Kvinder fra lande med overvejende muslimsk befolkning får flest aborter

Dårlige sociale forhold og lav uddannelse er typisk forbundet med mange aborter, siger sociolog.

Af en rapport fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at kvinder med baggrund i Iran, Libanon, Irak og Pakistan er blandt dem, der får allerflest aborter. (Foto: Torben Christensen /Scanpix © Morten Germund)

Kvinder med baggrund i Iran, Libanon, Irak og Pakistan er blandt dem, der får foretaget relativt flest aborter. Kun kvinder fra det tidligere Jugoslavien, hvoraf en del kommer fra områder med overvejende muslimske befolkninger, får relativt flere.

Det fremgår af en rapport fra Sundhedsstyrelsen, skriver Kristeligt Dagblad. Rapporten siger ikke noget om trostilhørsforhold men kun om oprindelseslands for de kvinder, der får en abort i Danmark. Man kan altså ikke konkludere, at de kvinderne med rod i de pågældende lande er muslimer. I Iran er den muslimske andel af befolkningen 99,4 procent, i Pakistan er den 96,4 procent, og i Irak er den mellem 95 og 98 procent ifølge CIA World Factbook. I Libanon udgør muslimer 54 procent, mens den kristne befolkningsdel er 40,5 procent af befolkningen.

Numerisk topper etnisk danske kvinder i antallet af aborter. Rapporten viser dog, at selv om aborttallet blandt indvandrere er faldet gennem årene, får efterkommere af indvandrere næsten dobbelt så ofte en abort som etnisk danske kvinder relativt set.

Det kommer bag på Kassem Rachid, der er imam og formand for Arabisk Forening i Aabenraa, at en så stor del af kvinderne fra lande med overvejende muslimske befolkninger vælger at få abort.

Han vurderer dels, at det kan skyldes, at kvinderne har små børn i forvejen og ikke ønsker flere, samt at de har problemer i ægteskabet.

- En tredje ting er, at nogle muslimske kvinder ikke er rettroende muslimer, og at de derfor ikke tænker, at abort er ulovligt. For det er ikke tilladt for muslimer at få abort, siger Kassem Rachid til Kristeligt Dagblad og henviser desuden til, at prævention er accepteret blandt muslimer.

Mere socialt belastede

Også religionssociolog Astrid Krabbe Trolle, der har forsket i religion, migration og køn, finder det overraskende, at lande med overvejende muslimske befolkninger er i den gruppe, hvor flest kvinder får foretaget abort.

Hun hæfter sig også ved det skifte, som er sket i abortkvotienterne fra 2006 til 2015. I 2006 var lande som Kina, Filippinerne og Vietnam nemlig blandt de oprindelseslande, hvorfra flest kvinder fik foretaget abort.

Også antallet af kvinder med mellemøstlig baggrund lå dengang højt. Men i 2015 er abortraten blandt de asiatiske kvinder faldet, mens kvinder med mellemøstlig baggrund altså stadig får foretaget relativt mange aborter.

Sociologen peger på, at indvandrere fra Mellemøsten er mere socialt belastede og for eksempel har en højere arbejdsløshed end de asiatiske grupper.

- Dårlige sociale forhold og lav uddannelse er typisk forbundet med mange aborter, siger Astrid Krabbe Trolle til avisen.

/ritzau/

Artiklen er rettet og præciseret en række steder for at understrege, at Sundhedsstyrelsens rapport ikke viser noget om trostilhørsforhold men kun om oprindelsesland, og at artiklens og kilderne i artiklens kobling mellem religion og abortrate derfor kun hviler på en antagelse og ikke er Sundhedsstyrelsen konklusion på tallene.

Facebook
Twitter