Kritik af PET-loven: Tilsyn med PET bliver overflødigt

Eksperter og politikere kritiserer, at man nu slækker på kravene til, hvilke oplysninger PET skal slette.

(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Politiets Efterretningstjeneste, PET, skal fremover have lov til at beholde oplysninger, som de tidligere var forpligtet til at slette.

Det er en del af en revidering af PET-loven, som kommer i kølvandet på massiv kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET.

Tilsynet er to år i træk kommet frem til den konklusion, at PET ikke er gode nok til at slette oplysninger om folk, som tidligere har været i søgelyset hos det hemmelige politi. Men i stedet for at rette op på kritikpunkterne har regeringen valgt at give PET udvidede beføjelser til at beholde oplysninger.

Det får nu kritik fra en række organisationer og flere politikere.

Både Advokatrådet og IT-Politisk Forening kalder det i deres høringsvar til lovforslaget for retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, at PET-loven bliver ændret. Det samme gør Institut for Menneskerettigheder.

- Vi siger ikke, at det er lodret modstridende menneskerettighederne, men det er utrolig dårligt begrundet, at man vil opbevare persondata, som ikke er nødvendige, siger direktør i Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen.

Selv om der er politisk flertal til forslaget, så er flere partier yderst skeptiske. Blandt andet lyder der en hård kritik fra både Enhedslistens retsordfører Rune Lund og SF's Lisbeth Bech Poulsen.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at PET opbevarer personfølsomme oplysninger på alle mulige mennesker, som ikke har gjort noget ulovligt, og hvor det ikke har nogen relevans for deres (PET, red) arbejde, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Tilsynet kontaktede Justitsministeriet

I 2014 blev der nedsat et PET-tilsyn, som skal holde opsyn med PET og deres sletteregler.

Både i 2015 og i 2016 konkluderede tilsynet, at PET gemmer oplysninger om både privatpersoner, organisationer og folketingsmedlemmer, som burde have været slettet.

Samtidig skrev tilsynet i deres 2016-rapport, at man har forsøgt at kontakte Justitsministeriet for at gøre opmærksom på, at PET afviser at slette en række personoplysninger, som tilsynet mener burde slettes.

Denne problemstilling blev Justitsministeriet allerede i maj 2015 kontaktet omkring, men Justitsministeriet har trods rykkere ikke svaret på henvendelserne fra tilsynet.

- Samtidig viser tilsynets kontrol, at PET afviser at slette personoplysninger, som tjenesten ikke længere anser for nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver, hvis oplysningerne indgår i dokumenter, hvis øvrige oplysninger fortsat er nødvendige for tjenesten, skrev tilsynet i deres årsrapport.

Og hvis de nye sletteregler for PET træder i kraft, så underminerer det tilsynets opgave, skriver Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, i deres høringssvar.

- Lovforslaget indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver, som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste og bevirker derfor, at tilsynet må revurdere tilrettelæggelsen af sine kontroller, skriver TET.

V: Personer skal stadig kunne slettes

Justitsminister Søren Pind (V) ønsker ikke at udtale sig til DR Nyheder, men Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen forklarer, at regeringen prioriterer det operative arbejde højest, og at det nye lovforslag sikrer, at PET's ressourcer bruges fornuftigt. Det skal dog stadig være muligt at slette personers oplysninger.

- Det vil stadig være sådan, at hvis PET under gennemgang af en sag konstaterer, at der ikke er grundlag for at have vedkommende på listen, så skal personen slettes, siger Preben Bang Henriksen.