Korsør ramt af ghetto-problem

Et boligkvarter i Korsør har på rekordtid udviklet sig til en ghetto. Korsør har mange ledige boliger, og det udnytter andre kommuner til at eksportere deres socialt tunge klienter netop dertil.

Et boligkvarter i Korsør har på rekordtid udviklet sig til enghetto. Korsør har mange ledige boliger, og det udnytter andrekommuner til at eksportere deres socialt tunge klienter netopdertil. En lov har nemlig siden sidste sommer gjort det muligt forkommuner at eksportere socialt belastede familier til hinanden.

Det sociale boligkvarter på Motalavej i Korsør er ramt afhærværk, tyverier og næsten daglige sammenstød mellem udlændinge ogdanskere. Halvdelen af de 2.000 beboere har indvandrerbaggrund ogtre fjerdedele får offentlig hjælp. Desuden er området præget afmisbrugere og splittede familier. Og på det seneste er spændingernemellem indvandrere og danskere i kvarteret vokset.

Alene i år er 97 personer på offentlig forsørgelse flyttet tilkorsør, og af disse bor en tredjedel i dag på Motalavej. I dag skalmodtagerkommunen ikke spørges først, hvis en familie påoverførselsindkomst flytter dertil. Førhen blev kommunen spurgt, ogafsenderkommunen hang på alle sociale udgifter i 2 år efterflytningen.

Korsør kommune ser ofte, at afsenderkommunerne baner vejen forflytningen af sociale klienter, ved simpelthen at betale indskudfor den sociale klient til en lejlighed.

Korsør står ikke alene med problemet. I Høje Tåstrup skal 80lejligheder rives ned for at modvirke gettodannelse, og i Rødbykommune tiltrækker ledige boliger nu sociale klienter fra helelandet. I Nakskov kommune ønsker byrådet sågar at fjerne 300boliger for at slippe for sociale export.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter