Kritik af indsats mod danske smuglersmøger: Skuffende og utilstrækkeligt

‘Mærkelig’ analyse fra Rigspolitiet vækker undren hos både S og Dansk Folkeparti.

Myndighedernes indsats mod smuglere af blandt andet falske cigaretter som denne karton er ikke tilstrækkelig. Det mener både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der vil have hårdere straffe.

Skuffende anbefalinger i en mærkelig analyse. Politiet tager ikke problemet tilstrækkeligt alvorligt. Sådan lyder reaktionerne på Rigspolitiets kortlægning af og anbefalinger til, hvordan man kommer det ulovlige cigaretmarked til livs.

Et illegalt smuglermarked, der hvert år sender over hundrede millioner potentielt særligt sundhedsskadelige cigaretter på gaden samt lænser statskassen for et trecifret millionbeløb i tabte afgifter.

Rigspolitiet konstaterer samtidig, at forbruget af ulovlige cigaretter er det laveste i mere end 10 år - samtidig er der ingen systematisk forbindelse mellem ulovlige cigaretter og rocker- bandemiljøet.

- Jeg synes ærlig talt, det er en mærkelig analyse. Det er mærkeligt, at man når frem til, at det ikke er noget problem, fordi det ikke er organiserede kriminelle, der står bag, når man samtidig konstaterer, at det ulovlige marked rent faktisk eksisterer, siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Analyse del af bandepakke

Rigspolitiets analyse blev fredag præsenteret for forligskredsen ved et møde i Justitsministeriet.

Som en del af bandepakken fra 2017 skulle analysen blandt andet afdække kriminalitetsmønstre samt komme med anbefalinger til styrkelse af myndighedernes indsats mod cigaretsmugling.

Kritikerne angriber blandt andet, at rapportens konklusioner bygger på en sammentælling over sager i Skat og politiets registre. I samme periode har myndighederne ikke taget problemet tilstrækkeligt alvorligt. Derfor er det kun naturligt, at et registeropslag ikke viser noget stort problem, lyder det.

Fra 2014 til foråret 2017 er der fundet 299 politisager eller større beslaglæggelser. Blandt de sager optrådte ingen registrerede rocker- eller bandemedlemmer, og derfor ser politiet ingen ‘systematisk relation mellem den ulovlige handel og rocker- bandemiljøet’, konstaterer analysen.

Cigaretter med rottelort

De ulovlige cigaretter - typisk af mærket Prince - ligner de originale varemærker på en prik, men prisen er meget lavere. Det er ikke ualmindeligt, at analyser af de forfalskede cigaretter afslører langt mere tjære og nikotin i tobakken end tilladt samt savsmuld, tobaksbiller og endda kamel- og rottelort.

Ingen kode i register

Ifølge Dansk Folkeparti er problemet blandt andet, at politiet slet ikke registrerer, når man støder på smuglercigaretter i den daglige efterforskning.

- Dels får vi ikke registreret de beslaglagte cigaretter korrekt. Dels handler det om at få styr på smuglerbanderne, som stadig opererer. Senest har producenterne selv dokumenteret og anmeldt en stor smuglerring. Men der er ikke sket noget. Man har optaget et sagsnummer hos politiet, og det er sådan set det, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Ifølge Dansk Folkeparti er sagens kerne Politiets Sagsstyringssystem - kaldet ‘Polsas’ - hvor der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en selvstændig kode til registrering af beslaglagte cigaretter. Derved har myndighederne ingen mulighed for at afdække problemets omfang, mener partiet, der får opbakning fra Socialdemokratiet.

- Vi bliver nødt til at kigge på politiets redskaber. Det er da en selvfølge, at politiet skal have et sagsbehandlingsnummer, så de kan registrere cigaretsmugling, siger Trine Bramsen (S).

Kritikken er den samme fra brancheforeningen Tobaksproducenterne.

- Vi kan kun opfordre til, at man påbegynder en mere nøjagtig registrering. På den måde vil mørketal og udviklingen på det illegale marked træde frem i lyset, siger direktør Maria Krüger Torp.

Undren over anbefalinger

I analysen anbefaler Rigspolitiet blandt andet en øget informationsudveksling mellem forskellige myndigheder. Trine Bramsen (S) undrer sig over, at Rigspolitiet ikke kommer ind på den lave risiko ved cigaretsmugling.

- Problemet er, at både politiet og Skat ikke virker til at tage cigaretsmugling tilstrækkeligt alvorligt i forhold til, at det udvikler sig til et alt for godt forretningsområde for kriminelle. Det har vi set i landene omkring os, siger retsordføreren.

Ifølge Rigspolitiets analyse koster det ulovlige cigaretmarked statskassen mellem 150 og 245 millioner kroner om året i mistede afgifter.

Ifølge chef for Nationalt Efterforskningscenter, Michael Kjeldgaard, "er man jo altid indstillede på at se på, hvad man kan gøre bedre". Hvad tænker du om det?

- Kritikken lyder, at det er en ’mærkelig’ analyse og ’lidt Molbo-agtigt’, at man laver en analyse på nogen data, man ikke har?

- Det må stå for deres regning. Vi har lavet en analyse, som, vi mener, har de elementer, en analyse skal have, siger Michael Kjeldgaard.