Kommuner i opråb til regeringen: Spyt tocifret milliardbeløb i fond til kystsikring

Staten skal betale for kystsikring, når havniveauet stiger, kræver KL.

Flere steder langs den jyske vestkyst efterlyses hård kystsikring, fordi vandet allerede æder sig længere og længere ind på land. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Stigende vandstand og oversvømmede kyster og fjorde bliver så stor en udfordring i fremtiden som følge af klimaforandringerne, at kommunerne nu råber om hjælp.

Regeringen er nødt til at oprette en klimafond og spytte et tocifret milliardbeløb i pengekassen, som skal finansiere projekter med kystsikring rundt om i landet.

Så klart lyder kravet fra Kommunernes Landsforening, der også har set DMI's nye klimaatlas, hvor store vandstandsstigninger og markant højere risiko for stormflod ikke er et utænkeligt scenarie.

- Fonden skal over en årrække finansiere de meget store investeringer, der ligger forude, når det handler om at beskytte kysten hele vejen rundt – der er mange steder, hvor vi er udfordret, siger Jacob Bjerregaard (S), borgmester i Fredericia og formand for teknik- og miljøudvalget i KL.

Han mener ikke, at kommuner og husejere selv kan sikre sig imod konsekvenserne af vandstandsstigningerne. Som reglerne er i dag, står de selv med regningen, men kan søge støtte i en tilskudspulje.

Puljen udgør 30 millioner kroner i år og 40 millioner kroner årligt i 2020 og 2021. Men det er slet ikke nok til at dække behovet på længere sigt, lyder det fra kommunerne.

- Staten skal gå forrest. Vi har meget finansiering ude hos os i forvejen – men vi har jo slet ikke finansiering nok til at klimasikre de næste mange år. Der skal laves en plan over rigtig mange år.

- Derfor kan det lyde som et stort beløb, men det er jo ikke i morgen – det er over de mange kommende år, at der skal rigtig mange penge til. Og når jeg siger et tocifret milliardbeløb, så kan det endda være i underkanten, siger Jacob Bjerregaard.

Kystsikring er en varm kartoffel, der har skabt stridigheder flere steder i landet igennem de seneste år. Og fra flere sider kritiseres særligt hård kystsikring for at kunne skade naturen.

Mette Frederiksen: Det skaber utryghed

Før folketingsvalget slog statsminister Mette Frederiksen (S) på tromme for at etablere en national kystsikringsfond og et større statsligt engagement i projekterne med at afværge oversvømmelser.

Hun besøgte i oktober 2017 boligområdet Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune efter stormen Ingolf.

- Det, vi ser lige nu, er, at der kommer voldsomme regnskyl og flere storme, der oversvømmer folks hjem. Det skaber utryghed. Jeg synes, vi den seneste tid har fået blotlagt, at vi mangler en national strategi, der angår kystsikring af Danmark, sagde Mette Frederiksen.

I videoen herunder kan du se billeder fra Lønstrup i Nordjylland, hvor der for nogle år siden ulovligt blev hældt beton ud over skrænten i desperation over, at kysten ikke blev yderligere sikret:

Hun lagde sig dog ikke fast på, hvor stort et beløb staten skal skyde i sådan en strategi, og hvor pengene skal komme fra.

Socialdemokratiet har efterfølgende foreslået at oprette et nationalt kystsikringsråd, der skal se på, hvor der er størst risiko for, at husejere, virksomheder og andre store værdier kan blive oversvømmet.

Og det nuværende regeringsparti har også tidligere åbnet for en decideret kystsikringsfond, dog uden at være mere konkret.

I det såkaldte forståelsespapir, som regeringen er blevet enige med støttepartierne om efter folketingsvalget, står der, at en kommende klimahandlingsplan skal sikre "en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring".

S: Kan ikke komme med melding nu

Socialdemokratiets miljøordfører, Mette Gjerskov, kan endnu ikke udtale sig "om økonomien" i en sådan handlingsplan.

- Men der er ingen tvivl om, at der skal ses på, hvordan det her kan løses på tværs af de forskellige myndigheder, siger hun.

Anerkender du, at den her opgave er så stor, at staten er nødt til at spytte mange milliarder i det her over en årrække?

- Ministeriet har allerede indgået nogle strategiske samarbejder om at prøve at lave nogle bæredygtige og innovative klimaløsninger. Det skal vi jo også have med ind. Er der nye veje at gå? Det er svært at sætte tal på på nuværende tidspunkt.

- Det er ret vigtigt, at det her arbejde bliver lavet rigtig grundigt. Så jeg kan ikke komme med sådan en melding om, at nu står vi med pengeposen åben. Men jeg kan sige klart, at regeringen vil samarbejde med kommunerne, så de kan træffe de allerbedste beslutninger, siger Mette Gjerskov.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk