KORT Så mange cykler bliver der stjålet i din kommune

Se hvor i landet risikoen for at få sin cykel nappet og anmeldt er størst - og mindst. En risiko, vi ifølge en forsker har lært at leve med.

Ligesom meget andet kriminalitet er anmeldelser om cykeltyverier generelt set faldet i de seneste år.

Sidste år blev der dog stadig anmeldt over 55.000 cykeltyverier til politiet på landsplan, viser tal fra Danmarks Statistik som DR's Undersøgende Databaseredaktion har gennemgået.

Ifølge politiforsker Adam Diderichsen fra Aalborg Universitet illustrerer det store antal anmeldelser, at politiet og samfundet efterhånden har accepteret cykeltyverierne som et bestående problem, der ikke kan ændres ved.

- Det er en del af et mere overordnet fænomen, der handler om, at vi som samfund på en eller anden måde har vedtaget, at cykeltyverier ikke er så alvorlige, at vi vil gøre noget videre ved dem, siger han.

Registrerer ikke gerningssted

Ifølge forskeren giver ligegyldigheden over for tyverierne sig også til udslag i, at politiet modsat andre forbrydelser ikke registrerer, hvor cykeltyverierne har fundet sted, men kun registrerer, hvor anmelderen har bopæl.

Det gør det svært for politiet at vurdere, om en cykel reelt set er stjålet i en nabokommune, og det gør det samtidig sværere at komme tyverierne til livs, fordi vi som samfund i dag ved meget lidt om, hvor kriminaliteten finder sted, mener han.

- Det bliver simpelthen ikke registreret. Det er igen det her med, at det tilsyneladende ikke er noget, vi gider at interessere os for. Så ikke engang det gider vi at registrere. Og det gør, at vi ikke har data til at arbejde med det analytisk. Så de der spørgsmål om, hvem det er, der stjæler, og i hvilke situationer, det er der ingen, der kan svare på.

Fire gange flere cykeltyverier

Følger man Adam Diderichsens udlægning, kan tallene altså kun bruges til at vise, i hvilke kommuner ofre for cykeltyverier indgiver flest anmeldelser, og her ses det især, at tyverierne er en plage for borgere bosat i og omkring større byer.

Opgør man antallet af cykeltyverier per 1.000 indbyggere i de enkelte kommuner, så antallet af anmeldelser er korrigeret for befolkningstætheden, topper både København og Frederiksberg listen.

I Københavns Kommune blev der sidste år anmeldt 28 cykeltyverier for hver 1.000 indbyggere i kommunen. Det er fire gange så mange anmeldelser som det gennemsnitlige antal af anmeldelser i alle 98 kommuner - og det er altså, når der samtidig er korrigeret for det større befolkningstal i hovedstaden.

- Det kan godt være, der er nogle ting ved københavnerlivet, der gør cyklerne mere udsat. Eksempelvis at der er flere cykler, at de står ude i det offentlige rum og man måske holder lidt mindre øje med hinandens ting, end man gør ude på landet, lyder et bud på en forklaring fra Adam Diderichsen.

Dyrere cykler nord for København

I toppen af listen over flest anmeldelser findes også Odense og Aarhus. Men der er samtidig også mange anmeldelser i flere kommuner nord for hovedstaden som Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte, Herlev og Furesø.

- Det kan være, at folk i Nordsjælland er bedre forsikret end andre steder. Man ved også fra offerundersøgelser, at jo dyrere tingene, der bliver stjålet, er, jo mere tilbøjelig er folk til at anmelde til politiet. Så det kan godt være, at folk er bedre forsikret og har råd til dyrere cykler nord for København end vest og syd for København, siger han.

Ø i Kattegat har ingen stjålne cykler

I den anden ende af skalaen ligger ikke overraskende ø-kommunerne Ærø, Samsø og Langeland. Men også i Odsherred, Lemvig, Stevns og Thisted var der sidste år mellem et til to cykeltyverier opgjort per 1.000 indbyggere i kommunerne.

På Læsø var der - som den eneste kommune i landet - til gengæld slet ingen cykeltyverier. Og spørger man Adam Diderichsen, er der lang vej igen, hvis resten af landets kommuner skal nå samme mål.

- Nu har politiet ret meget andet at lave, men hvis vi nu forestiller os, at de i morgen besluttede, at nu ville de gøre noget ved cykeltyverier, så ville de ikke have informationerne, der ville gøre, at de reelt ville kunne gøre noget systematisk og begavet på området, siger han.

TIP OS: Kender du noget til organiseret cykeltyveri, så kontakt DR’s journalister Nicolas Nielsen og Alexander Hecklen på nisn@dr.dk og ahec@dr.dk.