Kritik fra Statsrevisorerne: Der mangler kontrol med de studerendes tidsforbrug

Uddannelsesstederne får penge for at udbyde fuldtidsstudier – men mange steder er de studerendes timetal for lavt.

- Vi kommer ikke til at sige, at de studerende kun har lært nok, hvis de har brugt 40 timer om ugen, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Der har gentagne gange været indikationer på, at studerende på videregående uddannelser i Danmark bruger for lidt tid på deres studier.

Alligevel kontrollerer hverken uddannelsesstederne eller det ansvarlige ministerium de studerendes tidsforbrug systematisk. Sådan lyder konklusionen i en beretning fra Rigsrevisionen, der holder øje med, om statens penge bliver brugt som tiltænkt.

Rigsrevisionen fastslår desuden, at mange uddannelser på landets erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter reelt ikke er fuldtidsstudier.

Det er utilfredsstillende, lyder kritikken fra de politisk udpegede statsrevisorer.

- Vi er i tvivl, om vi får nok for de penge, staten giver i tilskud til uddannelsesinstitutionerne, og vi er bekymrede for, om der kommer studerende ud fra nogle af uddannelserne, som ikke er stærkt nok rustet til arbejdsmarkedet, siger statsrevisor Klaus Frandsen (R).

Det har Rigsrevisionen undersøgt:

 • Rigsrevisionen har gennemgået målinger af de studerendes tidsforbrug på 25 erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

 • Målingerne er baseret på de studerendes egne oplevelser af, hvor lang tid de bruger på deres studier.

 • Der er stor forskel på, hvordan og hvor ofte tidsforbruget bliver kontrolleret – og nogle steder bliver der slet ikke holdt øje.

 • Et fuldtidsstudium opgøres i Rigsrevisionens beretning som 43 timer. Ingen af uddannelsesinstitutionerne har målt et gennemsnitligt tidsforbrug på så mange timer.

 • Mindst 20 procent af uddannelserne har ikke haft en måling på over 30 timer om ugen.Kilde: Rigsrevisionens beretning

Tilskud på 13,5 milliarder kroner

Alle professionshøjskoler, der indgår i beretningen, måler de studerendes tidsforbrug. Anderledes ser det ud på Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet, der slet ikke måler tidsforbruget.

Klaus Frandsen opfordrer universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet til at få styr på, hvor mange timer de studerende bruger. Og de steder, hvor der ikke er tale om fuldtidsstudier, skal der ifølge statsrevisoren gøres en indsats for at få de studerendes tidsforbrug op.

Han påpeger, at det netop er tidsforbruget, der udløser tilskud til uddannelsesstederne. Et tilskud, der i 2017 løb op i 13,5 milliarder kroner.

- Så synes vi, det er rimeligt, at ministeriet sætter nogle forventninger til uddannelsesinstitutionerne om, hvilke studier de tilbyder de studerende, og at der er tale om fuldtidsstudier, siger Klaus Frandsen.

Rektorformand: De studerendes eget ansvar

Det er de studerendes eget ansvar, hvor meget tid de bruger på deres uddannelse, siger formand for rektorkollegiet ved Danske Universiteter Anders Bjarklev, der også er rektor på Danmark Tekniske Universitet.

- Det er ikke universiteternes opgave at gå rundt med et stopur og kontrollere de enkelte studerende, siger han.

Rektorformanden medgiver, at de studerende generelt får et større udbytte af deres studie, når de bruger mere tid på at læse. Men han mener samtidig, at uddannelsesinstitutionerne leverer det, de bliver betalt for.

- Universiteterne skal tilrettelægge deres arbejde, så de studerende får de tilbud og muligheder, der gør, at de kan bestå deres eksaminer inden for den tid, studierne er normeret til, og så de er så dygtige, at de kan klare sig i en international konkurrence. Og dét gør vi, siger Anders Bjarklev.

De studerendes tidsforbrug

 • De studerendes gennemsnitlige tidsforbrug varierer fra 28 til 42 timer om ugen i perioden fra 2010 til 2017.

 • På nogle studier er det ugentlige tidsforbrug dog helt nede på 16 til 17 timer.

 • På mindst hver femte af de uddannelser, der indgår i Rigsrevisionens beretning, er de studerende langt fra at læse på fuld tid.

 • Det er især på universiteterne, at tidsforbruget er lavt, mens de studerende på professionshøjskolerne generelt bruger flere timer.Kilde: Rigsrevisionens beretning

Studerende: Forståelsen er vigtigst

Et fuldtidsstudie på en videregående uddannelse bliver i Rigsrevisionens beretning gjort op til 43 timer om ugen.

En af dem, der i en typisk uge ligger et godt stykke under det timetal, er 21-årige Amanda Ray, der læser pædagogik på Københavns Universitet på tredje semester.

Den 21-årige pædagogikstuderende Amanda Ray mener, at forståelse må være vigtigere end timetal. (Foto: Bardur Thomsen © DR Nyheder)

Hun har 12 undervisningstimer hver uge og læser derudover tre til fire timer om dagen, så hun sammenlagt når op på omkring 30 timer. I eksamensperioder er hendes ugentlige tidsforbrug dog markant højere.

- Det er meget individuelt, hvor lang tid man bruger, og hvor lang tid det tager for én at forstå det stof, man sidder med. Og det må alt andet lige være det vigtigste, når man studerer, at man forstår og kan omsætte det, man læser, siger Amanda Ray.

Minister: Studieintensiteten skal op

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er enig i, at det er meget mere relevant at se på, om de studerende lærer nok, end på hvor lang tid de bruger på deres studier.

- Vi kommer ikke til at sige, at de studerende kun har lært nok, hvis de har brugt 40 timer om ugen. Det kan godt være, nogle studerende kan lære det, de skal, ved at bruge 30 timer, siger Tommy Ahlers.

Dog tilføjer han, at Uddannelses- og Forskningsministeriet er begyndt at kræve, at uddannelsesinstitutionerne fører mere kontrol med de studerendes tidsforbrug.

Det står ifølge ministeren som et centralt punkt i de kontrakter, ministeriet har indgået med de videregående uddannelser denne sommer.

- Studieintensiteten er et meget vigtigt emne, og jeg er faktisk enig med Rigsrevisionen i, at den er for lav nogle steder, og det skal vi sørge for at have fokus på og sørge for at få op, siger Tommy Ahlers.

De 25 uddannelsesinstitutioner:

 • Måler tidsforbrug hvert år eller hvert andet år:

 • Erhvervsakademi MidtVest

 • Erhvervsakademi Kolding

 • Erhvervsakademi Sydvest

 • Professionshøjskolen Absalon

 • University College Nordjylland

 • IT-Universitetet

 • Erhvervsakademi Sjælland

 • Erhvervsakademi Aarhus

 • Erhvervsakademi Dania

 • Copenhagen Business Academy

 • Københavns Erhvervsakademi

 • Professionshøjskolen Metropol

 • University College Capital

 • University College Syddanmark

 • University College Lillebælt

 • VIA University College

 • Erhvervsakademiet Lillebælt

 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Syddansk Universitet

 • Måler tidsforbrug hvert tredje år:

 • Aarhus Universitet

 • Har målt tidsforbrug én gang:

 • Danmarks Tekniske Universitet

 • Aalborg Universitet

 • Har aldrig målt tidsforbrug:

 • Københavns Universitet

 • Copenhagen Business School

 • Roskilde Universitet