Kvindefrigørelse og alkohol spiller ind: Flere kvinder bliver kriminelle

Siden 1980 er der sket næsten en fordobling - fra 10 til 20 procent - af kvinders andel af samtlige lovovertrædelser i Danmark.

- Man kan se denne fordobling af kvindekriminalitet som den mørke side af kvindefrigørelsen, siger kriminolog Annika Snare. (Foto: Grafik Mads Rafte Hein © (c) DR)

Kvinder fylder stadig mere på landets anklagebænke.

Siden 1980 er der sket næsten en fordobling - fra 10 til 20 procent - af kvinders andel af samtlige lovovertrædelser i Danmark.

Spørger man den pensionerede kriminolog, Annika Snare, er udviklingen bagsiden af ligestilling i samfundet.

- Man kan se denne fordobling af kvindekriminalitet som den mørke side af kvindefrigørelsen, siger kriminolog Annika Snare.

Man kan opdele lovovertrædelserne i tre store bunker: Straffelovsovertrædelser, overtrædelser af færdselsloven og overtrædelser af særlove som for eksempel narkoloven og våbenloven.

Antallet af kvinder, der overtræder straffeloven, er vokset fra ca. 5.000 i 1980 til lidt 0ver 9.000 i 2015.

Når man tæller alle typer lovovertrædelser med, så er antallet af kvinder, der begår forskellige lovovertrædelser, steget fra godt 9.500 i 1980 til at omfatte ikke mindre end 42.800 kvinder i 2015. Her er det især overtrædelser af færdselsloven, der fylder godt op.

Drengene er gået hjem til computeren

- Det er samfundsforandringer, der spiller ind, siger Annika Snare og uddyber:

- Kvinder er meget mere uden for hjemmet end tidligere. De er mere ude i nattelivet, de er mere aktive. Samtidig er den mandlige ungdomskriminalitet faldet kraftigt de seneste 20 år. Drengene er hjemme og spiller computer, siger kriminolog Annika Snare.

Der er større krav til, at kvinder klarer sig selv. Og hvor de unge kvinder er rykket ud i nattelivet, så er de unge mænd rykket hjem på værelset. Og det ses i kriminalstatistikken.

Alkohol og vold hænger sammen

Blandt andet inden for voldskriminalitet og berigelseskriminalitet haler kvinderne ind på mændene. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har gennemgået.

For eksempel var der i 2015 lige mange mænd og kvinder i sager om uagtsomt manddrab eller legemsbeskadigelse.

- I voldskriminalitet fylder kvinder mere, end de har gjort tidligere, siger Annika Snare.

- Kvinder drikker mere alkohol. Og alkohol og vold har en tendens til at hænge sammen, om det så er på værtshuse eller ude på gaden. Så alkoholforbrug spiller en rolle.

Mænd fylder stadig mest

Selv om kvinders andel af kriminalitet er stigende, er det dog fortsat mænd, der fylder absolut mest i statistikken. I 2015 var det fire ud af fem dømte, der var mænd. Men i 1980 var det ni ud af ti dømte, der var mænd.

Britta Kyvsgaard, der er forskningschef i Justitsministeriets forskningskontor, påpeger, at der er flere mulige forklaringer på, hvorfor kvinder – trods fordoblingen – stadig kun fylder en femtedel af sagerne:

- Nogle peger på, at kvinder er mere empatiske og tænker dermed mere på eventuelle ofre. Andre peger på den kvindelige rolle, der ligger fjernere fra kriminalitet end den mandlige, siger Britta Kyvsgaard.

Kvinder indgår sjældent i bander

Forskningschef Britta Kyvsgaard peger på, at kvinder fylder relativt mere i statistikken over butikstyverier og relativt mindre i tallene for indbrud, hvor man som kriminel har brug for et bagland, hvor tyvegodset kan sælges videre.

- Det kan tyde på, at kvinder sjældnere indgår i netværk og kammeratskabsgrupper, hvor kriminalitet indgår, siger Britta Kyvsgaard.

Facebook
Twitter