Kommuner bremser nye vindmøller

En fin ide med vindmøller. Bare ikke lige i vores baghave. Sådan er tankegangen i flere kommuner, der med mærkelige krumspring forhindrer mere vindkraft.

En fin ide med vindmøller. Bare ikke lige i vores område. Sådan er tankegangen rundt om i landets kommuner. (© Colourbox)

En række kommuner lægger forhindringer i vejen, når det kommer til opførelse af vindmøller rundt om landet.

Det betyder ifølge vindmølleindustrien og en grøn tænketank, at regeringen kan få svært ved at opfylde den energistrategi, der lægger op til at vindmøller og biomasse skal fortrænge kul, olie og naturgas i kraftværker og boliger inden 2050.

- Der er desværre en tilbøjelighed til, at flere kommuner siger: "Det med vindmøller og grøn energi er en glimrende idé. Bare det ikke er i vores baghave", siger Martin Lidegaard, der er formand for den grønne tænketank Cocito til Deadline.

Ringsted kommune har lavet et decideret stop for at bygge vindmøller. De skal bygges på vand, er meldingen fra kommunen. Ringsted har ikke nogen kystlinie.

I Svendborg, Nyborg og Nordfyns Kommune har man indført nye regler, der gør det meget svært at opføre nye vindmøller. Man har nemlig sat omfattende begrænsninger på højden af møllerne. Og de nye møller, der produceres, er omkring 130 meter - omkring 50 meter højere end de nye grænser fra kommunerne.

Kommune indrømmer

Borgmesteren i Nordfyns Kommune Morten Andersen fra Venstre, indrømmer, at der var klare politiske bagtanker, da man indførte loftet på 75 meter.

- Vi gjorde det i høj grad, fordi vi ønskede at begrænse antallet af vindmøller i kommunen. Jo højere en vindmølle, des mere givtig er den. Og hvis ikke de høje vindmøller må stå i kommunen, så er det begrænset, hvor mange der ønsker at sætte dem op. Vi strammede afstandskravet til naboerne, og det betød, at det rent fysisk ikke var muligt at placere vindmøller, siger borgmesteren til Deadline.

Andre steder har man lavet andre regler, der besværliggør opførslen. I Vesthimmerland og Hedenssted har man indstillet opførelsen af vindmøller. Begrundelsen er er, at man vil afvente ny grænseværdier for lavfrekvent støj fra miljøministeriet. Men miljøministeriet har udtalt, at de nye værdier ikke vil påvirke vindmøllerne.

I Aalborg, Frederikshavn, Randers og Varde har man ændret i lokalplanen, så møllerne nu skal stå længere væk fra land, der er bebygget - eller udstykket til bebyggelse.

Fremtiden på spil

De mange krumspring fra kommunerne kan få store konsekvenser for regeringens muligheder for at leve op til 2020 planen og 2050-planen. I 2020 skal 42 procent af dansk energi være produceret af vindkraft og i 2050 skal Danmark være helt uafhængige af fossile brædstoffer.

- Det her kan få en enorm betydning for Lykke Friis' og regeringens mulighed for at udbygge vind i den takt, man vil, siger Martin Lidegaard fra Concito, og han bakkes op af direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg:

- Hvis kommunerne bliver ved med at få den her frie rolle til at opfinde egne regler så er der en reel risiko for, at vi får mindre vindenergi end vi ellers havde regnet med vi skulle have i 2020.