Kommuner svigter danskere med spiseforstyrrelse

En stor del af de patienter, der har været indlagt med spiseforstyrrelser, vender tilbage til sygehusene, fordi kommmunernes tilbud om rehabilitering er for dårlige.

Mange patienter med spiseforstyrrelse får ikke den rette rehabilitering, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscenter for Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Undersøgelsen viser, at mindre end hver tredje kommune i Danmark har et særligt tilbud til patienter med spiseforstyrrelse, selvom det er kommunernes ansvar at stå for rehabiliteringen efter en indlæggelse.

Det kunne være familierådgivning, en særlig vejleder eller et botilbud med særlig ekspertise i spiseforstyrrelser.

Mange beklagelser over systemet

Undersøgelsens resultat kommer ikke bag på Generalsekretær i Landsforening mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, Steen Andersen.

- Vi har 3000 patientsamtaler i vores rådgivning om året, og vi har haft mange beklagelser over, den måde tingene fungerer. Der er mange skæbner, som ikke er blevet rehabiliteret, siger han til DR Nyheder.

I vores interaktive kort ovenfor kan du se, om din kommune har et særligt tilbud til patienter med spiseforstyrrelser.

Genindlæggelser stiger drastisk

Antallet af genindlæggelser er mere end fordoblet, siden kommunerne overtog ansvaret for efterbehandling af patienter med spiseforstyrrelser i 2007. Steen Andersen mener, at stigningen skyldes den manglende hjælp i landets kommuner.

-Al forskning viser, at har du været i behandling i et år, så skal du også rehabiliteres i et år, ellers sker der det, at du bliver genindlagt, siger han til DR Nyheder.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver over halvdelen af patienterne med spiseforstyrrelse genindlagt. Og det er dyrt. Ifølge Danske Regioner koster det 3,24 millioner kroner, hvis en enkelt patient med spiseforstyrrelser skal behandles på hospitalet.

Specialiserede tilbud nedsætter antallet af genindlæggelser

Undersøgelsen viser også, at antallet af genindlæggelser er lavere i de kommuner, hvor der er specielle tilbud til patienter med spiseforstyrrelse, sammenlignet med kommuner uden tilbud.

I Kommunernes Landsforening erkender man, at de har et problem. Nu vil man sørge for, at alle kommuner har et tilbud til patienter med spiseforstyrrelse.

- Hvis ikke man selv har et sådan tilbud i den enkelte kommune, så er man forpligtet til at samarbejde med en kommune eller andre kommuner, sådan at vi har ekspertisen og kompetencen, når vi har borgeren, der har brug for tilbuddet, siger formand for KL's social- og sundhedsudvalg, Anni Winther.