Kunstigt rev trækker nye arter til Læsø

Et menneskeskabt rev er blevet en oase for læbefisk, savgylter og havkarusser i havet ud for Læsø.

Der er meget strøm ved det nye rev, så en tur i vandet er kun for rutinerede dykkere og svømmere, siger biolog Else Marie Stamphøj.

Læbefisk, savgylter og havkarusser nyder livet omkring et nyt kunstigt rev nordøst for Læsø. Revet består af over 100.000 tons sten og hæver sig op til fire meter over havbunden. Det nye menneskeskabte rev har tiltrukket søanemoner, der aldrig har været i området før.

- Vi forventer, der kommer rigtig mange arter. Når man undersøger andre stenrev, kan man finde mere end 150 forskellig arter af dyr og planter, fortæller biolog Else Marie Stamphøj fra By- og Landskabsstyrelsen.

Tangplanterne kan blive flere meter lange og varierer i brune, røde og grønne farver. På tangplanterne kan der sidde smådyr, og mellem tangene kan fisk finde føde og gemme sig. I hulrummene mellem stenene lever andre arter, f.eks. kan hummer og krabber lide at gemme sig i hulrummene.

Bygget ovenpå gammelt rev

Revet er skabt af store stenblokke, som er blevet hentet i et stenbrud i Sydnorge og transporteret til Læsø på en kæmpemæssig pram. Det er etableret på resterne af et gammelt stenrev, som blev ødelagt, da fiskerne tog stenene til at bygge havne på den jyske vestkyst.

- Man er velkommen til at tage ud og dykke på revet, og der vil blive lagt en bøje ud, som dykkerbåde kan ankre op ved, men man skal selvfølgelig passe på ikke at komme til at sejle på sten, nogle af dem ligger blot 1½ meter under havoverfladen, siger biolog Else Marie Stamphøj.

Læsøs skovfoged arrangerer ture til det nye rev. Her kan man se revet ved hjælp af et undervandskamera, og turene har fuldt hus. Både turister og lokale skriver sig gerne på venteliste for at komme afsted igen på de fem timer lange ture.

- Der er meget strøm derude, så en tur i vandet er kun for rutinerede dykkere og svømmere. Jeg har selv været derude for nyligt, og selvom havoverfladen er næsten rolig, er der meget strøm under vandet, siger Else Marie Stamphøj.

Forbud mod fiskeri

På nuværende tidspunkt er det forbudt at fiske på revet og i området lige omkring indtil udgangen af næste år.

- Det skyldes, at vi gerne vil kunne følge med i, hvordan revet udvikler sig og gerne vil have et så tydeligt billede som muligt af, hvilke dyr og planter der indfinder sig på revet, forklarer biologen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Bag etableringen står bl.a. EU, By- og Landskabsstyrelsen samt Skov og Naturstyrelsen. Det er Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Aqua, der undersøger, hvilke dyr og planter, der kommer på revet.

Facebook
Twitter