Kun én ud af fem somaliere i arbejde

Somalierne er den etniske gruppe i Danmark med flest arbejdsløse.En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at kun én ud af fem somalierne er i beskæftigelse. Helt præcist 21 pct.

Somalierne er den etniske gruppe i Danmark med flestarbejdsløse. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser,at kun én ud af fem somalierne er i beskæftigelse. Helt præcist 21pct. Til sammenligning er halvdelen af andre indvandrere frasåkaldt tredjelande i beskæftigelse.

Interviews med somaliere, sagsbehandlere og virksomhedsledereviser, at somalierne kender meget lidt til både dansk ogarbejdsmarkedets regler, at de ikke har et arbejdsnetværk at støttesig til, og at somalierne og kommunernes sagsbehandlere ofte gårfejl af hinanden.

Integrationsminister Bertel Haarder siger, at der i samarbejdemed Somalisk Netværk hurtigst muligt bliver sat gang i forskelligeprojekter for at få flere somaliere i arbejde.