Kommune lukker børnesager for at spare: Nu går Ombudsmanden ind i sagen

Ombudsmanden går nu ind i sag fra Odense Kommune, hvor en leder i et brev beder medarbejdere lukke hver femte børnesag for at spare penge.

Muligt lovbrud på området for socialt udsatte børn og unge i Odense Kommune får nu ombudsmanden til at gå ind i sagen. Odense Kommune skal levere redegørelsen inden midten af september.

Folketingets Ombudsmand går nu ind i en sag fra Odense Kommune, hvor ledelsen under familie- og velfærdsafdelingen i en mail til medarbejderne beder socialrådgiverne lukke 20 procent af de forebyggende børne- og ungesager for at spare penge. Noget, der kan påvirke op mod 180 udsatte familier og børn.

Flere eksperter, DR Nyheder har talt med, kalder det lovbrud. Odense Kommune afviser derimod, at kommunen lukker sager alene af hensyn til økonomien.

- Vi går ind i sagen, fordi vi har modtaget en henvendelse fra Socialrådgiverforeningen, som udtrykker stor bekymring over de sparekrav, som Odense Kommune har udmeldt, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til DR Nyheder.

Går ind i sag på grund af muligt lovbrud

Den primære årsag til, at Ombudsmanden går ind i sagen, er Dansk Socialrådgiverforenings bekymring om, at Odense Kommune bryder loven over for udsatte børn.

- Det, der giver anledning til at gå ind i sagen, er, at Socialrådgiverforeningen siger, at det her dårligt kan undgå at medføre ulovlig administration af den sociale lovgivning. Så det er skismaet; besparelser kontra lovoverholdelse på et helt vitalt område, nemlig udsatte børn, der får os til at gå ind i den her sag, tilføjer han.

Ombudsmandsinstitutionen har bedt Odense Kommune om en redegørelse i sagen inden 14. september. Når den foreligger, vil Ombudsmanden tage stilling til, hvad der videre skal ske.

Sager om børns rettigheder har høj prioritet

Sagen har høj prioriteret hos ombudsmanden, fordi den vedrører udsatte børn.

- I og med at det, vi taler om, muligvis er at sætte udsatte børns rettigheder under pres, så det er selvfølgelig en sag, som vi prioriterer meget højt her i huset, siger Jørgen Steen Sørensen også.

Hvis redegørelsen ikke gør ombudmanden tryg ved det, der foregår i Odense Kommune, kan institutionen indstille til kommunen, at den dropper spareplanerne eller udfører dem på en anden måde, oplyser ombudsmanden.

Ikke første gang hjælp til børn presses af sparekrav

Kommunerne lever under højt økonomisk pres, erkender ombudmanden, men kommunerne skal altid overholde loven.

- Uanset hvordan man administrerer besparelser, så kan det aldrig ske i konflikt med loven, siger Jørgen Steen Sørensen.

Så økonomi bliver aldrig en undskyldning?

- Det bliver aldrig en undskyldning - nej, understeger han.

Ombudsmanden fortæller samtidig, at det ikke første gang, de går ind i sager om besparelser på børne- og ungeområdet.

- Vi havde en meget omtalt sag fra Guldborgsund Kommune for godt et år siden, hvor temaet var nøjagtig det samme – udmeldte besparelser på anbringelsesområdet, som gav os anledning til alvorlig bekymring for, om børnenes rettigheder kom under pres. Den spareplan blev droppet efter, vi gik ind i sagen, siger Jørgen Steen Sørensen.

 • Hvor kan der ske lovbrud?

 • Lektor i socialret, Trine Schultz, er en af de eksperter, der har gennemlæst DR Nyheders materiale angående Odense Kommunes spareplaner i forhold til at lukke forebyggende børne- og ungesager.

 • Hun har meget klart udtalt, at hun på baggrund af det materiale vurderer, at Odense Kommune bryder loven.

 • Men hvilke regler er det, kommunen formentlig bryder?

 • Krav om partshøring - forvaltningslovens § 19

 • Krav om begrundelse - forvaltningslovens § 24

 • Individuel konkret vurdering - serviceloven § 1, stk. 3

 • Formålsbestemmelse, hensyn der skal inddrages - serviceloven § 46

 • Krav om børnesamtale - servicelovens § 48

 • Ophør af foranstaltninger - serviceloven § 68, stk. 1

 • Kilde: Lektor i socialret ved Aalborg Universitet, Trine Schultz

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk