Kun hver tiende vuggestue og dagpleje er ifølge ny undersøgelse af ’god kvalitet’

Ifølge ekspert er der dog tale om udfordringer, man faktisk kan ændre til det bedre.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre områder: relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser. (Foto: © Signe Goldmann, Ritzau Scanpix)

Det halter gevaldigt med kvaliteten i landets daginstitutioner og dagplejer.

Det er hovedkonklusionen i en dugfrisk rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet af Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Forskerne bag rapporten har været på besøg i knap 200 vuggestuer og dagplejer rundt i landet. Her har de undersøgt kvaliteten i arbejdet med børn ved konkret at kigge på områderne relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser.

Kun hver tiende daginstitution og dagplejes arbejde med børnene er ifølge undersøgelsen af god kvalitet.

I størstedelen af dagtilbuddene for børn i vuggestuealderen er kvaliteten enten tilstrækkelig eller utilstrækkelig. Ikke en eneste vurderes som værende fremragende, mens enkelte har decideret ringe kvalitet.

Ekspert: - Kvaliteten er for lav

Rapporten er den første nationale undersøgelse af kvaliteten i landets daginstitutioner og dagplejer for børn fra nul til to år.

- Når man læser den her undersøgelse, er der ingen vej udenom. Resultaterne peger på, at kvaliteten er for lav. Jeg synes, det er bekymrende, og jeg synes, man skal gøre noget ved det, siger Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College.

Men man skal ikke som forælder være bekymret for at sende de små poder af sted i institution, understreger han.

- Når en kvalitet vurderes til kun at være tilstrækkelig, betyder det, at det, der foregår er kvalificeret, men at der for eksempel mangler noget arbejde med børnefællesskaber, altså gode relationer børnene imellem.

I vuggestuerne har størstedelen – 49 procent – en tilstrækkelig kvalitet. 13 procent er af god kvalitet, mens 38 procent har en utilstrækkelig kvalitet.

For dagplejerne ser resultaterne lidt værre ud. Her har 46 procent en utilstrækkelig kvalitet.

Kun i otte procent af de undersøgte dagplejer er kvaliteten god. 39 procent har en tilstrækkelig kvalitet, mens seks procent har en ringe kvalitet.

Problemer med at danne relationer til andre børn

Ifølge rapporten er pasningstilbuddene udfordret på flere områder. Og det er langt fra ideelt, siger Andreas Rasch-Christensen.

- Vi ved, at de første år og rammerne omkring de første år af børnenes liv har utrolig stor betydning for, hvordan de klarer sig senere. Ikke bare fagligt, men også socialt og trivselsmæssigt.

Der er ifølge undersøgelsen blandt andet problemer med at hjælpe børnene med at knytte sig til de andre børn og indgå i sociale fællesskaber.

I både dagplejer og vuggestuer er der ikke nok forskellige lege og aktiviteter til, at alle børn kan finde en leg, der motiverer dem. Der er også problemer med at hjælpe de børn, der er udenfor, med i legen.

Undersøgelsen peger også på, at leg ikke prioriteres tilstrækkeligt, især i dagplejen, mens der i vuggestuen mangler fokus på ikke at afbryde gode lege.

For eksempel er der kun på hver tiende stue mulighed for, at børnene kan lade legetøjet stå fremme og fortsætte legen efter en pause.

Også de fysiske rammer får hårde ord med på vejen, især i dagplejen.

I 70 procent af tilfældene er kvaliteten af dagplejens fysiske omgivelser utilstrækkelig eller ringe.

I dagplejen er de indendørs omgivelser bedre end de udendørs. For eksempel er det positivt, at dagplejer generelt har vedligeholdt legetøj- og rum.

I vuggestuerne er de fysiske omgivelser til gengæld bedre udenfor end indenfor, og det skyldes primært, når der er egen legeplads til vuggestuen.

Indenfor fremhæves det, at cirka halvdelen af stuerne mangler tilstrækkeligt legetøj og materialer.

I alt har 59 procent af vuggestuerne en tilstrækkelig kvalitet af fysiske omgivelser.

Det fremgår også af undersøgelsen, at personalet er venligt og imødekommende over for børnene, og i de fleste både vuggestuer og dagplejer er det kun sjældent eller af og til, at børnene skældes ud eller irettesættes.

- Det, vi gerne ville have set, er, at vi kommer lidt længere end, at personalet er venligt og imødekommende. Det skulle også gerne være sådan, at de er gode til at hjælpe børnene, hvis de er i en konflikt eller har svært ved at komme ind i en leg, siger Dina Madsen, der er områdechef for dagtilbud ved EVA, og som har været med til at lave undersøgelsen.

I højere grad problematisk for udsatte børn

Af rapporten fremgår det, at en "tilstrækkelig kvalitet" betyder, at børnene bliver passet på forsvarlig vis. Men at kvaliteten kun i en vis grad understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse som beskrevet i dagtilbudsloven.

Og her kommer især udsatte børn i klemme.

- Udsatte børn har brug for at komme i en institution med god kvalitet, hvis vi virkelig skal hjælpe dem videre, lyder det fra Dina Madsen og fortsætter:

- De har behov for at få nogle af de ting, som de ikke får derhjemme. Det handler om tryghed, omsorg og hjælp til at finde ud af, hvordan man leger. Men hvis de kommer i dagtilbud med utilstrækkelig kvalitet, får de simpelthen ikke den hjælp og støtte, de har behov for.

Ifølge Dina Madsen kan man især bruge undersøgelsen til at få øje på de punkter, der skal ændres, hvis kvaliteten af dagtilbud for de mindste børn skal forbedres.

Og den gode nyhed er ifølge Andreas Rasch-Christensen, at det er muligt.

- Det konstruktive er jo, at man faktisk kan gøre noget ved de udfordringer, der er.