KORT Her er Danmarks mest dykkeværdige krigsvrag

Der ligger flere tusinde vrag mere eller mindre begravet under sandet langs de danske kyster.

Den tyske ubåd UC-30, der sank under Første Verdenskrig og netop er blevet fundet ud for Esbjergs kyst, er langt fra det eneste krigsminde på dansk havbund.

Der ligger nemlig flere tusinde vrag mere eller mindre begravet under sandet langs de danske kyster. Flere fortæller drabelige historier fra de to verdenskrige, og nogle fører os endda endnu længere tilbage i tiden.

DR Nyheder giver med hjælp fra Sune Jørgensen, der har mere end 20 års erfaring med vragdykning og holder foredrag om danske vragfund, her et overblik over ti af de allermest dykkeværdige krigsvrag i de danske farvande.

Ostmark S/S Dampskibet blev bygget i Frankrig i 1932, og fik oprindeligt navnet Cote D’Argent, men da tyskerne erobrede det under Anden Verdenskrig, ændrede man navnet og ombyggede det til minelægger. Skibet blev angrebet af engelske fly i 1945 og sænket øst for Anholt.

Vraget ligger i godt 35 meters dybde, og agterskibet er tæt på intakt med kanoner og antiluftskyts.

Hellfried Bissmark (Minos)

Et velbevaret skib, der forliste i 1939 efter et møde med en mine på vej fra Kiel til Malmø. Trods minefaren havde man valgt ikke at tage en minelods, hvis ansvar var at sørge for sikker gennemsejling i minefelter, med om bord.

Det er muligt at dykke ned i lastrummene og maskinrummet. På styrbord side kan man se hullet efter minen, der sænkede skibet.

Junker 88 (flyvrag) Det tyske blindflyvningsfly Junker 88 styrtede ned i Faxe Bugt en aprilmorgen i 1943. Styrtet blev i første omgang kædet sammen med en stor indflyvning, de allierede foretog over Tyskland samme nat, men der var altså blot tale om et ubevæbnet skolefly. Junker 88 var derfor hverken udstyret med ammunition eller maskingeværer.

Junker 88 ligger på hovedet og er ret nedbrudt. Ifølge Sune Jørgensen er vraget dog alligevel et besøg værd, netop fordi det gør dykningen spændende, at der er tale om et fly.

En Junker 88 - dog ikke på havets bund. (Foto: Keystone-France © 1942 Keystone-France)

Undine

I Østersøen, godt 20 sømil stik syd fra Sveriges sydligste punkt, ligger vraget af det tyske skib Undine, der blev sænket af to torpedoer fra en engelsk ubåd under Første Verdenskrig i 1915.

Vraget ligger dybt nede på 47 meter, men Sune Jørgensen kalder Undine det allermest dykkeværdige vrag af de udvalgte.

- Vraget ligger på siden, men det er utroligt flot. Skibet har en meget speciel snabelstævn, og så er der fundet alt fra tungdykkerudstyr til adskillige messinginstrumenter på vraget, fortæller han.

U-251

Ikke langt fra Anholt blev den atlantgående ubåd U-251 i 1945 sænket af engelske fly. Besætningen var på 95 mand, og flere af dem befinder sig stadig i ubåden, hvis indgang i dag er lukket med cement.

M-403

Ligesom U-251 blev den tyske minelægger M-403 sænket af de allierede ud for Anholt under Anden Verdenskrig. Minelæggeren, der kaldes for ”Den væltede damper”, eskorterede U-251, men det blev altså dens sidste opgave.

Dykkere kan komme helt tæt på skibets kanoner, der fra havbunden peger op mod overfladen og minder om den fjende, der fra luften sænkede skibet.

Kronprinz Wilhelm S/S

I 1917 blev tyske Kronprinz Wilhelm S/S sænket af engelske destroyere. Skibet havde blandt andet som opgave at beskytte tyske fiskekuttere i Kattegat mod engelske ubåde, men blev på en mission opdaget af den engelske flåde, der sænkede skibet og bjærgede resterne af besætningen.

Vraget ligger langt ude i Kattegat, men det er ganske velbevaret og huser både kanoner og ammunition.

Indfødsretten

Linjeskibet Indfødsretten forliste under Slaget på Reden i 1801. Skibet var udstyret med 64 kanoner, men det blev nedkæmpet af englænderne ud for København, der sank store dele af den danske flåde.

Vraget ligger ikke langt fra Middelgrundsfortet, der i slutningen af 1800-tallet blev opført som en del af Københavns Befæstning. Der ligger stadig både kanoner og kugler på skibsvraget.

DR. Eichelbaum

Ud for Langelands østkyst ligger DR. Eichelbaum, der var en armeret tysk minestryger, som blev minesprængt under Anden Verdenskrig.

Skibet ligger på skrænten til dybvandsruten og bliver af den grund kaldt ”Det skæve vrag”. Det er muligt at svømme igennem styrhuset og flere steder dykke ind i vraget.

DR. Eichelbaum er især kendt for fundet af en Enigma-maskine, der krypterede og dekrypterede tyskernes meddelelser under krigen.

Dannebroge

I 1710 sank orlogsskibet Dannebroge i Køge Bugt efter kamp mod den svenske flåde. Admiralskibet var udstyret med 82 kanoner, hvoraf 78 var af bronze. Under kampen mod svenskerne blev store dele af skibet sprængt i luften, og det gik til bunds med mere end 500 mand ombord, men der ligger stadig vragdele på bunden af havet.

Der er indført forbud mod at dykke på vraget, men der kan dog søges om dykketilladelse.

Informationer om de ti vrag er fundet på vragguiden.dk, hvor du selv kan dykke efter oplysninger om skibsvrag, der ligger gemt under havets overflade.

Facebook
Twitter