Kommunerne advarer om mangel på sosu'er: Vi er på vej mod en katastrofe

Antallet af ældre stiger, mens manglen på social- og sundhedspersonale nærmer sig et kritisk niveau.

I Skanderborg Kommune vil man snart mangle sundhedspersonale. (Foto: José Ramanamihantatsoaran)

Social- og sundhedshjælper Connie Thygesen deler småkager ud til eftermiddagskaffen på plejehjemmet Kildegård i Skanderborg.

- Du skal du altså også have en selv, Connie, opfordrer en af de ældre beboere.

Borgerne minder Connie Thygesen om, at hun skal huske at tage del i eftermiddagskaffen. Selvom der er plads til hyggesnak, er der nemlig meget at se til, når hun turnerer rundt på gangene.

Og det ser ikke ud til at blive mindre travlt de kommende år, hvor der vil være færre kolleger.

Danmark kommer til at mangle sundhedspersonale, og slemt ser det ud for Connie Thygesen og kollegerne i Skanderborg, hvor man i 2028 vil komme til at mangle 70 procent af sundhedspersonalet, hvis man vil holde den nuværende normering. Det viser fremskrivninger fra FOA.

Bekymring for fremtiden

- Det bekymrer mig. Hvem skal passe de ældre? Og hvem skal passe mig, når jeg bliver gammel en dag, spørger Connie Thygesen.

Der mangler flere social- og sundhedshjælpere som Connie Thygesen, der ofte oplever at arbejde sammen med ufaglærte afløsere.

Den bekymring er også udtalt på chefgangene i Skanderborg Kommune.

- Det er voldsomme tal og viser, hvor store udfordringer vi går i møde. Vi bliver nødt til at kigge på, om der er andre måder at løse opgaverne på, siger Lis Kaastrup, chef for ældre- og handicapområdet.

Potentiel katastrofe

Det er ikke kun Connie Thygesen, der kan komme til at mangle kolleger. Ifølge fremskrivningerne kommer 73 procent af landets kommuner til at mangle sundhedspersonale, der kan tage sig af ældre og syge.

Det er et problem, mener Michael Ziegler (C), der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.

- Vi bevæger os fra at stå i en alvorlig situation til at stå i en potentiel katastrofal situation om ganske få år, siger Michael Ziegler.

I dag hjælper Connie Thygesen ældre mennesker på sit arbejde hver eneste dag. Men situationen med manglen på hænder gør, at hun er bekymret for, om der også vil være nogen til at tage sig af hende, når hun bliver ældre og får brug for hjælp.

Rammer borgerne

I dag er landets kommuner samlet i Aalborg til Kommunaløkonomisk Forum, hvor de skal diskutere, hvordan man kan sikre, at manglen på sundhedspersonale ikke ender i en katastrofe.

Ifølge Kommunernes Landsforening vil man mangle 15.000 sosuassistenter- og hjælpere inden for de næste fem år. Derfor er problemet så stort, at det ikke blot vil gå ud over Connie Thygesen, men også de ældre, der har brug for hjælp. Det fortæller professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg.

- Der bliver allerede tilbudt mindre service per borger, og den udvikling vil fortsætte. Vi må spørge os selv, om det er realistisk at opretholde det niveau, vi er vant til, at velfærdsstaten har, hvis ikke vi laver alvorlige ændringer på området, siger Jakob Kjellberg.

Og ifølge Jakob Kjellberg er det personalerammerne, der er afgørende, hvis ikke det skal ende med at gå ud over borgerne.

- Vi kan jo håbe på en teknologisk udvikling, der kan hjælpe os. Men den teknologi, vi kender i dag, er bare ikke særlig velegnet til omsorg, siger Jakob Kjellberg.

Der er flere årsager til manglen på sundhedspersonale. Der bliver flere syge og plejekrævende ældre, og i de kommende år vil meget sundhedspersonale forlade arbejdsmarkedet. Samtidig er der problemer med at få uddannet nok personale på sundhedsområdet.

Mere end nedre hygiejne

Da de ældre har slubret eftermiddagskaffen i sig, bladrer de ugebladene igennem med Connie Thygesen. En af plejehjemsbeboerne falder over en rejseannonce.

- Der kunne vi da godt tage ned, siger hun til Connie Thygesen, der griner.

- Ja, det kan vi da. Hvis altså du betaler!

Det er den her slags hyggestunder, der kan blive færre af, hvis ikke man får gjort noget ved udviklingen på sundhedsområdet.

Og måske skyldes en del af manglen på sundhedspersonale, at man slet ikke ved, at det også er en del af jobbet.

- Folk vil åbenbart ikke ind i det her fag, fordi de tror, at man ikke laver andet end at tage sig af den nedre hygiejne. Men det er jo meget mere end det, siger hun..

FacebookTwitter