KORT Vil du leve længere? Så flyt til Nordsjælland

Uligheden i sundhed i Danmark er stigende, og der er nu seks års forskel på top og bund blandt kommunerne.

Selv om Danmark er et lille land, så er der stor forskel på den gennemsnitlige levetid fra kommune til kommune.

I toppen finder man Hørsholm Kommune, der ifølge tal fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - har en middellevetid på 81,8 år.

I den modsatte ende - i bunden - ligger Lolland Kommune, som med en middellevealder på blot 75,9 år har den klart laveste. Eksempelvis er der et helt år op til kommunen med den næstlaveste middellevetid, Københavns Kommune.

- Der er generelt en længere middellevetid i de kommuner, som har et højt uddannelsesniveau, og hvor dem med de høje indkomster bor. For der hvor indkomst- og uddannelsesniveauet er højt, er der også generelt en sundere livsstil, fortæller Knud Juel, der er forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Alkohol og rygning

Én af initiativtagerne til Dansk Center mod Ulighed i Sundhed, Carl-Otto Gøtzsche, der er klinikchef ved Klinik Hjerte-Lunge ved Aalborg Universitetshospital, mener, at den stigende usundhed kan ses som et udtryk for, at sundhedsinitiativerne ikke når ud til de svagere borgere i samfundet.

- Vores sundhedsvæsen er på mange måder et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen, men der er altså nogen, der flyver under radaren, forklarer han.

- Der er nogen, som vi ikke får givet det tilbud, som er effektivt for dem, og det er nok derfor, vi har den ganske store forskel i levetid, siger han.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at rygning og alkohol er de helt store syndere, når den stigende ulighed skal forklares - særligt når det kommer til dødeligheden.

FacebookTwitter