Kommunerne træffer ofte forkerte afgørelser

Noget tyder på, at kommuner spekulerer i at fratage borgere hjælp for at spare penge, siger Advokatrådet. Det afviser KL.

Det tyder på, at de danske kommuner spekulerer i at træffe ulovlige afgørelser for at spare penge. Det vurderer Advokatrådet. Kommunernes Landsforening afviser, at det sker.

Noget tyder på, at kommuner nærmest spekulerer i at træffe ulovlige afgørelser for at spare penge.

Sådan lyder det fra Advokatrådet, efter at DR Nyheders har dokumenteret, at Odense Kommune planlagde at lukke 20 procent af de forebyggende børne- og ungesager for at spare penge.

En fremgangsmåde, eksperter har betegnet som lovbrud, hvilket i dag har fået kommunen til at droppe at lukke sagerne, indtil det er blevet undersøgt, om der er sket lovbrud.

Virker kynisk

I de dokumenter, DR Nyheder har haft adgang til, står der blandt andet, at kommunen ikke kan nå at lave partshøringer i alle de sager, de ville lukke - noget de ellers skal, ifølge forvaltningsloven.

I dokumenterne står også, at kommunen er klar over, at der dermed er fejl i sagsbehandlingen, som vil føre til, at Ankestyrelsen vil hjemvise eller omgøre afgørelsen, hvis forældrene eller de unge klager.

Det får Advokatrådet til at kalde Odense Kommunes fremgangsmåde for 'kynisk'.

- Jeg synes, det virker meget, meget kynisk, for de (Odense Kommune, red.) spekulerer nærmest i, at de sparer penge i den her periode. Folk får ikke ret til at blive hørt, og så må de klage, og så kan sagen blive hjemvist. Man sparer jo penge i den periode, siger Sysette Vinding Kruse, der er medlem af Advokatrådet, som taler på vegne af landets omkring 6.000 advokater.

Spekulerer i at spare penge

Ifølge Advokatrådet er eksemplet fra Odense Kommune ikke enestående.

- Man ser jo rundt omkring eksempler på, at der bliver sparet, og at folk får frataget deres hjælp på et usagligt grundlag. Der går så rigtig lang tid i ankeinstansen. I den periode de (borgerne, red.) mangler deres hjælp, der sparer kommunen, siger Sysette Vinding Kruse.

Synspunktet bygger Advokatrådet blandt andet på tal fra Ankestyrelsen.

De viser, at den såkaldte omgørelsesprocent - antallet af afgørelser fra kommunerne, som Ankestyrelsen ændrer og hjemviser - er steget fra 29 procent i 2013 til 35 procent i 2014 i sager vedrørende børn og familier og serviceloven - for eksempel ekstra støtte til udsatte børn.

Det tal betegner Advokatrådet 'alarmerende højt' og tolker det som om, kommunerne spekulerer i forkerte afgørelser.

- Det er en meget høj omgørelsesprocent, og der er også et mørketal for alle dem, der ikke klager, så det siger mig, at kommuner måske i stigende omfang spekulerer i, at man ikke har krav på hjælp i den periode, hvor der er en ankesag, siger Sysette Vinding Kruse.

KL afviser økonomisk tankegang

Kommunernes Landsforening, KL, medgiver, at kommunerne begår fejl i mange sager.

- Det er ikke godt, når vi har en så høj fejlprocent, siger Thomas Adelskov (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL.

Derfor opfordrer han kommunerne til at tænke over deres sagsbehandling.

- Så høj en omgørelsesprocent gør selvfølgelig, at man i kommunen må sætte sig ned og kigge på; gør vi det rigtigt, har vi det rigtige uddannelsesniveau, har vi de rigtige servicestandarder i den pågældende kommune, siger Thomas Adelskov (S).

Han afviser dog samtidig, at kommunerne spekulerer i at lave forkerte afgørelser for at spare penge i den periode, hvor Ankestyrelsen behandler klager over forkerte afgørelser.

- Kommunerne er jo sat i verden for at lave god service over for borgerne, og det er altså ikke sådan, at vi sidder ude i kommunerne og spekulerer i at træffe forkerte afgørelser for at spare penge, siger Thomas Adelskov.

I stedet peger han på, at kompliceret lovgivning er skyld i, at kommunerne træffer forkerte afgørelser i borgeres sager.

Facebook
Twitter