Kommuner sender trecifret millionbeløb afsted til Tvind

235 børn blev sidste år anbragt på bo- og opholdssteder med stærke forbindelser til Tvind.

Stifteren af Tvind Mogens Amdi Petersen har været efterlyst via Interpol siden 2013 i forbindelse med en ankesag i Danmark. (Foto: claus fisker © Scanpix)

190 millioner kroner sendte de danske kommuner sidste år afsted mod socialpædagogiske tilbud, som har stærke forbindelser til Tvind.

Et beløb, der er steget de seneste år, siden Tvind i slutningen af 1990'erne omlagde flere gamle kost- og efterskoler til at tage sig af det socialpædagogiske område.

TVIND-SAGEN KORT FORTALT

Tvind består af en række selvstændige skoler, en rejsende højskole og projekter rundt omkring i verden og blev stiftet af Mogens Amdi Petersen i 1970.

Et af Tvinds formål er at skaffe penge til u-lande ved indsamling og salg af brugt tøj.

Mogens Amdi Petersen "forsvandt" som offentlig person i slutningen af 1970'erne efter negativ omtale af Tvind-projekter.

Et Tvind-medlem fortalte i 2000, at ledende medlemmer af Tvind havde trukket tilskudskroner ud af den danske stat - blandt andet til projekter af tvivlsom eksistens.

Året efter sigtede politiet otte Tvind-ledere, heriblandt Mogens Amdi Petersen, for skatte- og mandatsvig.

I 2002 blev han anholdt i USA og udleveret til Danmark efter syv måneder i et amerikansk fængsel.

I Danmark begyndte retssagen om skattesvig og underslæb, og hovedparten af de tiltalte blev i august 2006 frifundet ved byretten i Ringkøbing.

Anklagemyndigheden ankede frifindelserne. På det tidspunkt var de tiltalte rejst ud af Danmark.

I august 2016 fandt DR3 Mogens Amdi Petersen i Baja i Mexico, hvor han opholdte sig på et uddannelsescenter.

Tilbage i marts 2014 anmodede de danske myndigheder Mexico om at få Mogens Amdi Petersen og de fire andre tiltalte udleveret i forbindelse med ankesagen i Danmark.

67 kommuner landet over har sendt børn, unge og udsatte voksne til Tvinds socialpædagogiske tilbud, viser en opgørelse, som DR har lavet i samarbejde med kommunen.dk.

Gennem tilbuddene har kommunerne sendt millioner afsted til Tvind, og det sker på trods af, at ledende personer fra Tvind har været efterlyst gennem Interpol de sidste fire år, og Tvind stadig er under mistanke for både skattesvig og -svindel i flere lande.

Der er tale om 37 bosteder landet over, som ifølge DR's og avisen Kommunens oplysninger, har forbindelse til Tvind. Alle bosteder er godkendt af socialtilsynet.

Tvinds socialpædagogiske tilbud

De 190 millioner er fordelt på både børne- og voksentilbud.

Alene i 2016 modtog Tvinds opholdssteder knap 114 millioner kroner, hvor mindst 235 børn blev anbragt.

Voksenområdet, der tager sig af blandt andet unge hjemløse og bosteder for handicappede, modtog samme år mindst 18 millioner kroner og husede 46 personer. De resterende 58 millioner kroner blev tjent på højskoler, specialskoler, STU-uddannelser, aflastning og efterskoler, fordi kommunerne yder tilskud til disse.

Det er en fond med forbindelse til Tvind-organisationen ved navn "Fælleseje", der udlejer lokalerne til størstedelen af de 37 bo- og opholdssteder rundt omkring i landet - og Tvinds lærergruppe går igen i samtlige bo- og opholdsstedernes bestyrelser.

Tvind afviser dog, at organisationen juridisk set har noget at gøre med samtlige bosteder. Ifølge Tvind, så driver Tvind kun tre opholdssteder for voksne. De øvrige steder, som kommunerne benytter, er ifølge Tvind juridisk set selvstændige enheder, som handler i et pædagogisk og kulturelt interessefællesskab med Tvind.

Samtlige socialpædagogiske tilbud var tidligere opført på en samlet liste på Tvindportalen.dk, men da kommunen.dk og DR begyndte at interessere sig for dem, ændrede hjemmesiden sig pludselig.

Først fremgik det af hjemmesiden, at den omhandlede “Tvinds opholdssteder, botilbud, skoler", til dernæst at handle om “en række uafhængige opholdssteder, botilbud og skoler, som har et interessefællesskab og samarbejde".

For at undgå misforståelser

Det skulle eftersigende være for at undgå misforståelser, meddeler Anders Svensson i en mail til kommunen.dk.

Han er til dagligt leder af skolecentret Bustrup, som består af tre opholdssteder og en dagskole, men understreger, at alle opholdsstederne er selvstændige, økonomisk uafhængige og organiseret af fonde.

- Tvindportalen blev skrevet af interessefællesskabet Tvind. Interessefællesskabet Tvind er et kulturelt og pædagogisk netværk. Interessefællesskabet Tvind er ikke en forening eller organisation, men et uforpligtende samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle interesser. Tvindportalen blev lukket for at undgå misforståelser, skriver Anders Svensson i en mail til kommunen.dk.

Præcisering klokken 12.48: I den oprindelige artikel fremgik det, at "Fælleseje" udlejer samtlige lokaler til de 37 bo- og opholdssteder. Dette er korrigeret til "størstedelen af de 37 bo- og opholdssteder".

’Afsløret – Tvinds nye imperium’ bliver sendt tirsdag aften 20.45 på DR1.