Kritik fra flere sider: Sundhedsstyrelsen er sparet i knæ

Omkring 300 medarbejdere og 200 millioner kroner er sparet væk på fire år i Sundhedsstyrelsen. Det skader tilsynet med landets læger, siger flere kritikere.

Det møder kritik fra flere eksperter og Lægeforeningen, at der er skåret i Sundhedsstyrelsen. (Foto: © TORBEN CHRISTENSEN, Scanpix)

På få år er antallet af ansatte i Sundhedsstyrelsen styrtdykket. Fra 920 medarbejdere i 2010 til 621 medarbejdere i 2013. Det viser tal fra Sundhedsministeriet.

Samtidig er budgettet tæt på halveret. Og det har stor betydning for det eftersyn, som Sundhedsstyrelsen udfører på lægerne landet over, mener flere kritikere.

- Man har i runde tal halveret budgettet fra 400 til 200 millioner kroner og samtidig sparet 300 medarbejdere væk. Det er en enorm besparelse over relativt kort tid.

- Det kan mærkes, og der er ingen tvivl om, at skal Sundhedsstyrelsen løfte de her tilsynsopgaver, er man nødt til at få afstemt ressourcerne i forhold til de opgaver, der er. Som det er i dag, har de ikke de nødvendige ressourcer, siger Kent Kristensen, der er sundhedsjurist og forsker ved Syddansk Universitet.

Også Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er bekymret over, hvordan Sundhedsstyrelsen bliver besparet.

Han hæfter sig ved, at styrelsen på den ene side skal udføre flere tilsyn, men samtidig skal gøre det med et budget, der er på ‘et historisk lavt niveau’.

- Den seneste tids forløb viser med al tydelighed, at Sundhedsstyrelsen ikke har ressourcer til at udføre det tilsyn, som vi alle sammen ønsker.

Skyldes blandt andet for få ressourcer

DR Nyheder har flere gange omtalt sager, hvor læger med klagesager og kritik fra sundhedsmyndighederne kunne rejse videre til andre lande i Norden og fortsætte med at praktisere.

DR Nyheder har desuden afsløret, at flere psykiatere har fortsat med at arbejde, selv om de af myndighederne blev anset for uegnede til at passe deres job.

Kent Kristensen mener ikke, at tilsynets mange svigt alene kan forklares med, at der mangler ressourcer.

- Men når jeg ser på de sager, de har behandlet og den kommunikation, der har været, så bærer det tydeligt præg af, at det er nogle pressede medarbejdere.

Også Lægeforeningens formand ser klare sammenhænge mellem de manglende ressourcer og Sundhedsstyrelsens muligheder for at udføre sit arbejde.

- Det hænger ikke sammen, at man på den ene side kritiserer Sundhedsstyrelsens tilsyn gang på gang, og så samtidig gør det mere og mere vanskeligt at drive et godt tilsyn, siger han.

Har fået flere penge én gang

Sidste år indgik et flertal i Folketinget ellers et forlig, hvor der blev afsat 46 millioner kroner ekstra til Sundhedsstyrelsen frem til 2019 blandt andet at rydde op i nogle af de mange uheldige sager, der har været de senere år.

Men bevillingen er fireårig, og dermed bliver pengene spredt ud over en lang periode.

Derudover er pengene ikke så meget en ekstrabevilling, som det er en genoprettelse af en besparelse, som Sundhedsstyrelsen blev ramt af i 2012, mener Kent Kristensen.

- Det beløb der er tale om her, det er et beløb man én gang har sparet ved at lægge Lægemiddelstyrelsen ind under Sundhedsstyrelsen.

- Det er så de penge, der nu bliver ført tilbage, men de bliver ført tilbage over en periode på fire år, så det står slet ikke mål med den besparelse, man fik dengang, og nu har man så flyttet Lægemiddelstyrelsen ud igen, siger han.

Samtidig står Sundhedsstyrelsen over for nye udfordringer, da styrelsen splittes op i fem adskilte styrelser per 1. januar 2016, påpeger Andreas Rudkjøbing.

- Man skal både løse opgaven her og nu, samtidig med at man skal udvikle sig og tilmed etablere en ny styrelse, der fører tilsyn.

Uheldige sager kan gentage sig

Hvis ikke politikerne finder flere penge til Sundhedsstyrelsens arbejde indenfor en kort fremtid, så kan det få konsekvenser for andre patienter i fremtiden, siger Kent Kristensen. - Min helt store bekymring er, at uden de nødvendige ressourcer, så vil de sager, vi allerede har set, gentage sig og det vil være til skade for patienterne.

Han får støtte fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

- Uden nye penge til det her område, så tror jeg ikke på, at det bliver særlig meget anderledes. Man kunne frygte, at der kom flere dårlige sager frem, siger han.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er blevet kaldt i samråd i eftermiddag, hvor hun blandt andet skal forholde sig til, om Sundhedsstyrelsen har ressourcer nok, og Andreas Rudkjøbing håber, ministeren forstår alvoren af situationen.

- Ministeren bliver nødt til at erkende, at hvis man vil have et stærkere tilsyn må man også kigge på ressourcerne. Ellers må man kigge på, om de krav man stiller, er realistiske.

DR Nyheder har forelagt kritikken for sundhedsminister Sophie Løhde. I en mail svarer ministeren, at der i forvejen er afsat 46 millioner kroner til tilsynsområdet.

Hun siger også, at hun vil forholde sig til spørgsmålet om ressourcer sammen med resten af Folketingets partier, når de samtidig skal drøfte tilsynet med læger og andre sundhedspersoner.

Samrådet med sundhedsministeren starter i dag kl. 14.15.