Kvinder donerer flere penge end mænd

Kvinder er mere gavmilde end mænd, når det kommer til at samle ind til verdens fattigste. Kvinder er i højere grad opdraget til at vægte omsorg, lyder forklaringen fra eksperter.

(© DR/Mads Rafte Hein)

Måske husker du tv-reklamer med billeder børn, der må gå kilometer for at få rent vand. Den slags reklamer tiltaler tilsyneladende flere kvinder end mænd.

Det viser en analyse af de sidste ti års donationer fra danskere til Folkekirkens Nødhjælp, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har foretaget.

Alene sidste år gav kvinder samlet over 35 millioner kroner frem til 27. november, mens mænd gav godt 30 millioner kroner til organisationen.

- De fleste, der støtter os, er kvinder. Det er et faktum. Meget af det arbejde, vi udfører blandt verdens fattigste, har åbenbart lettere ved at vinde sympati hos kvinder end hos mænd, siger generalsekretær hos Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

(© DR/Mads Rafte Hein)

I datamaterialet fra Folkekirkens Nødhjælp fremgår køn fremgår af 90 procent af donationerne, hvorfor 10 procent af den samlede mængde donationer ikke er medtaget i beregningerne.

Går efter kvinderne

Hos Røde Kors og BØRNEfonden er tendensen den samme. Hos BØRNEfonden står kvinder for cirka to tredjedele af alle bidrag og mænd for en tredjedel.

- Det er helt klart kvinderne, som oftest støtter BØRNEfondens arbejde. Det er vi meget bevidste om, og i vores kampagner og markedsføring tager vi også de emotionelle greb og laver en kommunikation, som taler til kvinderne. Men vi mener, at det at hjælpe nogle af verdens fattigste børn, unge og familier ikke bør have et mande- eller kvinde-fortegn, siger fundraising og marketing director Nicolai Eisenreich fra BØRNEfonden.

- Vi ser også et uudnyttet potentiale blandt mændene, som vi i fremtiden gerne vil fange gennem mere fakta og fokus på de større sammenhænge som for eksempel forebyggelse af migrationsstrømme, siger han.

Kvinder har altid givet mest

Kønsmønstret kan man se på tværs af nødhjælpsorganisationerne, siger Robert Hinnerskov, der er generalsekretær i Isobro, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.

- Det har altid været sådan, at kvinder er mere gavmilde og giver flere penge end mænd. Det har vi set i mange år, siger han.

Samtidig er forskellene på, hvor meget mænd og kvinder giver, blevet større gennem de seneste ti år, viser tallene fra Folkekirkens Nødhjælp.

Når man tager højde for, at der er flere kvinder end mænd, svarer det til, at kvinder gav 19 procent mere end mænd i 2015. Sammenligner man det med 2005, var forskellene bare 3,74 procent.

Opdraget til omsorg

En af forklaringerne på kønsforskellene kan ligge i de normer, vi er opdraget med, siger Lene Bull Christiansen, kønsforsker fra Roskilde Universitet.

- Her er kvinder – meget generaliserende – opdraget til at vægte omsorg, følsomhed og det at tage sig af andre mennesker, siger hun. Hun understreger dog samtidig, at kvinder ikke nødvendigvis er mere omsorgsfulde end mænd.

Derudover kan en forklaring findes i kampagnernes udformning, siger hun.

- Der er ofte fokus på områder, der traditionelt er feminint kodede – altså børn i nød, andre kvinder i nød og så videre frem for eksempelvis mere teknisk- og økonomisk orienterede områder, der traditionelt er maskulint kodede.

Rammes oftere af medfølelse

Kenneth Reinicke, der er lektor på Roskilde Universitet og blandt andet forsker i køn og ligestilling, er enig i, at forklaringen kan ligge i kampagnerne.

- Kvinder bliver oftere ramt af medfølelse, når de for eksempel ser lidende børn, hvorimod mænd i højere grad fokuserer på, at disse lidelser og problemer skal afhjælpes på det store strukturelle niveau.

- På den måde har kvinders ofte mere udviklede empatiske sans en betydning for, hvor villige de er til at give penge personligt, siger han.