Kontanthjælpsmodtager får medhold af Ankestyrelsen

Vordingborg Kommune skal betale 16.000 kroner tilbage til et par på kontanthjælp, efter de havde indbrud sidste år.

Erstatningen fra parrets forsikringsselskab blev i sin tid modregnet deres kontanthjælp, men det har Ankestyrelsen nu vurderet, er forkert.

I november sidste år havde May-Brith Jensen og hendes mand indbrud. Men fordi parret er på kontanthjælp, blev deres erstatning efter indbruddet inddraget af kommunen.

Nu har Ankestyrelsen vurderet, at Vordingborg Kommune ikke har behandlet sagen korrekt, og derfor får parret deres erstatning tilbage.

Fik stjålet hund og smykker

Familien fik blandt andet stjålet deres hund, dåbssmykker og kontanter. Genstande som kommunen i sin afgørelse vurderer er udover sædvanligt og nødvendigt indbo.

Derfor mener kommunen, at erstatningen fra forsikringsselskabet kan betragtes som formue, og når den overstiger 10.000 kroner for en kontanthjælpsmodtager, er borgeren ikke længere berettiget til at modtage kontanthjælp.

For eksempel vil et fjernsyn til 30.000 kroner typisk være formue, hvorfor et sådan skal sælges, inden man kan modtage kontanthjælp.

Det er en vurdering af det stjålne som behov udover det nødvendige, der ligger til grund for kommunens afgørelse i sagen.

Privat formue

Det siger borger- og arbejdsmarkedschef i Vordingborg Claus Holm Oppermann

- Det var vores opfattelse, at det ikke ville være nødvendigt at genanskaffe de her ting, og derfor kunne betragte den formue, der var, som en privat formue man kunne leve af, 

Men når kommunen vurderer, at det er genstande udover sædvanligt indbo, så tager de fejl, siger Peter Frandsen, der er familiens advokat.

- Kommunen er gået ind og defineret på egen hånd, hvorledes de definerer sådan et indbo. Og det er ikke i tråd med retspraksis eller i tråd med den på praksis, som Ankestyrelsen har anlagt.

Skulle have været inddraget

Når Vordingborg kommune begrunder modregningen af erstatningen i kontanthjælpen med, at den tæller som formue, så skulle den i princippet allerede inden familiens indbrud, have inddraget det, der blev stjålet, siger Peter Frandsen

- Kommunen skulle forud for den her episode var sket have kontaktet parret. Så skulle de have sagt, I skal sælge jeres skoskab, I skal sælge jeres hund, I skal sælge jeres skruemaskine, for at være berettiget til kontanthjælp.

Retter ind

En handling, der nok næppe ville holde vand, vurderer Peter Frandsen, og det har kommunen da heller ikke stillet krav om forud for indbruddet, siger Claus Holm Oppermann.

Vordingborg Kommune vil nu rette ind efter Ankestyrelsens afgørelse, fortæller han.

- Vi tager ad notam, hvad Ankestyrelsen udtaler, og så ændrer vi vores vurdering i sagen og udbetaler de penge, vi har haft tilbageholdt.

DF: Vigtig principiel afgørelse

Når Vordingborg kommune i første omgang modregnede en families erstatning efter et i indbrud i kontanthjælp, så peger det på et mere grundlæggende problem, mener Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti. For havde parret ikke klaget, var fejlbehandlingen aldrig kommet for en dag, og det er bekymrende, siger Bent Bøgsted.

- Man kan jo frygte, at vi har nogle mørketal, noget der ikke kommer frem. Der kan være mange kontanthjælpsmodtagere, der kan være i samme situation, men de accepterer det: Når kommunen siger det, så er det nok rigtigt.

Han mener, at blandt andet Folketinget har ansvar for, at kommunerne forvalter efter samme retningslinjer.

Principafgørelse

Vordingborg Kommune begrunder i sin afgørelse blandt andet afslaget med en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 1994, og måske er det på tide at kigge den praksis efter i sømmene, siger Bent Bøgsted.

- En principafgørelse, der er truffet på baggrund af en gammel vejledning, den holder jo ikke, når der er kommet ny lovgivning og ny vejledning ud. Så kan der komme en ny principafgørelse, og det kunne godt være den her.