Kritik af ekspertudvalgs forslag: En samlet uddannelse rummer ikke alle

Forslaget om at samle flere uddannelsestilbud til unge i ét tilbud vækker bekymring for den enkelte unges muligheder og behov.

Ved et pressemøde præsenterede formanden for regeringens ekspertudvalg (th.) i dag 10 forslag til, hvordan man kan gøre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse nemmere for de unge.

Unge og deres uddannelsesmuligheder får en hel del opmærksomhed i dag.

Et ekspertudvalg har i godt et år arbejdet med, hvordan man kan hjælpe de unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse eller får et arbejde umiddelbart efter folkeskolen.

Efter udvalget i dag præsenterede sine forslag for regeringen, har det ikke skortet med reaktioner på forslagene.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er umiddelbart positive over udvalgets anbefalinger, mens andre er lidt mere tilbageholdende med de rosende ord.

- Der er ingen konkrete forslag for de unge, der er fjernest fra at starte på en uddannelse og eksisterende, gode tilbud foreslås fjernet med et pennestrøg uden at blive erstattet med noget andet. Det skæmmer et ellers godt og gennemarbejdet forslag, siger landsorganisationen LO’s næstformand, Ejner K. Holst.

Hvad med de voksne unge?

Eksperterne anbefaler, at der bliver lavet en ny såkaldt 'Forberedende Uddannelse', som samler flere af de uddannelsestilbud, der findes i dag. På den måde skal det hele blive lidt mere overskueligt for de unge.

Det betyder, at blandt andet VUC’s uddannelser for voksne og produktionsskolernes forløb bliver samlet.

Det, synes VUC, er bekymrende.

- Ekspertgruppens nye ungdomsskole risikerer at behandle voksne som børn. Vi skal naturligvis sørge for, at de få udsatte får den rigtige målrettede uddannelsesindsats. Men det er forfejlet at presse de mange målrettede voksne ned i den kasse, siger formanden for VUC's lederforening, Verner Rylander-Hansen.

Kan den rumme de unges behov?

Formanden for fagforeningen Uddannelsesforbundet, der organiserer blandt andet lærere og vejledere på almene og erhvervsrettede uddannelser, er ikke helt tilfreds med forslaget om at slå uddannelserne sammen.

- Når der bliver lagt op til én samlet forberedende uddannelse, så kan jeg være en lille smule bekymret for, om en sådan uddannelse kan rumme den bredde, den variation, som de unge faktisk har behov for, lyder det fra formanden, Hanne Pontoppidan.

Det dur ikke med kun én uddannelse

Den samme bekymring har forstanderen på produktionsskolen i Kolding, Bjarne Bonvang.

- Jeg tror ikke på, at det er en god løsning, at man vil lave ét tilbud og trække alle unge med forskellige udfordringer ind i ét fælles uddannelsestilbud, siger han.

Ifølge Bjarne Bonvang burde man i stedet se på de tilbud, der allerede er til de unge, der befinder sig i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

- Jeg tror, at man med et fokus på den enkelte unge vil nå rigtigt langt, hvis man trækker på de eksisterende tilbud, lyder det fra forstanderen.

Hvad med de andre?

Et andet forslag fra ekspertudvalget går ud på, at de unge skal have én fast kontaktperson, som hjælper dem.

Det mener LO, der taler fagforbundenes sag, er en god idé. Forbundets næstformand kalder overordnet forslagene for ”gode og ambitiøse”. Men han har også et kritikpunkt.

Han mener, at ekspertudvalget har glemt de unge, der har det allersværest.

– Der er nogle unge, der er så lidt klar til at kaste sig ud i uddannelse, at de i stedet har brug for noget andet. For nogles vedkommende kan det være, at et ufaglært arbejde er løsningen, siger næstformand Ejner K. Holst