Kovending fra minister: Skærper krav til omstridt antibiotikum

Efter DR’s dækning af sagen vender fødevareminister Esben Lunde Larsen nu på en tallerken og skærper kravet til det omstridte og resistensskabende antibiotikum tetracyklin.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen skærper kravet til omstridt antibiotikums anvendelse i svineproduktionen. Det sker, efter at DR har gravet i sagen. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Fødevareminister Esben Lunde Larsen hæver nu faktoren for, hvor meget det omstridte antibiotikum tetracyklin skal tælle i svineproducenternes medicinregnskab.

- Jeg er meget optaget af, at vi får nedbragt forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion. Derfor sætter jeg nu faktoren på tetracyklin op til 1,5. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gør, hvad der skal til for at forebygge antibiotikaresistens, skriver fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Ministerens kovending kommer, efter at politikere fra flere partier bag den såkaldte MRSA-handlingsplan i går i DR kritiserede ministeren for at følge landbrugets ønske om at lade tetracyklin tælle med langt mindre, end hans egen fødevarestyrelse havde lagt op til.

Enhedslistens fødevareordfører er tilfreds med ministerens kovending.

-Det er på tide, at den faktor bliver sat op, og det er klogt, at Fødevareministeren kaster et kritisk lys på, hvad der er foregået i Fødevarestyrelsen i denne sag, hvor myndigheden fremstår som landbrugets forlængede arm, siger Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten.

Ros fra flere politikere

Flere politikere roser nu ministeren for at hæve den faktor, som han for få måneder siden selv har været med til at nedsætte.

- Jeg er chokeret over, at der skal så benhårdt mediepres på en minister, før han ændrer noget til gavn for danskernes sundhed. På den anden side er jeg naturligvis tilfreds med, at han har lyttet til vores forslag om straks at udsende en ny bekendtgørelse med den rigtige vægtning, siger Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup.

Også SF’s fødevareordfører er svært tilfreds.

- Jeg glæder mig over at ministeren har taget ansvar og fået rettet op i den her enkelte sag, men spørgsmålet er, om det var sket, hvis ikke DR havde gravet den her sag frem, siger Trine Torp fra SF.

Hun vil nu holde øje med, om forbruget af tetracyklin falder, som det skal.

- Vi så helst et forbud mod anvendelse af tetracyklin i landbruget, men hvert et skridt tæller. Så må vi se, om ministerens beslutning er nok til at få bragt forbruget af det kritiske antibiotikum ned, lyder det fra SF’s Trine Torp.

MRSA-plan: Tetracyklin skal helt udfases

Svineproducenterne bruger over 20 ton tetracyklin om året, og stoffet udgør cirka en tredjedel af alt det antibiotikum, der bruges i svineproduktionen. Tetracyklin formodes at spille en væsentlig rolle i udbredelsen af de antibiotikaresistente MRSA-bakterier i svinefarmene.

I april 2015 vedtog samtlige partier i folketinget bortset fra Liberal Alliance derfor den såkaldte MRSA-handlingsplan. Et væsentligt punkt var, at tetracyklin skal udfases fra svineproduktionen hurtigst muligt.

Det skulle gøres ved at indføre en såkaldt Differentieret Gult Kort ordning, hvor stoffer, der er særligt resistensskabende og dermed problematiske for mennesker, skal tælle mere i svineproducenternes medicinregnskab end mindre problematiske stoffer. Dermed får producenterne hurtigere et gult kort for overforbrug, hvis de bruger tetracyklin, end hvis de bruger mindre problematiske stoffer.

Landbruget ønskede lavere faktor

Da fødevarestyrelsen i maj 2016 sendte sit udkast til bekendtgørelse om Differentieret Gult Kort ud i høring, foreslog styrelsen, at tetracyklin skal tælle med 50 procent mere i medicinregnskabet (faktor 1,5).

Men da såvel Landbrug & Fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærmedicinsk Industriforening, der sælger tetracyklin, i deres høringssvar skrev, at stoffet højst må tælle 20 procent ekstra (faktor 1,2), nedsatte styrelsen - med ministerens godkendelse - straks faktoren til 1,2, således at tetracyklin nu kun tæller med 20 procent ekstra i medicinregnskabet.

Kritik af ministeren fra politikere

Det fik i går en række politikere til at kritisere ministeren for at gå landbrugets ærinde fremfor at følge MRSA-handlingsplanens krav om en total udfasning af tetracyklin fra svineproduktionen.

For eksempel sagde Socialdemokratiets fødevareordfører:

- Det er fuldstændigt uacceptabelt og skandaløst, at Esben Lunde Larsen har flyttet foden fra speederen til bremsen i Danmarks kamp mod Tetracyklin og risikoen for antibiotikaresistens. Han går direkte imod den politiske aftale om, at stoffet skal udfases fra svineproduktionen, sagde Simon Kollerup fra Socialdemokratiet.

Minister: Jeg fik forkerte oplysninger

I går oplyste ministeren, at han havde godkendt nedsættelsen fra faktor 1,5 til faktor 1,2, fordi DTU Veterinærinstituttet ikke havde anfægtet nedsættelsen.

- Jeg lytter til den faglige rådgivning, og DTU Veterinærinstituttet fandt ikke anledning til at anfægte den endeligt fastsatte faktor, skrev fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i går til DR.

Med andre ord: Ministeren begrundede sin accept af den lave faktor med, at DTU havde blåstemplet det eller i hvert fald ikke havde modsat sig.

Nu begrunder ministeren sin kovending med, at han har fået forkerte oplysninger om, hvad DTU svarede, da Fødevarestyrelsen spurgte, hvad DTU syntes om, at faktoren blev sat til blot 1,2.

- Jeg er i forbindelse med denne sag ikke blevet oplyst af mit ministerium, at DTU vurderer, at udfasning af tetracyklin kan blive forsinket, hvis omregningsfaktoren for tetracyklin fastsættes til 1,2 i stedet for 1,5. Det viser sig nu ikke at være fyldestgørende oplysninger om DTU's vurdering, der er gået videre til mig, skriver Esben Lunde Larsen i dag sin pressemeddelelse.

Nu viser det sig altså, at DTU i virkeligheden gav udtryk for, at udfasningen af tetracyklin kan blive forsinket, hvis det kun tæller 20 procent ekstra i medicinregnskabet fremfor 50 procent.

Minister: Den ansvarlige skal findes

Nu vil ministeren vide, hvem der er ansvarlig for, at han er blevet misinformeret om DTU’s anbefalinger.

- Det er naturligvis helt uacceptabelt for mig, at jeg ikke er blevet oplyst fyldestgørende om de faglige anbefalinger. Jeg vil derfor bede min departementschef undersøge, hvordan rådgivningen til mig er blevet til, og hvilke konsekvenser det skal have, at den har vist sig mangelfuld, skriver fødevareministeren.

Ministeren har i forvejen bedt veterinærdirektør Per Henriksen om en redegørelse for, hvordan det kunne gå til, at eksperters anbefalinger om at screene samtlige avlsbesætninger for MRSA aldrig nåede frem til folketinget.