Kronesmileyens historie: Sådan blev det muligt for virksomheder at få færre besøg af Arbejdstilsynet

BAGGRUND I kronesmileyens ni-årige levetid har den været udsat for kritik. Få smiley'ens historie her.

De seneste dage har LO, eksperter og flere politiske ordførere rettet kritik af kronesmileyen.

Det er sket, efter at DR Nyheder har fortalt, at ansatte er blevet syge af farlig kemi hos Siemens Wind Power. Alt imens virksomheden havde en kronesmiley.

Smileyen med kronen kom til verden i 2007 – og siden har den jævnligt været udsat for kritik.

I artiklen her kan du i årstal følge kronesmileyen fra fødslen og frem i dag, hvor den undergår et eftersyn.

Først et overblik over, hvordan ordningen virker i dag:

Og så til tidsforløbet:

2005

En ny arbejdsmiljøreform indgået af VK-regeringen, DF og De Radikale træder i kraft. Med reformen bliver virksomheder fritaget for screening, hvis de har fået et arbejdsmiljøcertifikat fra et privat certificeringsorgan på, at de arbejder seriøst og målrettet med et godt arbejdsmiljø.

2007

Det bliver indført, at virksomheder har ret til en kronesmiley, hvis de modtager et arbejdsmiljøcertifikat.

2009

Pengemagasinet på DR bringer historien om, at virksomheder kan købe sig til en kronesmiley.

2010

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udkommer med en evalueringsrapport om systemet med at udstede arbejdsmiljøcertifikater og kronesmiley. Rapporten påpeger, at det er et problem, at grundlaget for udstedelse af et arbejdsmiljøcertifikat er fortroligt.

2011

Flere medier skriver kritisk om kronesmileyen. I Berlingske fremgår det, at 2.800 virksomheder nu har en kronesmiley. Flere fagforeninger siger til avisen, at de vil have reglerne ændret.

Hos DANAK, fonden der autoriserer private firmaer til at udstede arbejdsmiljøcertifikater, afviser direktør Jesper Hoy, at de private certificeringsfirmaer skulle skåne virksomheder for påbud, fordi virksomhederne er kunder.

- Deres vare er netop troværdighed. Giver de køb på den, er de ingenting værd, siger han til avisen.

I 2011 kommer LO med en rapport, hvori landsorganisationen konkluderer, at arbejdsmiljøcertificeringen skal ses efter i sømmene.

2012

Beskæftigelsesministeriet lover at se på forslag fra LO om, at Arbejdstilsynet får pligt til at informere de private certificeringsfirmaer, når tilsynet giver påbud til virksomheder.

2013: Regler om arbejdsmiljøcertifikater føres ind i arbejdsmiljøloven med en række krav til virksomheder, der gerne vil have et arbejdsmiljøcertifikat. Her står blandt andet, at Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljø- problemer på en række områder

Virksomhedens egenindsats for at sikre et godt arbejdsmiljø skal være på et højt niveau

2014

Kritikken af kronesmileyen fortsætter i medierne.

2015

SR-regeringen indgår aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om ny arbejdsmiljøindsats. Det indgår, at Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn, og at der skal være bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen.

Aftalen sætter også gang i en undersøgelse af, hvordan anmeldte og anerkendte arbejdsskader kan indgå som parameter for, hvornår Arbejdstilsynet skal komme på tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og Det Nationale Forsningsinstitut for Arbejdsmiljø står for undersøgelsen. Den ventes færdig i midten af 2016.

Samtidig skal Arbejdstilsynet og DANAK undersøge, om der er behov for at styrke kvaliteten i de private certificeringsfirmaers arbejde med at tildele virksomheder arbejdsmiljøcertifikater. Den undersøgelse ventes også færdig i midten af 2016.

2016

Ud fra den politiske aftale fra 2015 skal Arbejdstilsynet fra 1. januar 2016 besøge flere virksomheder med baggrund i en anmeldt erhvervssygdom.

Januar 2016

Fagbladet 3F bringer en artikelserie, der afdækker, at flere af de virksomheder, der har flest anmeldte arbejdsskader, har en kronesmiley.

Februar 2016

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen udtaler til Folketinget, at han afventer undersøgelser, der blev sat gang i 2015 om kontrol med arbejdsmiljøet.

- Når jeg kender resultaterne, vil jeg sammen med forligskredsen tage stilling til, om der skal ske ændringer i certificeringsordningen, siger han.

Maj 2016

DR Nyheder afslører, at vindmøllegiganten Siemens Wind Power siden 2012 har haft en kronesmiley, selvom ansatte på virksomheden er blevet syge af farlige kemiske stoffer i produktionen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk