Kommune vil bevæge borgerne: Sundhedspenge skal gå til motion

Ikast-Brande Kommune har et ambitiøst mål for borgernes sundhed. Ny form for samarbejde med DIF og DGI skal hjælpe kommunen i mål.

Håndboldfitness er et af de træningskoncepter, man håber kan lokke utrænede kvinder og mænd på banen - i visionskommunerne. Her spiller man med 4 spillere på hvert hold og på tværs af en normal håndboldbane. (Foto: Foto: Hanne Kokkegård - DR Videnskab © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)

I 2020 skal 85 procent af de godt 41.000 mennesker i Ikast-Brande Kommune være fysisk aktive. Det svarer til, at godt 2000 flere borgere end i dag skal i gang med jævnligt at få pulsen op. Og de skal findes i grupper, der er svære at nå.

- Det kommer nok til at knibe, for det er rimeligt ambitiøst. På den anden side er det godt at have noget at stræbe efter, siger kommunaldirektør Henning Hansen til DR.

Desuden er målsætningen blandt andet truffet ud fra en idé fra det lokale foreningsliv, og fra maj regner kommunen med at få ekstra hjælp fra idrætsforeningerne.

I visionskommune tager foreninger ansvar

Ikast-Brande Kommune har sammen med Frederiksberg Kommune sagt ja til at være de to første af 15 såkaldte visionskommuner, der sammen med Danmarks Idrætsforbund, DIF, og DGI skal arbejde på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive.

Det sker i regi af den stort anlagte idrætsvision for Danmark ’Bevæg dig for livet’, som DIF og DGI står bag med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Ifølge den skal 50 procent af befolkningen i 2025 være medlem af en forening, og 75 procent skal være fysisk aktive. Det vil sige lidt mindre end kommunens mål.

I kampagnen går idrætsorganisationerne ind og tager et samfundsansvar ved både at højne sundheden generelt for befolkningen samt være med til at løfte også socialt udsatte grupper.

Ikast-Brande vil bevæge borgerne

- Vi ved ikke præcis, hvordan vi skal få folk til at bevæge sig. Vi er lidt optaget af, at det handler meget om følelser. For man skal kunne bevæge folk følelsesmæssigt, før man kan få folk til at bevæge sig, siger Henning Hansen.

- Der tror vi meget på en synergieffekt, som foreningsdelen (organiseret tilgang til bevægelse) og kommunens fagfolk kan bringe i spil. Og ud af det kan der springe noget nyt, som vi måske i dag ikke lige ved, hvad er, siger han.

Ikast-Brande Kommune er også klar til at kanalisere penge i retningen af de nye motionsinitiativer gennem en omfordeling.

- Vi bruger i forvejen mange ressourcer på sundheds- og socialområdet samt idrætsområdet. Og de penge vil vi gerne bringe i spil på en anderledes måde, end vi plejer at gøre. Så det handler om at bruge ressourcerne, vi har, på en ny måde, siger Henning Hansen.

Pensioneret ildsjæl duperer penge

Peter O. Sørensen er formand for Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune og medlem af IFS, Ikast Fodbold FC.

Han er glad for, at kommunen er klar til at sende penge i retning af idrætsforeningerne, så de kan være med til at løfte kommunens social- og sundhedsindsats.

Men der behøver ikke altid så mange penge, hvis klubberne har en ildsjæl med god tid.

20 mennesker løb ud i det blå

- Vi har en motions- og løbeklub, hvor man lige har oprettet en ny streng med motion for pensionister, som mødes onsdag formiddag klokken 10. Første gang de mødtes, var der 20 mennesker, der syntes, at det var rigtig sjovt. Det er noget, der kommer ud af ingenting, og det koster ikke noget, siger Peter O. Sørensen.

Han mener, at idrætsforeningerne sammen med kommunen skal rundt og skubbe lidt til foreningerne, så de får ideer.

- Jeg tror, at det kræver en centralt ansat i kommunen, der forsøger at sætte sådan noget i gang, siger han.

Viden fra indsats for inaktive mænd

I den landsdækkende Bevæg dig for livet-kampagne kigger man data igennem for kommunerne for at pege på oplagte målgrupper, forklarer Per Nedergaard Rasmussen, der leder den kommunale enhed i kampagnen.

- I Ikast-Brande er ’voksne mænd’, der er aktive på arbejdsmarkedet, mindre aktive end i resten af landet, og det betyder, at vi der laver en storstilet indsats over for den gruppe, vi har valgt at kalde ’Rigtige Mænd’, siger han.

Desuden vil man arbejde med landsbyer eller mindre bysamfund, hvor der typisk bor mange ældre mennesker. Der vil man bruge selve byen som arena til at aktivere borgerne i samarbejde med både idrætsforeninger og borgerforeninger.

- Og det er helt centralt, at den viden, vi får gennem de 15 idrætskommuner, bliver udbredt til alle landets kommuner, siger Per Nedergaard Rasmussen.

Social- og sundhedsmæssig løftestang

Når de to pilotkommuner går i gang 1. maj, tager ’Bevæg dig for livet’ fat på fire andre kommuner: Aalborg, Holstebro, Gentofte og Svendborg.

Efter sommerferien går ’Bevæg dig for livet’ videre med Skive, ligesom man har en løbende dialog med andre kommuner om muligheden for at benytte det frivillige idrætsliv som social- og sundhedsmæssig løftestang.

Kampagnen bygger i første omgang på nytænkning inden for otte idrætsforbund, der landet over starter nye initiativer.

Det betyder blandt andet, at motionskoncepterne MotionsFloorball, Fodbold Fitness og Håndboldfitness udviklet af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet skal rulles ud. Hør mere om Fodbold Fitness i videoen herunder.