Kritisk syge kan ikke behandles på grund af resistens: Nu bliver der sået tvivl om godkendelsen af pesticider

Sprøjtegifte miljøgodkendes uden skelen til, om de kan medføre resistens, der gør det umuligt at behandle mennesker.

Svampen Aspergillus Fumigatus kan give livstruende infektioner blandt andet i lungerne hos stærkt immunsvækkede patienter. Svampen er næsten umulig at behandle, hvis den er blevet resistent ude i miljøet. (Foto: © Jan Rørkær Madsen, dr)

Her i formiddag er Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kaldt i samråd.

De skal forklare, hvordan de vil sikre sig, at godkendte sprøjtemidler til landbruget ikke i fremtiden risikerer, at blive årsag til livsfarlig resistens på landets sygehuse.

En af dem, der kræver svar er miljøordfører for Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding.

- Jeg forventer, at både Miljøministeren og Sundhedsministeren tager det her enormt alvorligt. Vi kan se, der er godkendt sprøjtegift i Danmark, der risikerer at skabe en resistens, så vi ikke kan behandle mennesker med meget meget vigtig medicin.

Udvikler resistens

Fire giftstoffer, der bruges til svampebekæmpelse i industrien og særligt i landbruget er næsten identiske med livsvigtig svampemedicin til kritisk lungesyge patienter.

Landbrugets brug af midlerne er under stærk mistanke for at udvikle svampe, der bliver modstandsdygtige over for sprøjtegiften.

For et lille antal stærkt immunsvækkede patienter kan en infektion med sådan en svamp være dødelig, fordi lægernes behandling ikke virker på den resistente svamp.

Pesticider bliver ikke undersøgt for resistens

Op til dagens samråd har Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forklaret, at der ikke bliver taget højde for, om sprøjtemidler kan udvikle krydsresistens, når de bliver godkendt.

Det vil sige, at man hverken på EU-plan eller i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsesprocedurer undersøger, om brugen af pesticider kan føre til, at der opstår resistens, som kan overføres fra miljøet til mennesker.

- Det overrasker mig, at det ikke er en af de ting, man tjekker for, så det skal selvfølgelig ind i godkendelserne, siger Ida Auken, der er miljøordfører for Radikale Venstre.

Miljøordfører fra Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, siger det er en fejl, at man ikke allerede i dag tager højde for, om pesticider kan føre til resistens hos mennesker.

- Det bliver vi nødt til at tage meget alvorligt og lave om med det samme. Det skal være en del af godkendelsesproceduren, fordi det kan være ekstremt alvorligt for menneskers sundhed.

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), mener ikke, at der er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem resistens i miljøet og resistensopbygning i mennesker, men han tilføjer:

- Hvis hypotesen om overførsel af resistens fra miljøet til mennesker er rigtig, så skal vi selvfølgelig handle på det. Det forventer jeg også Kommissionen og de andre EU-lande vil være enige i, siger Esben Lunde Larsen.

Miljøordfører for SF, Trine Torp, peger på, at tvivlen skal komme patienterne til gode.

- Det er jo helt katastrofalt at gamble med menneskers sundhed på den måde, fordi man skal bruge nogle midler i landbruget.

Svampemidler skal forbydes

Det er de såkaldte azolmidler, der risikerer at give problemer med resistens.

Midlerne bliver brugt til svampebekæmpelse i en række forskellige landbrugsafgrøder især i marker med hvede.

Men bekymringen for, at landbrugets brug af azoler fører til krydsresistens på sygehusene får Alternativet, Enhedslisten og SF til nu at kræve stofferne helt forbudt.

Miljøordfører for SF Trine Torp, mener azolerne skal væk fra markerne hurtigst muligt.

- For os der er det afgørende, at vi går efter forsigtighedsprincippet. Det er menneskers sundhed, der står øverst.

Hverken Socialdemokratiet eller Radikale Venstre vil udelukke at forbud er vejen frem. Men ordførerne i begge partier vil afvente mere information, før de tager stilling.