Kostskoleforstander fyret: Tilbageholdt informationer om seksuelle overgreb 

Kostskoleleder beskyldes for at vælte børn ud af sengen og for ikke at informere tilsyn om seksuelle overgreb.

Bestyrelsen har besluttet at fyre forstanderen. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

En pige på Havregården Kostskole i Gilleleje fik i efteråret delt billeder med seksuelle motiver fra sin mobiltelefon, og hendes værelse bliver efterfølgende raseret af to drenge.

Men da tilsynsmyndighederne kom på uanmeldt besøg og åbnede den elektroniske dagbog, hvor hændelser med eleverne bliver noteret, var flere af pigens sider blanke.

Ifølge Socialtilsyn Hovedstaden blev oplysningerne slettet, hvilket tilsynet finder påfaldende og dybt bekymrende.

Det fremgår af et referat fra et krisemøde mellem Socialtilsynet og kostskolens bestyrelse, som P1 Dokumentar er kommet i besiddelse af.

Sagen kommer, efter at Socialtilsyn Hovedstaden i 2019 og 2020 har fundet en lang række kritisable forhold på skolen. I et møde med skolens bestyrelse skriver tilsynet, at de ikke længere har tillid til forstander og byrådsmedlem i Gribskov Kommune Morten Ulrik Jørgensen.

Forstanderen er nu fyret. Ifølge kostskolens bestyrelse har forstanderen gentagne gange undladt at informere bestyrelsen om blandt andet seksuelle krænkelser.

- Det (fyringen, red.) er summen af en masse ting. Som skoleleder har du et ansvar for at informere bestyrelsen, så de kan træffe de nødvendige beslutninger for børnenes skyld på Havregården. Der kan vi nu konstatere, at det ikke har været tilfældet, siger bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt.

Medarbejdere: Forstander væltede børn ud af sengen

Den nu bortviste forstander var allerede i tilsynsmyndighedernes søgelys sidste år for selv at stå i spidsen for magtanvendelser mod eleverne.

I Socialtilsynets rapport om Havregården fra 2019 beskrives det, hvordan den nu fyrede forstander flere gange har udført, hvad tilsynet beskriver som en ”særdeles grænseoverskridende handling” ved at vælte børn ud af deres senge, hvis de ikke stod op om morgenen.

Morten Ulrik Jørgensen svarede dengang tilsynet, at der var tale om en ”enkeltstående gimmick”.

Men det afviser flere tidligere elever og medarbejdere overfor P1 Dokumentar. Ifølge dem har morgenvækningen stået på i længere tid. Stik imod hvad Morten Ulrik Jørgensen fortæller Socialtilsynet.

- Den hårdhændede morgenvækning har stået på i flere år, og eleverne blev truet med, at der ville blive ringet til forstanderen, hvis de ikke stod op, fortæller Mai Britt Andersen, der er tidligere lærer og tillidsmand på stedet.

"Alvorlig handling"

P1 Dokumentar har vist Socialtilsynets beskrivelse af morgenvækningen for Eva Naur Jensen, der er jurist og forsker i socialret ved Aarhus Universitet. Hun mener, at dette er en klar og ulovlig magtanvendelse.

- Det er en ganske alvorlig handling at begå, når man er leder sådan et sted, siger hun.

P1 Dokumentar har forelagt kritikken for kostskolens forstander, Morten Ulrik Jørgensen, der afviser, at den morgenvækning, som Socialtilsynet kritiserer, er sket flere gange.

Så du har ikke morgenvækket på lignende måde andre år på skolen?

- Nej, det har jeg ikke, men vi har indimellem gået lidt hårdt til vores børn.

Har du været fysisk overfor børnene?

- Nej, ikke på den måde, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Medarbejdere mistænker ledelsen for at slette bevis

Dagbogssystemet på Havregården Kostskole, populært kaldet “rød bog” blandt medarbejderne, er et system, hvor lærere og pædagoger skal notere hændelser og færden for hver enkelt elev.

Selvom de pågældende sider i systemet var slettet, så finder Socialtilsynet alligevel frem til det tidligere indhold, fordi en medarbejder havde taget en udskrift af indberetningen i dagbogen.

Ifølge Socialtilsynet oplyser medarbejderne samstemmende, at de har en mistanke om, at det er ledelsen, der bevidst har fjernet oplysningerne om krænkelserne af pigen. Og at det i givet fald ikke er første gang, at dette er sket.

Netop mistanken om, at forstanderen Morten Ulrik Jørgensen ændrede og slettede i “den røde bog”, har stået på i årevis. Det bekræfter flere tidligere medarbejdere overfor P1 Dokumentar i forbindelse med en kommende podcastserie.

De fortæller, hvordan de har taget screenshots af dagbogen, fordi de frygtede, at ledelsen ville slette og skjule oplysninger for myndighederne.

En af dem er tidligere lærer Niels-Bo Vogensen. Han stoppede på Havregården i sommeren 2018, efter en elev overfaldt ham.

- Jeg har taget flere screenshots af dagbogen, fordi jeg var bange for, at ledelsen enten ville ændre eller slette oplysninger i bogen, siger han.

Christine Hemme, lektor ved VIA University College, påpeger, at det er meget alvorligt, hvis der er blevet slettet eller bortredigeret alvorlige hændelser fra dagbogen.

- Det er jo utilstedeligt. Det er meget alvorligt (at slette interne notater, red.), fordi ledelsen jo har pligt til at underrette Socialtilsynet og i øvrigt også skærpet underretningspligt i forhold til den anbringende kommune, og de skal orientere de unges forældre.

Morten Ulrik Jørgensen afviser overfor P1 Dokumentar, at han skulle have slettet i den røde bog. Han mener, at det skyldes en teknisk fejl i systemet. Han er samtidig ked af, at medarbejderne på skolen mistænker ledelsen for bevidst at slette i skolens logbog:

- Det er jeg selvfølgelig meget foruroliget over. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg kan lægge hovedet på blokken: Jeg har på intet tidspunkt fjernet noget fra skolens intranet. Det vil jeg aldrig komme til at gøre. Det kan jeg stå 100 procent på mål for, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Krænket pige fik ingen hjælp

Ifølge referatet fra krisemødet mellem Socialtilsynet og kostskolens bestyrelse fremgår det også, at medarbejderne ikke kun er bekymrede for, at ledelsen sletter indberetninger i dagbogen. De fortæller også til tilsynet, at pigen, der var udsat for seksuelle krænkelser, ikke efterfølgende fik den nødvendige hjælp.

En medarbejder på kostskolen giver ifølge mødereferatet udtryk for, at vedkommende er alvorlig bekymret for pigen, fordi der ikke er “lagt en plan for hende om forebyggelse eller håndtering af de følelsesmæssige konsekvenser af de oplevelser, hun har haft.”

Samtidig skriver Socialtilsynet, at de har konstateret, at den handleplan, som skolen lovede at udarbejde i forbindelse med et påbud de fik i 2019, aldrig er blevet lavet færdig.

P1 Dokumentar har i forbindelse med en kommende podcastserie om Havregården interviewet over 20 tidligere elever på Havregården.

Her giver flere af de tidligere elever udtryk for, at de ikke oplevede at blive taget alvorligt, når de henvendte sig til skolens ledelsen på Havregården Kostskole for at fortælle om seksuelle krænkelser.

Eksempelvis skulle medarbejdere på kostskolen angiveligt i forbindelse med en anmeldelse om en voldtægt have sagt, at den 13-årig forurettede pige gik “udfordrende klædt”, og at hun skulle have “udviste seksuelt udfordrende adfærd”. Det viser dokumenter, som P1 Dokumentar er i besiddelse af.

Forstander Morten Ulrik Jørgensen siger, at han godt kan huske, at dette kom frem, men at skolen undersøgte sagen.

- Ingen af vores medarbejdere kendte noget til disse udtalelser, så vi kunne ikke gøre mere, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Myndighederne kendte ikke til tidligere overgreb

Men det er ikke første gang, at Morten Ulrik Jørgensen er i myndighedernes søgelys i forbindelse med seksuelle overgreb og krænkelser blandt eleverne.

I 2019 fik kostskolens ledelse voldsom kritik af Socialtilsynet, fordi de ikke rettidigt havde informeret tilsynet om to seksuelle overgreb.

Dengang skrev tilsynet, at skolen ikke i tilstrækkeligt omfang havde været i stand til at forebygge overgreb trods beskrivelse af risici og faresignaler. Havregårdens ledelse lovede dengang at udarbejde en plan for håndtering af seksuelle overgreb og krænkelser.

Men i forbindelse med det seneste tilsynsbesøg går det op for Socialtilsynet, at den lovede plan aldrig er blevet færdiggjort.

I mødereferatet fra mødet mellem Socialtilsynet og kostskolens bestyrelse skriver tilsynet at:

"Således var det tydeligt for Socialtilsynet, at der end ikke er udarbejdet en endelig udgave af tilbuddets handleplan, men at denne fortsat kun eksisterer i udkastform, og at punkterne i akutplanen slet ikke følges, når der sker overgreb eller er mistanke om overgreb."

Morten Ulrik Jørgensen siger til P1 Dokumentar at:

- Det er fuldstændig rigtigt. Det er to meget triste sager fra 2019, og jeg vil lige sige, at de sager er fuldstændig håndteret efter bogen på nær et punkt: indmeldelse til det sociale tilsyn.

Ekspert: Kæmpe svigt

De tidligere elevers fortællinger om, at der ikke er blevet taget hånd om seksuelle krænkelser og overgreb, bliver bakket op af mødereferatet fra krisemødet mellem Socialtilsyn Hovedstaden og Havregården Kostskole, som P1 Dokumentar har fået aktindsigt i.

Her skriver tilsynet, at

”Vi har igennem årene set flere eksempler på, at der begås seksuelle overgreb og krænkelser børnene imellem. Vi kan således ikke gennem vores samtaler med medarbejdere, unge eller gennemgang af dokumentation høre eller se, at Havregården forebygger eller håndterer de episoder af overgreb og andre former for krænkelser eller bekymrende adfærd, som vi kan konstatere".

Forsker i socialret ved Aarhus Universitet Eva Naur Jensen kalder kritikken fra Socialtilsynet dybt alvorlig.

- Noget af det værste, vi overhovedet kan forestille os er, at børn bliver udsat for seksuelle overgreb. Så når der er foregået seksuelle overgreb, som ikke bliver fulgt op på, så er det jo et kæmpe svigt af de her børn og unge, siger hun.

P1 Dokumentar har forelagt kritikken for forstander Morten Ulrik Jørgensen. Han erkender, at skolen ikke informerede Socialtilsynet om de to seksuelle overgreb i 2019, men han mener, at skolen har lært af fejlene.

- Vi havde jo som sagt skærpet tilsyn i efteråret, som var en rigtig god proces for Havregården. Vi fik strammet op på nogle procedurer, siger han.

Han mener samtidig, at det er faktuelt forkert, når Socialtilsynet skriver, at skolens handleplan for seksuelle overgreb og krænkelser ikke er blevet lavet færdig.

Socialtilsyn har mistet tilliden til skolen

I referatet fra krisemødet mellem Socialtilsynet og skolens bestyrelsen i starten af oktober kan man læse, at tilsynet påpeger, at bekymringsniveauet over skolen nu er så højt, som det kan blive"

Videre skriver de, at de:

- ikke længere har tillid til Havregårdens ledelse. Samtidig stoler tilsynet ikke på de oplysninger, som kommer fra forstander Morten Ulrik Jørgensen.

P1 Dokumentar har forholdt Morten Ulrik Jørgensen kritikken fra Socialtilsynet.

- Det er jeg selvfølgelig ked af. Det er da aldrig rart at blive mødt af folk, der ikke har tillid til en, siger han.

Ifølge referatet har kostskolens bestyrelse 14 dage til at komme med en redningsplan for, hvordan forholdene for de indskrevne børn forbedres. Ellers vil Socialtilsynet tilbagekalde kostskolens godkendelse som anbringelsessted.

Den frist udløber i morgen.

Facebook
Twitter