Kristne irakere får asyl

De systematiske forfølgelser af kristne i den nordirakiske by Mosul, har gjort det lettere for kristne irakere at få asyl. Næsten alle asylsøgerne får ja.

Næsten alle de kristne irakere, der har søgt om asyl i Danmark i de seneste to år, har fået et ja. Og mange af dem, der først fik et nej, får nu deres sag genoptaget, skriver Kristeligt Dagblad.

En gennemgang af alle asylsager fra Irak siden januar 2007 viser, at i alt 31 sager er endt med asyl, mens det i otte tilfælde blev et afslag. Af de otte sager er flere dog blevet genoptaget.

Nævn genoptager sager

Den ændrede praksis fik i april Dansk Flygtningehjælp til at bede Flygtningenævnet om at genoptage 25 sager, der tidligere er blevet afvist. Det er nævnet nu gået i gang med.

Ifølge sekretariatschef i Flygtningenævnet, Stig Torp Henriksen, har syv af de 25 allerede fået asyl.

Kristne forfølges

Han understreger, at det fortsat ikke i sig selv er nok at være kristen for at være asylberettiget, men at den seneste halvanden måneds systematiske forfølgelser af kristne i den nordirakiske by Mosul selvfølgelig er med i vurderingen af sagerne.