eneste advarsel, kommunen får det år. Både i juni og december 2008 kommer der yderligere advarsler fra skolen. Her får kommunen blandt andet at vide, at JA's ene søn har sagt, at han har besøgt en pædofilidømt mand med sin far.

Ifølge Karin Kildedal er de mange advarsler så tydelige, at kommunen bør reagere:

- I sådan en sag, hvor der har været en underretning, der handler om seksuelt misbrug, er det klart at alle underretninger derefter bør ses i det lys, siger hun til 21Søndag.

Alligevel sker der intet, og tiden går. I juni 2009 kommer endnu en advarsel. Her fortæller skolen, at man mistænker JA for seksuelle overgreb på sine børn.

Og i september 2010 fortæller skolen om et af de overgreb, JA senere bliver dømt for. Men kommunen vurderer, at JA's bortforklaring af episoden er troværdig, og kommunen gør ikke mere. Halvanden uge senere varetægtsfængsles JA.

I alt får Esbjerg Kommune altså mindst fem advarsler om JA's seksuelle krænkelser af børn. Alligevel færdiggør Esbjerg Kommune først en undersøgelse af forholdene i familien, efter at JA er blevet anholdt.

- Det er meget uprofessionelt ikke at handle på så alvorlige underretninger, som der har været tale om i den her sag, siger Karin Kildedal.