Kvaliteten falder, sygedage stiger: Statslige job lider i flytterodet

Mange statslige arbejdspladser har dårlige erfaringer med udflytningen.

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) præsenterede anden runde af udflytningen af statslige arbejdspladser i dag. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)
 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) præsenterede anden runde af udflytningen af statslige arbejdspladser i dag. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)
1 / 2

Det er gået ud over kvaliteten og produktiviteten, mens sygefraværet er steget for de statslige arbejdspladser, der i oktober 2015 fik besked om, at de skulle flytte ud af København.

Det viser en erfaringsopsamling, som regeringen i dag har offentliggjort i forbindelse med, at de præsenterede deres planer for yderligere udflytning af mere end 4.000 statslige arbejdspladser.

21 ud af de 44 statslige institutioner har i opsamlingen svaret på, hvordan arbejdspladsen er blevet fagligt påvirket af udflytningen.

Og her viser det sig, at særligt de institutioner, som er gået i gang med udflytningen, men som endnu ikke er færdige, har store problemer. Her er der ifølge Finansministeriet tale om 14 institutioner.

De har skulle give sig selv en karakter mellem et og fem, hvor tre angiver, at produktiviteten og kvaliteten i deres arbejde er uændret i forhold til før udflytningen. Karakteren et angiver derfor, at niveauet er væsentligt under, og fem angiver, at niveauet er væsentligt over.

De 21 institutioner giver sig selv 2,62 i gennemsnit, mens dem, som er gået i gang med at flytte ud, men endnu ikke er færdige, skraber bunden med et gennemsnit på 2,43.

Regeringen skriver dog også i sin erfaringsopsamling, at kvaliteten stiger gradvis, når styrelsen er færdigudflyttet, og arbejdsgangene igen er normaliseret.

Fagforeninger har advaret mod kvalitetstab

Netop problemerne med at komme op på den samme faglige kvalitet, som før udflytningen er en problematik flere fagforeninger har adresseret.

I går kritiserede tre fagforeninger regeringen for at iværksætte en ny udflytningsrunde, før man kendte de samlede konsekvenser af den første.

Hos Dansk Magisterforening frygter man nemlig, at det vil gå ud over kvaliteten at haste en ny udflytning igennem.

- Jeg synes, der er noget hastværk over det her som i hvert fald ikke er til gavn for hverken arbejdspladserne, men heller ikke for den faglige kvalitet, der skal leveres i styrelserne til gavn for hele Danmark, sagde formand Camilla Gregersen.

Også flere sygedage

Erfaringsopsamlingen viser også, at der er flere medarbejdere hos de implicerede statslige arbejdspladser, som melder sig syge.

Samlet set er sygefraværet steget med 14 procent, når man ser på alle de statslige arbejdspladser, der er udflyttet eller varslet udflyttet.

Og igen er det gået værst ud over de medarbejdere, der er på en statslig institution, som har påbegyndt udflytningen, men endnu ikke er i mål. Her er sygefraværet nemlig steget med 21 procent.

At der er en stigning i sygefraværet på udflyttede institutioner bakkes også op af tal fra Moderniseringsstyrelsen, som Ugebrevet A4 fik indsigt i sidste år.

Tallene viste også, at alle udflyttede institutioner med flere end 100 årsværk havde oplevet en stigning i sygefraværet på nær Naturerhvervsstyrelsen, som havde oplevet et mindre fald.

De kunne også fortælle, at Statens Administration, der er flyttet til Hjørring, nu har det højeste sygefravær i staten. I snit havde de ansatte i Statens Administration i 2016 19,1 sygefraværsdage om året mod 14,1 dage i 2015.

Herunder er det samlede overblik over de nye udflytninger

HELE INSTITUTIONER DER RYKKER:

 • Miljøstyrelsen: 440

 • Statsligt gasselskab: 188

 • Patientklagestyrelsen: 141

 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder): 80

 • Energitilsynet: 78

 • Danmarks Innovationsfond: 46

 • De Økonomiske Råds sekretariat: 33

 • Lønmodtagernes Garantifond: 31

 • Miljømærkesekretariatet: 24

 • Dansk Sprognævn: 15

 • Lokale- og Anlægsfonden: 14

 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd: 11

 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler: 10

 • Sekretariatet for Studievalg Danmark: Fire

INSTITUTIONER DER RYKKER DELVIST:

 • Dele af Politiet: 125

 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: 95

 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration: 75

 • Dele af Banedanmark: 60

 • Dele af Erhvervsstyrelsen: 56

 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 40

 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse: 28

 • Dele af Moderniseringsstyrelsen: 23

 • Dele af Statens It: 20

 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: 18

 • Dele af Udlændingestyrelsen: 15

 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen: 13

 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed: 12

 • Dele af Nationalt Genom Center: 10

 • Dele af Energinet: 10

 • Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen: Seks

 • Øvrige: 67

 • Kilde: Regeringens plan 'Bedre Balance II'

Facebook
Twitter