Kritik: Akuttelefonen 1813 mangler fokus på om patienter behandles korrekt

Rigsrevisionen fastslår, at akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden går glip af mulig læring ved at slække på evalueringer af patientforløb.

Akuttelefonen 1813 rådgiver om akut opstået sygdom og skader og visiterer borgere til Region Hovedstadens hospitaler. 1813 modtager cirka 924.000 opkald om året. (Foto: Dr)

Region Hovedstaden har ikke nok fokus på at evaluere, om patienter bliver behandlet korrekt, når de ringer til akuttelefonen 1813, og når patienterne bliver sendt videre på skadestuen eller børnemodtagelse.

Sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen i en ny undersøgelse af ventetid og kvalitet hos Region Hovedstadens akuttelefon 1813.

Akuttelefonen har haft som mål at evaluere 6.320 patientforløb ved 1813 i perioden fra 2014 til 2016.

Det er ifølge Rigsrevisionen et positivt mål. Men 1.960 af de planlagte evalueringer - som fagpersoner kalder audits - er ikke blevet gennemført.

Det svarer til, at knap en tredjedel af evalueringerne mangler. Dermed går regionen glip af vigtig viden, som ifølge Rigsrevisionen ellers kunne gøre behandlingen bedre.

- Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Akuttelefonen ved ikke at gennemføre de planlagte audits mister et potentielt stort læringspotentiale, skriver Rigsrevisionen i rapporten.

Mere ambitiøs

Akuttelefonen har oplyst til Rigsrevisionen, at evalueringerne af de samlede patientforløb ikke er blevet udført, fordi akuttelefonen blandt andet mangler adgang til journaler fra regionens hospitaler.

Derudover har Region Hovedstadens hospitaler i 2015 og 2016 ikke haft nok personale til at deltage i evalueringerne.

I de øvrige regioner bliver der ifølge Rigsrevisionens rapport ikke gennemført evalueringer af patientforløb.

Det er værd at hæfte sig ved, vurderer Jakob Kjellberg, der er professor ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

- Man bliver udsat, fordi man har et mere ambitiøst mål, end man har i de andre regioner. Så måske er det slet ikke så slemt i forhold til slet ikke at have nogle audits, siger han.

For lange ventetider

I rapporten slår Rigsrevisionen også fast, at akuttelefonen ikke lever op til sine egne mål om, hvor lang tid borgere skal vente, inden de kommer til at tale med en sygeplejerske eller en læge hos 1813.

Akuttelefonens mål er de mest ambitiøse for ventetider i landet. 90 procent af opkaldene skal være besvaret inden for tre minutter. Og alle opkald skal være besvaret inden for 10 minutter.

Men det var kun mellem 24 og 70 procent af opkaldene fra 2014 til 2017, der blev besvaret inden for tre minutter. Og andelen af opkald, der blev besvaret inden for 10 minutter, svingende i samme periode mellem 54 til 96 procent.

Fra februar til oktober 2016 blev ventetiderne kortere, men siden er de igen blevet længere. Fra november 2016 til marts 2017 faldt andelen af opkald, der blev besvaret inden for tre minutter, til 43 procent. Og 22 procent ventede i kø i mere end 10 minutter.

Ifølge Jakob Kjellberg skal kritikken af ventetiderne også ses i forhold til, at Region Hovedstadens krav til svartider er kortere end de andre regioners.

- Man får en større kritik her, fordi man har været ambitiøs, og det skal jo også tages med i det samlede billede, siger han.

Sygeplejersker på deltid

En væsentlig årsag til, at svartiderne ikke lever op til 1813's egne mål, er mangel på personale, fastslår Rigsrevisionen. Fra 2014 til 2016 har akuttelefonen i gennemsnit manglet 20 sygeplejersker.

Akuttelefonen har både haft svært ved at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne. De ansatte sygeplejersker har haft et højt sygefravær og har opsagt deres stillinger, fordi de fik for mange vagter, fremgår det af rapporten.

For at løse problemet har akuttelefonen skruet op for lønnen og har skabt flere deltidsstillinger for sygeplejerskerne.

Akuttelefonen 1813 har været udsat for megen modvind, siden den gik i luften i januar 2014. Men Rigsrevisionen peger i sin rapport på, at flere forhold er blevet bedre. For eksempel er antallet af klager til 1813 halveret fra 286 til 143 fra 2014 til 2016.