Kommune tvinger sig igennem i vejstrid: Svineavler skal fjerne afspærring

Svineproducenten Martin Lund Madsen skal fjerne sandbunker på vejen, så borgere kan færdes på den.

Siden oktober har Martin Lund Madsen spærret Skovgårdsvej, der er anlagt på hans grund. Arkivfoto. (Foto: Christer Holte)

Svinebonden Martin Lund Madsen skal fjerne sandbunkerne, der siden oktober har blokeret Skovgårdsvej i Vejen.

Det slår Vejen Byråd fast, efter at kommunen i dag har fundet hjemmel i loven til at overtage svinebondens grund, selvom vejen i sin tid blev ulovligt anlagt.

- Vejen Byråd har i dag godkendt ekspropriationen af Skovgårdsvej. Der er dermed fulgt op på Højesteretsdommen med en retlig lovliggørelse efter vejloven, udtaler borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr, i en pressemeddelelse.

Kommunen overtog jorden, som Skovgårdsvej løber på, fra Banedanmark, efter at området blev eksproprieret. Men det har Højesteret ikke givet grønt lys for, og slog sidste år fast, at vejen er anlagt ulovligt på Martin Lund Madsens jord.

Mister ejendomsret over jorden

Kommunens godkendelse af ekspropriation i dag betyder, at landmanden mister ejendomsretten over sin jord.

Og med den nu godkendte ekspropriation af Skovgårdsvej håber borgmesteren, at vejen bliver farbar igen.

- Det er en beslutning, som eksperter og ministeren har anført som eneste mulighed. Byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne på vejen, så borgerne igen kan bruge Skovgårdsvej, siger Egon Fræhr.

- Lukningen er af flere årsager til stor gene for borgerne. Blandt andet fordi jernbanen ikke kan passeres, og ikke mindst fordi al den tunge trafik skal ind gennem Askov by, fortsætter han.

Martin Lund Madsen har tidligere krævet, at kommunen enten nedlægger vejen på hans grund eller i stedet køber hele grunden på omtrent 190 hektar.

Kommunen har afvist den første mulighed, og Egon Fræhr mener, at det er urealistisk at betale 50 til 60 millioner kroner for grunden.

Martin Lund Madsen har nu fire uger til at indgive klage over kommunens godkendelse.

Tidslinje - seks års strid om Skovgårdsvej

 • 2012:

  Der bliver indgået en politisk aftale om en elektrificering af det danske jernbanenet.

  Strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første, der skal elektrificeres. Vejen Kommune laver en løsning, hvor der anlægges en ny 1,4 km lang vej, Skovgårdsvej, i forbindelse med en nye jernbanebro.

  Vejen skal gå over landmand Martin Lund Madsen marker ved Estrup vest for Vejen. Derfor beslutter Ekspropriationskommissionen en delvis ekspropriation af Martin Lund Madsens ejendom.

 • 2015: Ekspropriationskommissionen træffer i maj beslutning om delvis ekspropriation af Martin Lund Madsens ejendom og tilkender samtidig erstatning for ekspropriationen med i alt 2.137.792 kr. samt yderligere 100.000 kr. for sagkyndig bistand under sagens behandling. I september får Martin Lund Madsen byrettens ord for, at ekspropriationen er ugyldig, og han kræver, at Banedanmark fjerner både bro og vej. Men Banedanmark anker afgørelsen til landsretten.

 • 2017: I juni vinder Banedanmark sagen i landsretten, men Martin Lund Madsen er ikke tilfreds.

  Han søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen afgjort ved Højesteret, og det får han lov til kort før jul.

 • 2018:

  I Højesteret får Martin Lund Madsen medhold: Vejen Kommune og Banedanmark handlede ulovligt, da de anlagde vejen over hans mark.

  Landmanden har tilbudt kommunen at købe hans ejendom, men han siger, at kommunen har afvist at forhandle med ham. Så nu forventer han, at kommunen fjerner vejen.

  Borgmester Egon Fræhr (V) bekræfter, at man ikke vil forhandle med landmanden om køb af hans ejendom.

Facebook
Twitter