Kun få kvinder i toppen af statslige selskaber

Mindre en hver fjerde bestyrelsesmedlem i de statslige selskaber er en kvinde. "Den er helt gal", erkender ligestillingsministeren.

Ligestillinsminister Manu Sareen vil med en lovændring sikre, at der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne - både i private og statslige selskaber.

Mens regeringen varsler lovændringer for at få flere kvinder i private aktieselskabers bestyrelser, halter også de statslige aktieselskaber gevaldigt bagefter, skriver Politiken.

Ligestillingsloven siger ellers, at statslige aktieselskaber "bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd".

Men mindre end hvert fjerde - 22,6 procent - af bestyrelsesmedlemmerne i de statslige aktieselskaber er kvinder. Og fraregnet de medarbejdervalgte repræsentanter er andelen blot 19,4 procent, viser en opgørelse fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Udspil kommer til efteråret

- 22 procent er under en fjerdedel, og det lever ikke op til lovens intentioner, fastslår professor i selskabsret på CBS Caspar Rose.

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) har bebudet et udspil til efteråret, der skal rette op på balancen i de privatejede aktieselskabers bestyrelser.

Han erkender, at den også er helt gal med de statslige aktieselskaber. Derfor vil de statslige også blive omfattet, siger ministeren.

- Det offentlige skal gå forrest, når det handler om bedre kønsbalance i bestyrelser. Vi kan selvfølgelig ikke på nogen som helst måde kritisere det private erhvervsliv for ikke at have kvinder nok, uden at det offentlige også tager udfordringen meget alvorligt, siger han til Politiken.

Facebook
Twitter