Kongehuset på vej til at miste ældgamle jagtprivilegier

Miljøministeriet forhandler med kongehuset om at begrænse de kongeliges eksklusive ret til jagt i statens bedste skove. Det sker, efter at DR er begyndt at grave i kongehusets privilegier.

Efter i 165 år at have haft eneret på at jage i 214 statslige skove er kongehuset nu klar til at diskutere udlejning af nogle af arealerne. (Foto: © Scanpix)

Når kongehuset cirka seks gange om året inviterer Danmarks øverste spidser på jagt, sker det i en af landets 214 bedste skove, som den royale familie har eneret på at jage i.

Sådan har det været i 165 år, men nu varsler Naturstyrelsen et opgør med de kongeliges privilegerede jagt-traditioner. Styrelsen forhandler nemlig lige nu med kongehuset om, at de statslige skove, som kongehuset hidtil har haft eneret på at bruge til jagt, kan lejes ud til andre jægere og dermed indbringe millioner til statskassen.

- Der er kommet nye signaler fra kongehuset, der betyder, at vi nu undersøger, hvilke af de regale arealer der vil kunne lejes ud til almindelige jægere, siger miljøminister Kirsten Brosbøl til DR.

'Helt urimeligt'

En kortlægning foretaget af DR's Undersøgende Databaseredaktion viser, at kongehuset på de fem-seks årlige kongejagter kun benytter under en tredjedel af skovarealerne, som til sammen fylder mere end Bornholm.

- Det er helt urimeligt, at kongehuset overhovedet har ret til at gå på jagt i statens skove. Det er på høje tid, at den ret bliver taget fra dem, siger SF's folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen til DR.

Efter i kongehuset i årevis har afvist muligheden for at udleje skovene til almindelige jægere, forhandler Naturstyrelsen nu med kongehuset om et opgør med den royale eneret jagt på nogle af landets bedste jagtmarker. Det viser et mødereferat, som DR har fået aktindsigt i.

- Det er for tidligt at sige hvilke arealer, der vil kunne lejes ud. Vi er nu ved at lave en liste, som vi så skal forhandle med kongehuset om, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Jeg begriber ikke, at kongehuset stadig har denne ældgamle eneret til jagt på de bedste statslige jagtmarker. Det burde tages helt fra dem, men det er da et skridt på vejen, hvis Naturstyrelsen nu i det mindste kan udleje jagten på de arealer, hvor kongehuset aldrig kommer, siger Enhedslistens Per Clausen.

Brugte kun syv skove på fire år

Kongehuset har den eksklusive jagtret på knap 64.000 hektar af statens fineste jagtarealer. Retten er nedfældet i Civillisteloven, der stammer fra grundlovens tilblivelse i 1849. De 214 skove og søer blev udpeget i 1947, og listen er ikke ændret siden.

DR's Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i, hvilke skove kongehuset benytter til sine gennemsnitligt seks årlige kongejagter.

Data viser, at de seneste fire års 24 kongejagter er afholdt i de samme syv skovområder, hvoraf de fleste hører til landets største. De 24 jagter er i perioden 2011-2015 afholdt i Grib Skov (9 jagter), Klosterheden (4 jagter), Gludsted Plantage (4 jagter), Frøslev Plantage/ Bommerlund Plantage (1 jagt), Lovrup Skov (2 jagter) og Valby hegn (4 jagter).

Kongejagterne foregår naturligvis kun på en brøkdel af disse skoves arealer, men selv om man tæller skovenes totale areal med, så fylder de ifølge Naturstyrelsen 19.174 hektar. Det svarer til 30procent af alle de såkaldt regale arealer.

- Det siger sig selv, at de sidste 70 procent skal lejes ud. Jeg vil nu bede miljøministeren forklare, hvorfor det ikke er sket for længst, siger Per Clausen fra Enhedslisten.

Fem skove i Jylland på 25 år

At kongehuset kun benytter ganske få af de 214 skove, det har jagtret på, bekræftes af journalist ved Billed Bladet, Ken Richter.

Han har gennem de seneste 25 år dækket mindst 50 kongejagter i Jylland for Billed Bladet, og han husker kun, at jagterne har været afholdt i fem af Jyllands over 100 regale skove.

- Det er altid de samme skove, de kommer i. Jeg husker kun Klosterheden, Gludsted, Bommerlund, Frøslev og Hampen plantager, siger Ken Richter.

Notat viser opgør med kongejagterne

DR's Databaseredaktion er nu via aktindsigt kommet i besiddelse af et referat af et møde mellem kongehuset og Naturstyrelsen.

Mødet mellem topfolk fra kongehuset og Naturstyrelsen blev afholdt i hofmarskallatet for blot tre uger siden, efter at DR gennem måneder har søgt aktindsigt i, hvor de kongelige går på jagt og dermed udnytter sin eksklusive jagtret.

Naturstyrelsen har tidligere oplyst over for DR, at kongehuset ikke var indstillet på, at Naturstyrelsen kunne leje de regale arealer, som kongehuset aldrig benytter, ud til almindelige danske jægere.

Kongehuset klar til at diskutere udlejning

Men mødereferatet viser, at kongehuset nu har ændret holdning og er klar til at diskutere en udlejning af de statslige skove.

I mødereferatet står der at ”… kongehuset så længe de fleksibelt kan få leveret de jagter de har ønske om forskellige steder i landet, ikke ønsker at blande sig i Naturstyrelsens vildtforvaltning”.

Det fremgår af mødereferatet, at Naturstyrelsen nu skal gennemgå de mange ubrugte regentarealer og derpå indhente kongehusets tilladelse til, at statens regale skove kan lejes ud til almindelige jægere.

DR har spurgt kongehusets økonomichef Søren Kruse, hvorfor kongehuset pludselig er villig til at give køb på sine 165 år gamle jagtprivilegier, men kongehuset har ikke svaret.