Kommuner kritiseres for vindmøller i natur

Staten skabte en glidebane mod vindmøller i naturen med stort testcenter for vindmøller i Thy, lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening

Trods demonstrationer gik maskiner i juli sidste pr i gang med at skabe plads til det nationale vindmølletestcenter i Østerild Klitplantage. Danmarks Naturfredningsforening kalder det et skred, at staten har gået forrest i at placerer møller på fredet område. (Foto: Helge Røjle © DR)

Voksende modstand fra naboer til planlagte vindmøller får både kommunerne og staten til i stigende grad at placere vindmøller i værdifulde naturområder.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN) med henvisning til aktuelle sager om opsætning af nye store vindmøller til lands.

Foreningen efterlyser langt mere sammenhæng i planlægningen af vindmølleudbygningen.

Et skred i holdningen til fredede områder

Fire ud af otte arealer, som staten netop har peget på til vindmøller, er i naturen. For første gang foreslår staten vindmøller placeret i et særligt beskyttet såkaldt §3-naturområde.

- Vi mærker et skred i holdningen efter, at staten gik forrest ved at placere et testcenter for kæmpevindmøller i fredsskov i Thy, siger natur- og planmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Nora Skjernaa Hansen og fortsætter.

- Nu hører vi pludselig lokale politikere bruge argumentet, at hvis staten kan opføre vindmøller i skov, så kan kommunerne vel også få lov.

I forvejen forurenet område

Varde Kommune har netop spurgt miljøminister Ida Auken (SF) om lov til at placere op til 40 vindmøller i et fredet område i Kærgaard Klitplantage nær Vesterhavet. En plan som miljøministeren dog har afvist.

Lokalpolitikerne har ellers argumenteret for, at plantagen i forvejen er forurenet med det berygtede giftaffald fra Grindstedværket.

- Der skal jo alligevel laves renseanlæg eller pumpestation i området og offentligheden frarådes ophold på stedet, siger idémanden bag forslaget, venstremanden Thyge Nielsen fra byrådet i Varde.

- Kan vi ikke stille møller der, så må vi opgive at placere to tredjedele af de 40 møller, vi havde planer om i Varde Kommune.

Kommunernes Landsforening (KL) mærker også stigende pres fra vindmøllenaboer.

- Men konsekvensen er snarere, at vindmølleplaner ryger ud fremfor, at der opføres nye vindmøller, der går ud over natur og landskab, siger chefkonsulent Christina Føns fra KL.

/ritzau/