Kvaksalver fik job på dansk hospital

Overlæge Hardy Christoffersen undrede sig over, at den somaliske Mohammed A. hverken kunne tage blodtryk, undersøge patienter eller holde hænderne sterile.

Overlæge Hardy Christensen var chokeret og overrasket over hvor ukvalificeret en prøveansat læge fra Somalia var. Han kunne ønske sig en test til lægerne. (Foto: © DR, DR)

Mohammed A. kan hverken finde ud at at behandle en brækket arm eller noget så simpelt som at tage blodtryk.

Men sidste år lovede Sundhedsstyrelsen ham alligevel en lægeautorisation, og dermed adgang til at behandle danske patienter.

Afvist i Norge

Mohammed A., som har norsk statsborgerskab, havde i forvejen forsøgt at få en norsk lægeautorisation på baggrund af sine uddannelsespapirer fra Syrien, men han blev afvist af myndighederne.

I Norge måtte han nøjes med et arbejde som social- og sundhedshjælper, men i Danmark gav myndighederne altså grønt lys for, at han kunne arbejde som læge.

Og i september 2009 fik den somaliske "læge" job på skadestuen på Sygehuset Thy-Mors i Thisted.

Holdt sig ikke steril

- Han havde ikke fornemmelse af, hvordan man arbejder sterilt. At man ikke med de sterile handsker kan røre ved ting, der er usterile og siden hen røre ved et sår, fortæller overlæge Hardy Christoffersen, som ansatte Mohammed A.

- Jeg tror selv en ikke-læge ville kunne forstå opgaven, tilføjer lægen.

Ansat på prøve

Mohammed A. mødte uopfordret op på afdelingen i september, og da hospitalet lige stod og manglede en læge, blev han ansat på prøve i to uger. Dog skulle han hele tiden følge en anden læge.

Men lægen på prøve begyndte at tage imod patienter, på trods af at han havde fået besked om, at han ikke måtte behandle dem. Det øvrige personale nåede dog at gribe ind, før der skete skader.

Tjekkede forkerte arm

Flere gange blev Mohammed A. testet. Én gang i forbindelse med en patient, der klagede over en brækket arm.

- Vi havde mistanke om brud på den ene arm, men han undersøger en hel anden del af patienten. Det var ejendommeligt, siger Hardy Christoffersen.

Lægen foreslog heller ikke, at der skulle tages røngentbillede eller lyttede til, hvad patienten fortalte om sine smerter.

- Der var ansatte på sygehuset, der sagde: Den person er ikke læge, fortæller Hardy Christoffersen, som også havde sine tvivl om personens kompetancer.

Var på studenterniveau

Mohammed A. viste nemlig adskillige gange, at han ikke forstod selv simple beskeder, på trods af, at han havde et forståeligt dansk. Så det var den faglige forståelse, som den var helt galt med.

- Hvis man ikke engang kan sætte et blodtryksapparat på, så er det ringe. Jeg mener, vi var på et studenterniveau, fortæller Hardy Christoffersen.

Overlæger skal vurdere

Som reglerne er i dag, bliver udenlandske læger godkendt af Sundhedsstyrelsen udelukkende på baggrund af deres uddannelsespapirer. Så er det op til overlægerne at vurdere deres kvalifikationer.

Hardy Christensen valgte at fyre lægen, og han advarede derudover Sundhedsstyrelsen om, at der var store problemer med Mohammed A.

Ønsker bedre kontrol

Overlægen ville ønske, at der var et bedre kontrolsystem, før lægerne blev sendt ud på hospitalsafdelinger.

- Jeg synes, det kunne være rimeligt, om der fandtes nogle officielle test, som lægen skal kunne gennemgå for at få en ansættelse.

- Vi har opdaget, at vi kan komme i situationer, hvor dem, der kommer, måske slet ikke er læger og i hvert fald ingenting kan. Det er ikke betryggende.

Vil ikke deltage

Mohammed A. har ikke ønsket at udtale sig.

DR kender mandens fulde navn, men har valgt at anonymisere ham, da vi ikke har forelagt ham dokumenterne i sagen.

Vi har gentagne gange kontaktet ham via mail. DR har desuden haft telefonisk kontakt med manden, hvor han nægter at kommentere sagen, og vi har forsøgt at få ham i tale ved at møde op ved hans bopæl.

MailFormDR: Kontakt