Kritikere af motoriserede løbehjul og skateboards: Det er helt uansvarligt

Et bredt flertal i Folketinget indfører forsøgsordning på cykelstierne fra årsskiftet.

En mand og en kvinde kører på et lejet el-løbehjul i Madrid, Spanien. (Foto: Susana Vera © Scanpix)

Fra 1. januar kan motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards suse afsted på cykelstierne - helt lovligt.

Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet i går på på et møde i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget - og dermed er der grønt lys for forsøgsordningen for de eldrevne køretøjer fra årsskiftet.

Men ikke alle er lige henrykte for den udvikling. Flere organisationer siger til dr.dk, at forsøgsordningen er "helt uansvarlig".

Reaktioner på forsøgsordningen

Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik:

- Vi synes, det er en ualmindelig dårlig idé. Mange af de her køretøjer kan bedst karakteriseres som legetøj, og nu skal de ud i en meget hidsig trafik. Vi er slet ikke i tvivl om, at det vil få fatale konsekvenser. Det er meget uigennemtænkt.

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet:

- Der er store problemer forbundet med at få de køretøjer ud på cykelstierne i de større byer. Der er i forvejen kamp om pladsen, og det gælder ikke kun i København. Samme udvikling ser vi i Aalborg, Aarhus og Odense. Derfor vil de nye transportformer skabe en masse utryghed og ulykker, og derfor er vi nervøse.

Frank Davidsen, underdirektør i DTL, Danske Vognmænd:

- Vi synes, det er en rigtig dårlig idé. Vi frygter, at der vil komme nogle helt andre typer af alvorlige ulykker, som vi kunne have undgået ved ikke at tillade de nye køretøjer.

Anne Brix Christiansen, formand for Fodgængerforbundet:

- Der er mange steder, hvor cyklister og fodgængere kun er adskilt af en hvid streg eller noget forskellig belægning. Når de nye køretøjer kommer til at bevæge sig ind i de områder, mener vi, at det er ganske uansvarligt. Det kommer til at gå ud over ældre mennesker og folk med barnevogne. Det er heller ikke sikkert, at de nye køretøjer vil kunne mærke, at belægningen nogle steder er anderledes, og at de dermed bevæger sig ind på et fodgængerområde.

Formanden for Færdselssikkerhedskommissionen, transportordfører Kim Christiansen (DF):

- Jeg vil hellere have, at vi lovregulerer området frem for at vende det blinde øje til. Vi kan også vælge at forbyde de nye eldrevne køretøjer, men jeg tror, de kommer til at ligge under mange juletræer i år. Jeg tror, de er kommet for at blive.

Hvorfor frygter I flere ulykker?

Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik:

- Især de selvbalancerede køretøjer, som kan køre 20 kilometer i timen på cykelstierne, hvor der i forvejen er voldsom trafik, vil uvægerligt føre til flere ulykker. Jeg håber, jeg tager fejl, men hvis vi kigger mod Frankrig, som har tilladt de motoriserede løbehjul, har der været masser af uheld.

Klaus Bondam, Cyklistforbundet:

- Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der vil ske flere ulykker. Men jeg er bekymret. Hvis man ser mod Paris, er der sket flere alvorlige uheld og endda dødsfald. Også i San Francisco er der problemer.

Frank Davidsen, DTL, Danske Vognmænd:

- Der vil komme større trafiktæthed og en ny type af trafikanter, som vil forstyrre trafikbilledet. Det, frygter vi, er en dårlig cocktail i forhold til antallet af ulykker.

Anne Brix Christiansen, Fodgængerforbundet:

- Jeg kan ikke se, hvordan vi kan undgå det. Og der er et kæmpe mørketal, for det er slet ikke alle uheld, der bliver registreret som uheld. Hvis man ikke ringer efter politi og ambulance, findes uheldet ikke i statistikken – og jeg er bekymret for, at mørketallet vil blive endnu større efter 1. januar.

Kim Christiansen (DF), Færdselssikkerhedskommissionen:

- Vi ved reelt ikke, om der kommer flere uheld. Men det er jo netop også på grund af sikkerheden, at vi stiller krav om alder, hjelm, og at løbehjulene skal være af en bestemt kvalitet.

- Bliver det mindre farligt ved, at vi lader være med at lovgive? Jeg ved ikke, om de motoriserede løbehjul eller de elektriske ladcykler er mest farlig. Man skal stoppe hysteriet i det her og kigge på, om det ikke er bedre, at vi lovregulerer.

Skal vi ikke være mere åbne for nye måder at bevæge os på i trafikken?

Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik:

- Vi skal ikke være bagudskuende, men politikerne skal også styre udviklingen og ikke lade sig forføre af den. Jeg synes, det ligner en forførelse, hvor man kaster alle mulige typer af køretøjer ud på cykelstierne og kørebanen.

Klaus Bondam, Cyklistforbundet:

- Jo, selvfølgelig skal vi det. Men vi skal også være åbne overfor, at veje og byer kan indrettes på andre måder. Måske skal der være restriktion på antallet af biler, eller fartgrænsen skal ned. Cykelstien er blevet en trafikal skraldespand, hvor alt det, der ikke skal være på vejen eller på fortovet, bliver placeret.

- Hvis cykelstierne bliver gjort bredere, går det ud over bilisterne – og det er Ole Birk Olesen ikke meget for.

Frank Davidsen, underdirektør i DTL, Danske Vognmænd:

- Selvfølgelig skal man være åben over for den nye teknologi, men det ændrer ikke på, at vi er bekymrede for, hvad det vil betyde for sikkerheden. Vi er ikke de eneste, og vi mener, at politikerne burde have lyttet mere til os.

Anne Brix Christiansen, Fodgængerforbundet:

- Jo bestemt, men det skal ikke gå ud over de svageste trafikanter. Jeg tror dog ikke, at det kommer til at gå ud over fodgængere, hvis de nye køretøjer bliver på cykelstien – men vi ser, at cyklister kører op på fortovet, når trængslen er størst. Jo flere køretøjer, jo flere ulykker.

Hvordan øger vi sikkerheden med de nye køretøjer i trafikken?

Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik:

- Vi skal informere så meget som muligt og appellere til forældre, så de er bevidste om de risici, der er ved at køre på et skateboard, der kører hurtigt og ikke har en bremse. Forældrene skal tage en lang snak med deres børn og vurdere, om det er et køretøj, der er nødvendigt.

Klaus Bondam, Cyklistforbundet:

- En mulighed kan være, at der skal anlægges bredere cykelstier, hvor der både er en langsom- og en hurtig bane. Vi har ikke været indkaldt til møder om den nye forsøgsordning, og vi er kede af hele måden, som det hele er foregået på.

Frank Davidsen, underdirektør i DTL, Danske Vognmænd:

- Vi skal fortsat gøre folk opmærksomme på, at de skal holde øje i trafikken. Og så skal vi gøre vores vognmænd og deres chauffører opmærksomme på en ny type trafikanter. Og så kan vi kun krydse fingre for, at der ikke kommer nogle ulykker med tragiske dødsfald til følge.

Anne Brix Christiansen, Fodgængerforbundet:

- I Holland har man gjort en del i forhold til at adskille cyklister og fodgængere. De her nye køretøjer kommer forhåbentlig aldrig op på fodgængernes areal – men hvis det bliver rigtig slemt på cykelstierne, så kommer folk op på fortovet.

Kim Christiansen (DF), Færdselssikkerhedskommissionen:

- Det gør vi ved at stille nogle krav. Men det er klart, at jo flere køretøjer, der kommer, så øger vi selvfølgelig altid risikoen for ulykker. Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at Rådet for Sikker Trafik oplyser om, at køretøjerne ikke er legetøj.

Transportminister: Der er altid en risiko

Det kan godt være, at nye transportmidler vil være lig med mere trængsel, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA). Men det betyder ikke, at forsøgsordningen er nogen dårlig idé, siger han og fortsætter:

- Man skal lige huske, at alle partier på nær Enhedslisten synes, at forsøgsordningen er en god idé, siger han.

- Hver eneste gang man bevæger sig ud af døren og ud i trafikken, så er der en risiko forbundet med det. Det gælder, uanset om man går på sine egne ben eller sætter sig på en cykel eller knallert.

Kun Enhedslisten er imod

  • Et bredt flertal bestående af Venstre, Konservative, LA, DF, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Alternativet har bakket op om, at motoriserede løbehjul, elbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards bliver lovliggjort på de danske cykelstier i en forsøgsordning fra januar 2019.

Facebook
Twitter